martes, 23 de xuño de 2020

Un final difícil de defender


Xogan brancas e empatan

A situación representada no diagrama pode facilmente aparecer nun xogo pero seguramente moi poucos damistas poderían conseguir o empate coas brancas. Nos «Finais Prácticos Básicos» editados pola «Enciclopédia Damista» nada trae ao respecto e só foi ao revisar unha posición procedente dun estudo do Dr. OAL republicado por Luís Xavier no semanario «Cidade de Tomar» [Nº 3660 do 29/7/2005] o que nos fixo reparar na dificultade que ten este final. 

No apartado seguinte podemos ver ese estudo e a solución do autor, que por certo é un dos mellores compositores de todos os tempos.Dr. Orlando Augusto Lopes
Publicación orixinal: «Gazeta do Sul» 1/12/1958
Xogan brancas e gañan
[Demolido]

Solución do autor: 1.03-10, 24-31; [Se 1. ... 20-15; 2.12x19, 24-28; 3.10-14, 28-32; 4.07-11, 32-28; 5.11-15, 28-24; 6.14-11, 24-31; 7.19-23, GB.] 2.10-06, 31-18; [Se 2. ... 31-24; 3.06-02, 24-31; 4.02x24, GB.] 3.06x24, 18x04; 4.24-06, 16x07; 5.06-03, [GB]. Prisión.A simple vista semella todo correcto, pero na variante con 2. ... 31-24; ao tentar comprobar como gañan as brancas, puidemos verificar que a misión resulta imposíbel conforme demostraremos ao explicar o final que aparece na cabeceira.

A exposición didáctica seguindo o habitual sistema de hipóteses, tórnase bastante confusa, así que decidimos aplicar un método diferente que, pensamos, permite ao defensor empatar comodamente sen ter que gastar demasiado tempo na procura dos lances.As negras para poder progresar deben manobrar con idea de ocupar a diagonal de corte [«9&31»].

Mentres tanto o defensor [Xeralmente situado na diagonal de corte] debe proceder seguindo estas catro normas de ouro:

PRIMEIRA REGRA:


Se a dama negra ocupa algún dos catro cadros inferiores da diagonal «8&29» [«8», «12», «15» ou «19»] preparando o avance 21-18 [Que precisa desta prevía protección ante un posíbel ataque ao peón «26»], as brancas para poder empatar teñen sempre que impedir ese avance colocándose nunha casa dispoñíbel da diagonal de corte [«9», «13», «27» ou «31»].


Excepcionalmente:

Se a dama negra estivese en «15» tamén valerían os ataques desde «2» ou «24» xa que tras 15-22, aínda poderían defender con 02-09 ou 24-31.

Se a dama negra non tivese impedimento [Por estar desocupada a diagonal de corte] e fose instalarse en «22», as brancas só poderían empatar se tivesen a posibilidade de ocupar as casas «2», «5», «24» ou «28», como se verá no momento oportuno. [Nese caso estarían preparadas para impedir o avance 21-18, co ataque desde «9» ou «31»].


SEGUNDA REGRA:


Se a dama negra está na casa «4» [Como na posición inicial do noso final] para poder empatar é obrigado impedir o avance 21-18 desde as dúas casas superiores da diagonal de corte [«31» ou «27»].

TERCEIRA REGRA:


Se a dama negra vai a «28» con idea de entrar na diagonal de corte por «31», as brancas teñen que defender colocando a súa dama nos cadros «2», «6», «20» ou «24» [Para en caso de 28-31 poder colocarse na casa «11» (A única válida como comprobaremos na táboa defensiva que amosaremos no apartado referido ao desenvolvemento) ou se as negras avanzan 21-18 poder atacar o peón «26»].

CUARTA REGRA:


Se a dama negra vai a «24» con idea de entrar na diagonal de corte por «31», as brancas teñen que defender colocando a súa dama nos cadros «2», «5», «10» ou «23» [Para en caso de 24-31 poder colocarse nas casas «11» ou «14» (Únicas válidas como comprobaremos na táboa defensiva que amosaremos no apartado referido ao desenvolvemento) ou se as negras avanzan 21-18 poder atacar o peón retrasado de «26» (No caso da dama branca en «2» atacando primeiro con 02-09 e tras o avance negro a «14» seguir con 09-05 e 05-19)]. Pero se tivesen a posibilidade, sería mellor facelo en «31», entorpecendo aínda máis os intentos negros de progresar.

DESENVOLVEMENTO:

1.*31-27 ...


Impedindo o decisivo avance de peón á casa «18» seguindo a «Segunda Regra». Nótese que o lance é único, pois se:

a) 1.31-13� ... [Se 1.31-09�, as brancas perden por similar proceso] 1. ... *21-18; 2.13x29, 04-08; 3.17-21, 25x18; 4.29-25, 08-04; [GN].

b) 1.31-28� ... [Se 1.31-24�, as brancas perden por similar proceso] 1. ... *21-18; [As negras dispoñen de vía libre para avanzar o peón] 2.28-23 ... [Coa dama negra preparada para poder entrar na diagonal «8&29» o ataque 2.28-19, sería refutado con 2. ... 18-13; 3.19x29, 04-08; 4.17-21, 25x18; 5.29-25, 08-04; GN.] 2. ... 18-13; 3.23-28, 26-22!; [O modo máis sinxelo] 4.28-05, 04-08; 5.05-28, 22-18; e agora se:

u 6.28-32, 08-29; [A posición é a mesma que no «Final Práctico 563» do «Tratado Enciclopédico»] 7.17-21, 13-09; 8.32-10, 29-22; 9.10-17 ... [Se as brancas quedan no río segue 9. ... 18-13; e cae o peón «21»] 9. ... 09-05; [GN].

u 6.28-31, 08-22; 7.31-28, 22-26; 8.28-05 ... [Ou 8.28-31, 25-21; 9.31-24, 13-09; 10.24-02, 18-14; 11.02-24, 09-05; GN.] 8. ... 26-29; 9.17-21, 13-09; 10.05-10 ... [Entronca na mesma posición da opción anterior tras 8.32-10].

1. ... 04-14;


Iniciando a manobra para expulsar a dama branca da diagonal de corte.

2.27-31 ...


Impedindo momentaneamente que a dama negra se instale na casa «28» e a posterior entrada por «31».

2. ... 14-05;


Lance de espera para descolocar a dama inimiga.

3.31-09, 05-28;


Obriga á dama branca a abandonar a diagonal de corte.

Outros movementos negros para unha casa do río serían respondidos con 4.09-31, retrasando o proceso.

E se 3. ... 05-02; pode seguir 4.09-13 ... [Ou 4.09-27, coa mesma idea. Pero non 4.09-31�, por 4. ... *02-24; 5.31-13 ... (As brancas non dispoñen de ningún dos cadros de defensa indicados na «Cuarta Regra». Contra 5. ... 31-27 ou contra 5. ... 31-09; o proceso é similar) 5. ... 24-31; 6.13-10, 21-18; 7.10-01, 18-13; 8.01-05, 31-18; 9.05-01, 18-04; 10.01-23, 26-22; 11.23-05, 04-08; 12.05-28, 22-18; e entronca nunha posición que xa vimos na variante con 1.31-28, e desvío con 6.28-31, xusto despois de que as negras xogan 6. ... 08-22] 4. ... 02-09; e defensa branca segundo se explicará na última nota.

4.*09-02 ...


Seguindo a defensa indicada na «Terceira Regra». Non valía 4.09-31�, por 4. ... 28-24; [Con posición igual que na nota anterior despois de 3. ... 05-02; na opción perdedora con 4.09-31�, *02-24; que GN.]


4. ... 28-31;


Se 4. ... 28-24; 5.*02-05 ... [Única casa dispoñíbel das indicadas na «Cuarta Regra». Entronca na mesma posición que a que se forma despois do sexto lance da liña tronco]. Evidentemente, se as negras fosen a outra casa do río o mellor sería volver á diagonal de corte con 5.02-09.

5.*02-11 ...


Obrigada para impedir o letal avance 5. ... 21-18.

Se 5.02-15�, 31-27; 6.15x29, 27-23; 7.17x26, 23-30; [GN]. Encerro.

5. ... 31-24;


Se moven a un cadro da diagonal «9&31» a defensa será segundo se explicará na última nota. Ou se 5. ... 31-28; 6.11-02, repetindo posición [Aínda que tamén valería mover ás casas «6», «20» ou «24», conforme se indica na «Terceira Regra»].

6.*11-02 ...


Obrigada. Esta a única casa dispoñíbel das cinco indicadas na «Cuarta Regra».

Non 6.11-14�, por 6. ... *24-15; [Preparando o inevitábel avance 21-18, agora posíbel ao evitar co seu lance posteriores ataques ao peón de «26»] 7.14-05 ... [As brancas non dispoñen da posibilidade de ir a un dos cadros salvadores indicados na «Primeira Regra»] 7 . ... 21-18; 8.05-10, 18-13; 9.10-01, 26-22; 10.01-28, 22-18; 11.28-24, 15-19; 12.24-31, 19-22; e entronca nunha posición que xa vimos na variante con 1.31-28, e desvío con 6.28-31, xusto despois de que as negras xogan 6. ... 08-22.

6. ... 24-28;


Se moven a «31» repítese posición con 7.*02-11. Ou se 6. ... 21-18; 7.02-09, 18-14; 8.09-05, 14-11; 9.05-19, cae o peón de «26» e [EMP].

7.02-06 ...


Coa mesma idea tamén valerían 7.02-20, ou 7.02-24, sempre seguindo a «Terceira Regra».

7. ... 28-31; 8.*06-11, [EMP].


Repite a posición. Agora igual que despois do quinto lance.

A partir desta altura as negras poden tentar o engano movendo lance tras lance a calquera das casas da diagonal «9&31» e as brancas deben defender de modo que impidan o avance 21-18, xa sexa de forma directa ou de forma diferida, sempre segundo se explica na seguinte táboa movendo para un cadro con cruz e contando os lances para reclamar o empate ao chegar ao número 20. [Se as negras abandonasen a diagonal de corte, esta debería ser ocupada polas brancas tan pronto como fose posíbel, aínda que prioritariamente sería sempre preciso seguir as catro normas de ouro expostas ao principio].Nos dous últimos casos, con dama negra en «13» ou «9», o avance 21-18 permite o ataque branco ao peón retrasado de «26» con empate claro.

No terceiro caso, con dama negra en «22», ese avance 21-18 tórnase máis perigoso. A defensa obrigada sería indo á casa «9» ou á «31», segundo a dispoñibilidade. Vexamos os posíbeis desenvolvementos:


DEFENSA CON DAMA BRANCA NA CASA «9»


1. ... 25-21; 2.09-05, 22-08; [Se 2. ... 18-13; 3.*05-14, 22-18; 4.14-19, 18-22; 5.19-14, EMP. Se 2. ... 22-12; 3.05-09, 18-14; 4.09-18, 14-10; 5.18x25, EMP. Ou se 2. ... 22-15; 3.05-09, 18-14; 4.09-05, 15-19; 5.05-01, 21-18; 6.01-05, 18-13; 7.05-09, 13-10; 8.09-22, 19-23; 9.22x29, 14-11; 10.17-21, EMP.] 3.05-10 ... [Non 3.05-09�, por 3. ... *26-22; 4.17x26, 22-19; 5.09x15, 08x29; GN.] 3. ... 18-13; [Ou 3. ... 08-15; 4.10-05, 18-13; 5.05-14, 13-09; 6.14x25, 09-05; 7.25-29, EMP.] 4.10-23 ... [Non 4.10-14�, por 4. ... 13-09; 5.14x25, 08-04; GN.] 4. ... 21-18; [Agora se 4. ... 13-09; 5.23-14, EMP.] 5.23-16!, 13-09; [Se 5. ... 18-14; 6.*16-07, 14-10; 7.*07-14, 10-06; 8.*14-21, 26-22; 9.*21-18, 13-10; 10.18x27, 10-05; 11.17-21, EMP. Ou se 5. ... 13-10; 6.16-07, 18-13; segue 7.07-14, con idéntico desenlace] 6.16-07, 18-13; 7.*17-21, 26x17; 8.07-14, 08-04; 9.14-01, [EMP].


DEFENSA CON DAMA BRANCA NA CASA «31»


1. ...25-21; 2.31-28, con empate similar. Agora se:


b) 2. ... 18-13; 3.28-14 ... [Entronca na liña correspondente da anterior opción con Dama en «9»].

c) 2. ... 22-12; 3.28-31, 18-14; 4.31-18 ... [Entronca na liña correspondente da anterior opción con Dama en «9»].

d) 2. ... 22-08; 3.28-10 ... [Como no tronco da anterior opción con Dama en «9»].Para facer máis sinxelo o estudo da táboa, o mellor é lembrar só as cruces dos cadros coincidentes.

Se a dama negra vai a «31» ou «27» [As dúas casas superiores da diagonal] as brancas deben defender colocándose en «11» ou «14».

Se a dama negra vai a «22», «18», «13» ou «9»  [As catro casas inferiores da diagonal] as brancas deben defender colocándose en «24» ou «28».

sábado, 6 de xuño de 2020

A variante 3.11-15 na «Partida Ariana».


1.10-14, 21-17;


Repiten a apertura «Diagonal Marxinal» que xa tiñan empregado no primeiro xogo da sesión.

2.05-10, 25-21;


Lance co que se configura a que o italiano Luigi Avigliano designou como «Partida Ariana».

3.11-15 ...


Unha variante de rarísimo uso na práctica eclipsada pola enorme popularidade que ostenta a continuación 3.01-05 elixida por Nuno no duelo previo.

Con todo, o xogo traspón así para unha interesante liña da «Oblicua Marxinal» que se forma con 1.11-15, 21-17; 2.10-14, 25-21; 3.05-10, que tamén resulta lixeiramente favorábel para o primeiro bando.

3. ... 23-20;


Unha das tres rutas que as negras adoitan tomar nesta punto. As outras dúas son 3. ... 22-18 e 3. ... 23-19. Vexamos o seu desenvolvemento en apartados diferentes:


PRIMEIRA ALTERNATIVA
[1.10-14, 21-17; 2.05-10, 25-21; 3.11-15]

3. ... 22-18;


4.07-11 ...


A continuación recomendada coa que as brancas reteñen a súa pequena supremacía. Outras opcións poden ser:

a) 4.06-11 ... [Unha variante que funciona ben contra 4. ... 23-20 ou 4. ... 26-22; pero que resulta algo perigosa para as brancas se é ben respondida con 4. ... 27-22!]. Vexamos:

u 4. ... 23-20; 5.12-16 ... [Interesante tamén é 5.14-19, 20-16; 6.19-22, 26x19; 7.15x22, 28-23; 8.12-15, 23-19; 9.02-05 ... (A mellor forma para poder manter a iniciativa. Se 9.01-05, 19x12; 10.08x15, non vale 10. ... 30-26�; por 11.15-20, 24x06; 12.02x11, 26x19; 13.11-14, 18x11; 14.07x30, GB. Pero as negras poden seguir comodamente con 10. ... 32-28; 11.22-26!, 29x22; 12.10-14, *24-20; {Obrigada. Se  12. ... 28-23�; 13.14-19, 23x14; 14.15-20, 24x06; 15.03x26, GB.} 13.15x24, 28-23; 14.05-10, 23-20; 15.07-12, 16x07; 16.03x12, 20-16; 17.04-07, 27-23; 18.12-15, 30-27; 19.15-20, 22-19; 20.07-12, 16x07; 21.02-05, 23x16; 22.14x30, 31-28; 23.24x31, 07-04; 24.31x13, 04x14; 25.10x19, 17x01; 26.30x17, 01x32; EMP.) 9. ... 19x12; 10.08x15, 16-12!; 11.07x16, 30-26; 12.15-20, 24x06; 13.16-20!, 26x19; 14.10-13, 17x10; 15.05x30, 06-02; 16.30x17, 02x24; 17.17-21, 18-13; 18.09x18, *31-27; 19.18-22, 27x18; 20.21x14, 29-26; 21.04-08, 26-22; 22.08-12, 24-02; 23.12-16, 02-24; 24.14-05, 22-18; 25.05-02, 24-31; 26.16-20, 31-27; 27.20-24, 18-13; 28.03-06, 13-10; 29.06x13, 27x09; EMP.] e agora se:

 ── 5. ... 27-22; [Frouxa] 6.16x23, 28x12; 7.07x16 ... [A captura idónea. A xogo igualado conduce 7.08x15, 32-28; 8.07-12, 28-23; e agora non 9.12-16�, 22-19; 10.15x22, 26x19; 11.03-07, 24-20; 12.07-12, 20-15; 13.11x27, 18x11; 14.09-13, 30x23; 15.01-05, 23-20; 16.16x23, 19-14; 17.10x19, 17x01; GN. Como no 2º xogo do enfrontamento José Melo vs. Veríssimo Dias que (Iniciado con 1.11-15, 21-17; 2.10-14, 25-21; 3.06-11, 22-18; 4.05-10, 27-22; 5.12-16, 23-20) disputaron no 39º Campionato de Portugal celebrado en Catanheira de Pera no ano 2019. Correcto sería 9.04-08, 22-19; 10.15x22, 26x19; 11.12-15, 19x12; 12.08x15, 30-26; 13.15-19, 24-20; 14.19x28, 31x24; 15.14-19, 26-22; 16.19x26, 29x22; 17.03-06, 20-16; 18.11-15, 16-12; 19.06-11, 12-07; 20.01-05, 07-03; 21.15-20, 24x06; 22.02x11, 03x13; 23.11-14, 18x11; 24.09x27, 11-07; EMP.] 7. ... 31-27; 8.08-12, 29-25; [Se 8. ... 27-23; 9.04-08, 22-19; 10.02-06, 26-22; 11.12-15, 19x12; 12.08x15, 29-25; (12. ... 32-28�; 13.10-13�, 17x10; 14.06x13, 21-17; 15.14x21, 17x10; 16.09-13, como nun xogo que {Iniciado con 1.11-15, 21-17; 2.06-11, 25-21; 3.10-14, 22-18; 4.05-10, 27-22; 5.12-16, 23-20} disputaron o Cap. Antonio Santos Deodato vs. Veríssimo Dias no 13º Campionato de Portugal celebrado en Setúbal no ano 1993 e no que agora as negras poderían rematar xa con 16. ... 23-20; 17.16x32, 29-25; 18.32x05, 25x02; GN. 13.03-07, 30-26; 14.09-13, 18x09; 15.15-20, 24x15; 16.11x27, 22-18; 17.07-11, 26-22; 18.27-30, 09-05; 19.30-26, 28-24; 20.26x08, 05-02; 21.16-20, 24x15; 22.08x09, 29-26; 23.14-19, GB.) 13.03-07, 30-27; 14.01-05, 18-13; 15.09x18, 22x13; 16.14-19 ... (Ou 16.05-09, 21-18; 17.14x21, 25x18; 18.10-14, 27-22; 19.14x21, 23-19; 20.09x27, 19x03; 21.27-31, 03x10; 22.11-15, 32-28; 23.21-25, 28-23; 24.25-29, 23-20; 25.16x23, 10x32; EMP.) 16. ... 23x14; 17.10x19, 32-28; (Non 17. ... 13-09�; por 18.11-14, 09x02; 19.06-10, 02x20; 20.16x30, 21-18; 21.14x21, 25x18; 22.30-21, 18-13; 23.21-11, 13x06; 24.11x02, 17-13; 25.19-23, 13-10; 26.07-12, 24-20; 27.02x24, 10-05; 28.24-02, 05-01; 29.02-24, GB.) 18.07-12, 27-23; 19.19-22, 13-09; 20.11-14, 09x02; 21.14-19, 02x20; 22.22-27, 23x14; 23.16x32, 14-11; 24.27-31, 11-07; 25.32-19, 07-03; 26.12-16, *17-13; (Non 26. ... 21-18�; por 27.31x09, 17-13; 28.09x18, 03-17; 29.18-07, 17-13; 30.07-03, 13-09; 31.19-08!!, 09-31; 32.08-15!, 31-28; e as brancas gañan co método de Enrique Moya Pérez publicado no seu «Tratado Completo del Juego de Damas» editado en Valencia no ano 1875 que segue con 33.16-20, 28-32; 34.03-07, 32-01; 35.07-18, 01-32; 36.18-04, 32-01; 37.04-08, 25-21; 38.08-04, 21-17; 39.04-18, 01-32; 40.18-13, 17x10; 41.15-08, 24x15; 42.08x01, GB.) 27.31x09, 03-17; 28.19-08, 17-03; 29.08-19, 03-17; EMP.] 9.03-06! ... [Mantendo a vantaxe. Se 9.12-15, permite igualar con 12. ... 18-13; 10.09x18, 22x06; 11.03x10, 21-18; 12.14x21, 25x18; 13.10-14, 17-13; 14.14x21, 26x17; 15.01-05, 27-22; 16.05-10, 13x06; 17.15-19, 22x15; 18.11x20, 24x15; 19.02x20, 17-13; 20.20-23, 13-10; 21.16-20, 10-05; 22.20-24, 05-02; 23.24-28, EMP. Como nun xogo que (Iniciado con 1.11-15, 21-17; 2.10-14, 25-21; 3.06-11, 22-18; 4.05-10) disputaron Hélder Costa vs. Joaquim Lobato no 21º Campionato de Portugal en sesión celebrada en Charneca da Caparica no ano 2001] 9. ... 32-28; [Non 9. ... 27-23�; por 10.01-05, 32-28; 11.12-15, 30-27; 12.04-07, 18-13; 13.09x18, 22x13; 14.15-20, 24x15; 15.11x20, 28-24; 16.07-11, 24x15; 17.11x20, 13-09; 18.14-18, 21x14; 19.10x28, GB.] 10.12-15, 28-23; 11.01-05 ... [Se 11.15-20, 24x15; 12.11x20, 18x11; 13.06x15, 22-18; 14.20-24, 17-13; 15.10x17, 23-20; 16.16x23, 27x11; 17.24-28, 11-07; 18.04x11, 18-13; 19.09x18, 21x07; 20.01-05, 07-04; 21.28-32, EMP.] 11. ... *23-20; 12.16x23, 27x20; 13.09-13, 18x09; 14.14-19, 20-16; 15.19-23, 16-12; 16.23-28 ... [Se 16.11-14, 22-18; 17.14-19, 12-08; 18.23-28, 30-27; 19.06-11, 27-23; 20.10-14, 18-13; 21.28-31, 21-18; 22.14x30, 23x07; 23.04x11, 08-04; 24.11-14, 04x21; 25.31-28, 21-14; 26.28x10, 13x06; 27.02x11, 09x02; 28.11-14, 02x20; 29.30x16, 17-13; 30.16-03, 13-09; 31.03-10, 24-20; 32.14-19, 20-15; 33.19-23, 15-11; EMP.] 16. ... 24-20; [Non 16. ... 12-07�; pois as brancas gañan efectuando unha «manobra de Timoneda» con 17.15-19, 22x15; 18.11x20, 24x15; 19.04x20, GB.] 17.15x24, 12-07; 18.10-14 ... [«Armadilla» anti-promoción] 18. ... *22-18; 19.28-32, 07-03!; 20.05-10 ... [Evidentemente sería mala 20.04-08�, por 20. ... 03x23; 21.32x29, 30-26; 22.29x13, 17x01; GN.] 20. ... 03-07!; 21.32-23 ... [Ou se 21.24-28, 18-13; 22.28-31, 21-18; 23.14x21, 07x01; 24.06-11, 25x18; 25.31-28, 13-10; 26.28x05, 01x07; 27.04x11, 17-13; 28.32-01, 18-14; 29.01x29, 13-10; 30.11-15, 09-05; 31.02x09, 10-05; 32.29-19, 05-02; EMP.] 21. ... *09-05; [Non 21. ... 07-16�; polo golpe con 22.14-19, 16x27; 23.19-22, 26x19; 24.11-14, 18x11; 25.06x31, GB. Nin 21. ... 07-03�; por estoutro con 22.23-27, 30x23; 23.10-13, 03x19; 24.13x29, GB. Tampouco vale 21. ... 07-12�; por 22.23-16, 12-22; 23.24-28, 22-08; 24.28-32, 08-22; 25.11-15, 22x08; 26.32-19, 08x22; 27.16-07, 18x11; 28.07x31, GB.] 22.02x09, 18-13; 23.09x18, 26-22; 24.18x27, 21-18; 25.14x21, 07x32; 26.27-31, 25x18; 27.31x09, 32x01; 28.06-11, 01-23; [EMP].

── 5. ... 26-22; 6.16x23, 28x12; 7.08x15, 32-28; [Ou 7. ... 29-25; 8.01-05, 18-13; 9.09x18, 22x06; 10.03x10, 27-22; 11.05-09, 32-28; 12.14-19, 30-26; 13.11-14, 24-20; 14.15x24, 22x15; 15.14-19, 21-18; 16.10-14, 18x11; 17.07x14, 15-11; 18.14-18, 26-21; 19.18-22, 11-07; 20.04x11, 17-13; 21.09x18, 21x07; 22.22-26, 07-03; 23.26-30, 03-12; 24.30-23, 12x22; 25.23x32, EMP.] 8.14-19, 30-26; 09.02-06 ... [Non 9.03-06�, por 9. ... 24-20; 10.15x24, 22x15; 11.11x20, 18-14; 12.10x19, 27-23; 13.20x27, 31x15; 14.24x31, 21-18; 15.31x13, 17x03; GN] 9. … 27-23; 10.01-05, 23x14; 11.10x19, 29-25; 12.04-08, 31-27; 13.08-12, 18-13; [Ou 13. ... 18-14; 14.11x18, 21x14; 15.12-16, 25-21; 16.06-11, 21-18; 17.16-20, 17-13; 18.03-06, co espectacular golpe defensivo 18. ... *14-10; 19.05x30, 13-10; 20.30x32, 10x03; 21.19x26, 03x21; 22.32-14, 21-26; 23.14-19, 26-29; 24.11-14, 29-25; EMP.] 14.09x18, 21x14; 15.11x18, 22x13; 16.12-16 ... [Formando «niño» anti-promoción] 16. ... 26-21; [Evidentemente non vale 16. ... 13-09�; por 17.07-12, 09x02; 18.06-10, 02x20; 19.16x30, GB. Pero tampouco sería adecuada 16. ... 27-23�; por 17.07-12, 23x14; 18.06-10, 13x06; 19.03x19, 26-21; 20.16-20, 17-13; 21.20-23, 13-09; 22.23x32, 09x02; 23.12-16, 02x20; 24.16x23, 24-20; 25.23-27, 20-15; 26.27-30, 21-17; 27.30-20, 15-12; 28.20-11, 12-08; 29.11-04, 17-13; 30.19-22, GB.] 17.06-10, 13x06; 18.03x10, 27-23; 19.19-22, 23-19; 20.07-12, 21-18; 21.05-09, 18-14; 22.22-26, 14x05; 23.15x22, 05-01; 24.26-29, 28-23; 25.22-27, 01-14; 26.27-31, 14-18; 27.31x13, 17x10; 28.29-15, 10-05; 29.15-11, 05-01; 30.12-15, 23-20; 31.16x23, 01x32; [EMP].

u 4. ... 26-22; 5.01-05 ... [A mellor. Se 5.12-16, 29-25!; con difícil defensa para as brancas 6.*08-12 ... (Obrigada. Non vale 6.07-12�, un lance efectuado por Marion Tinsley vs. Bobby Martin no Open de Chicago do ano 1947, no que sería un dos escasísimos xogos que perdeu ao longo da súa carreira o mítico campión americano. Seguiu con 6. ... 23-19; pero na nosa modalidade é máis forte 6. ... 18-13; 7.09x18, 22x06; 8.03x10, 21-18; 9.14x21, 25x18; 10.04-07, 18-13; 11.02-06, 13-09; 12.16-20, 23x16; 13.10-14, 30-26; 14.14-18, *24-20; 15.15x24, 27-22; 16.18x27, 31x22; 17.24x31, 22-18; 18.31x13, 17x03; 19.11-15, 03-10; 20.15-20, 09-05; GN.) 6. .. 23-19; 7.14x23, 28x19; 8.11-14, 18x11; 9.07x23, 27x11; 10.03-06, 21-18; 11.06x15, 31-27; 12.*02-06, 18-13; 13.09x18, 22x13; 14.15-19, 25-21; 15.12-15, 13-09; 16.10-14, 17-13; 17.04-07, 21-17; 18.07-11, 13-10; 19.06x13, 17x10; 20.19-22, 27x18; 21.14x21, 10-06; 22.21-25, 06-03; 23.25-29, 03-10; 24.29-25, 09-05; 25.15-19, 10x23; 26.01x10, 23x05; 27.11-15, 05-10; 28.25-11, 10-05; 29.11-06, 05-23; 30.06-02, 23-10; 31.15-20, 24x15; 32.02x24, EMP.] 5. ... 30-26; 6.09-13, 18x09; 7.14-19, 23x14; 8.11x25, 28-23; 9.15-19, 22x15; 10.12x28, 32x23; 11.10-14, 27-22; 12.07-11, 24-20; 13.04-07, 22-19; 14.14-18, 20-15; 15.11x27, 31x13; 16.07-11, 26-21; 17.11-15, 19x12; 18.08x15, 21-18; [EMP]. Como nun xogo José Silva Pereira vs. Luís Sá do 9º Campionato de Portugal disputado en Almada no ano 1989]

u 4. ... 27-22!; [A mellor. Un caso curioso no que o movemento da «peza vértice» resulta forte contra o mesmo movemento do adversario] 5.12-16 ... [As brancas teñen que ter moito coidado antes de mover algún peón da «base». Agora tanto o avance 5.01-05� como 5.03-06�, poden ser castigados con 5. ... 17-13; 6.10x17, 22-19; GN.] e neste punto se:

── 5. ... 23-20; [Permite igualar. Entronca nunha liña que xa desenvolvemos na opción con 4. ... 23-20 e ramificación 5. ... 27-22].

── 5. ... 31-27!; [A forma adecuada de manter a vantaxe. Tamén podía valer 5. ... 29-25!; que despois de 6.07-12, 31-27; entronca na mesma posición] 6.07-12, 29-25; 7.02-06 ... [Non 7.02-05� ... (Un movemento perdedor efectuado nun xogo que iniciado coa «Oblicua Marxinal» disputaron o Cap. Antonio Santos Deodato vs. José Carlos Anjos no 19º Campionato de Portugal celebrado en Setúbal no ano 1999) por 7. ... 18-13; 8.09x18, 22x06; 9.03x10, *27-22; (A forma adecuada de continuar o ataque. Aquí José Carlos seguiu con 9. ... 26-22�; e tras 10.04-07, 21-18; 11.14x21, 25x18; 12.10-14, 18-13; 13.14-19�, quedou en posición gañadora, aínda que o xogo finalmente acabou en empate. Porén nesta altura as brancas poderían empregar a manobra con «dobre tiro» 13.*05-10, 13x06; 14.15-20, 24x15; 15.12x26, 30x21; 16.14-19, 23x14; 17.11x25, salvando o xogo. Pois agora se 17. ... 06-02; 18.25-29, 17-13; 19.29-26, 13-09; 20.26-21, 27-22; 21.07-12, 28-23; 22.21-04, 02-20; 23.04-07, 22-19; 24.07-18, 20-06; 25.18-04, 06-17; 26.12-15, 19x12; 27.08x15, 09-05; 28.01x10, 17x24; 29.04-18, 23-19; 30.18-04, 19-15; 31.04-08, EMP.) 10.05-09, 21-18; 11.14x21, 25x18; 12.10-14, 26-21; 13.04-07, 23-19!; (Máis rápida que o «tiro» con 13. ... 23-20) 14.14x23, 28x19; 15.16-20, 30-27; 16.01-05, 17-13; GN.] 7. ... 18-13; 8.09x18, 22x13; 9.15-20 ... [A continuación intuitiva. Pero quizais sexa preferíbel 9.01-05, 21-18!; (Se 9. ... 13-09; 10.10-13, 17x01; 11.03-07, 01x19; 12.15x31, 09-05; 13.11-15, 05-02; 14.16-20, 23x16; 15.15-19, 02x22; 16.31x09, 28-23; 17.12-15, 21-17; 18.15-20, 24x15; 19.07-12, 16x07; 20.04x27, 30x23; 21.09-27, 23-19; 22.27-23, 19-15; 23.23-20, 26-22; 24.20x06, 22-19; 25.06-10, 19-15; 26.10-06, 17-13; 27.06x20, 13-10; 28.20-02, 25-21; 29.08-12, 21-17; 30.12-16, 17-13; 31.16-20, 13-09; 32.20-23, 09-05; 33.02x09, 10-06; EMP.) 10.14x21, 25x18; 11.05-09, 18-14!; 12.10x19!, 23x07; 13.*09x18, 26-22; (Se 13. ... 17-13; 14.04x11, 13-09; 15.15-20, 24x15; 16.11x20, 28-24; 17.20-23, 27x20; 18.16x23, 09-05; 19.06-11, 05-01; 20.23-27, 30x23; 21.11-14, 01x19; 22.12-15, 19x12; 23.08x15, 24-20; 24.15x24, 23-20; 25.03-06, 20-15; 26.06-10, 15-11; 27.10-14, 11-07; 28.14-19, 07-04; 29.18-22, EMP.) 14.04x11, 22x13; 15.*15-20 ... (Forzada) 15. ... 24x15; 16.*11x20, 13-09; 17.20-24, 28-23; 18.24-28, 09-05; 19.28-31, 05-02; 20.31x09, 02x24; 21.*09-02, 24-31; 22.03-06, 17-13; 23.16-20, 23x07; 24.06-10, 13x06; 25.02x04, 30-26; 26.08-12, 31-24; 27.04-08, 26-21; 28.08-04, 21-17; 29.04-18, 24-31; 30.18-14, 17-13; 31.12-15, 13-09; 32.15-19, 31-27; 33.14-01, 27-30; 34.19-22, EMP.] 9. ... 24x15; 10.11x20, 27-22; [Evidentemente non valería 10. ... 28-24�; por 11.01-05, 24x15; 12.12x28, 32x23; 13.14-18, 21x14; 14.10x28, 13-09; 15.05-10, 09-05; 16.28-31, 26-22; 17.06-11, GB. Pero podía ser unha moi interesante alternativa 10. ... 26-22; 11.*04-07 ... (Obrigada. Non 11.20-24�, por 11. ... 22-18; 12.24x31, 18x02; 13.31x09, 21-18; 14.09x20, 02x24; 15.10-14, 17-13; 16.14-19, 13-10; 17.16-20, 24x22; 18.12-15, 22x12; 19.08x15, 25-21; 20.04-07, 21-18; 21.07-11, 18-13; 22.11-14, 13-09; 23.14-18, 09-05; 24.18-21, 05-02; 25.21-25, 02x24; 26.25-29, 32-28; 27.29-22, 28-23; 28.22-12, 24-02; 29.12-08, 02-09; 30.08-04, 23-19; 31.04-11, 09-02; 32.11-18, 30-26; 33.18-09, 26-21; GN.) 11. ... 13-09; 12.07-11, 23-19; 13.14x23, 28x19; 14.20-24, 09-05; 15.10-13, 17x10; 16.06x13, 21-18; 17.01x10, 18x09; 18.11-14, 09-05; 19.14x23, 27x20; 20.16x23, 05-02; 21.24-28, 22-19; 22.28-31, 30-27; 23.31x15, 02x27; 24.12-15, 27-23; 25.*03-06, 23x05; 26.06-10, 05x12; 27.08x15, EMP.] 11.20x27, 30x23; 12.04-07 ... [Non vale 12.06-11�, por 12. ... 13x06; 13.03x10, *21-18; 14.14x30, 28-24; 15.30x20, 24x06; 16.12-15, 06-02; 17.16-20, 02-09; 18.10-14, 22-18; 19.14x21, 25x18; 20.15-19, 18-14; 21.20-24, 09-31; 22.19-23, 14-11; 23.24-28, 31x24; 24.23-27, 11-06; 25.27-31, 06-03; 26.31-09, 24-31; 27.09-02, 17-13; 28.02-20, 13-09; 29.20-30, 32-28; 30.30-20, 31-22; 31.20-11, 28-24; 32.11-25, 22-15; GN. Pero en cambio tamén se podería defender con 12.12-15, 13-09; 13.16-20 ... (Non 13.10-13�, por 13. .. 17x10; 14.06x13, 23-19; 15.14x23, 28x12; 16.08x15, 21-17; 17.13-18, 22x13; 18.15-19, 13-10; 19.16-20, 09-05; 20.20-23, 05-02; 21.23-27, 02-09; 22.27-31, 25-21; 23.31-24, 32-28; 24.24x31, 10-06; 25.03x10, 21-18; 26.31x13, 09x12; 27.04-08, 12-19; GN.) 13. ...  23x16; 14.10-13 ... (Non 14.15-20�, por 14. ... 22-19; 15.14x23, 28x19; 16.20-23, 09-05; 17.23-27, 05-02; 18.27-31, *02x11; 19.03-07, *11-02; 20.31-22, 19-15; 21.22x12, 02-05; 22.12x29, 05x28; 23.29-22, 28-31; 24.22-19, 31-24; 25.19-22, 24-02; 26.22-09, 32-28; 27.09-22, 28-23; 28.22-26, 21-18; 29.26-29, 18-13; 30.29-26, 02-06; 31.26-29, 13-10; 32.29-26, 06-24; 33.26-22, 10-06; 34.07-12, 16x07; 35.04x11, 06-03; 36.22-27, 24x02; 37.27x16, 02-11; 38.16-30, 17-13; 39.30-16, 13-10; GN.) 14. ... 17x10; 15.06x13, 16-12; 16.14-19, 28-23; 17.19x28, 32x23; 18.13-17, 21-18; 19.04-07, 18-14; 20.07x16, 14-10; 21.15-20, 09-05; 22.20x27, 05-02; 23.03-07, 02-06; 24.27-31, 06-03; 25.31x06, 03x10; 26.16-20, 10-28; 27.20-24, 28-32; 28.08-12, 25-21; 29.12-15, 21-18; 30.15-19, 32x04; 31.24-28, 18-14; 32.28-32, EMP.] 12. ... 13-09; 13.16-20 ... [Non 13.10-13�, 17x10; 14.06x13, 23-20; 15.16x23, 28x10; 16.12-16, 21-18; 17.03-06, 10x03; 18.13-17, 03x12; 19.08x15, 18-14; 20.15-20, 22-19; 21.20-23, 32-28; 22.23x32, 14-10; 23.32x05, 09x02; GN.] 13. ... 23x16; 14.10-13, 17x10; 15.06x13, 21-17; 16.14-18, 17x10; 17.18x27, 09-05; 18.*07-11, 16x07; 19.03x12, 26-21; 20.27-31, 28-23; 21.11-15, 21-17; 22.*31-24 ... [Se 22.31-27� ... (Perde) 22. ... 05-02; 23.27x20, 32-28; 24.12-16, 28-23; 25.20x30, 02x24; 26.30-26, 10-06; 27.26-19, 06-02; 28.19-10, 24-15; 29.10-14, 15-06; 30.08-12, 06-10; 31.14x05, 02x09; 32.16-20, 09-31; 33.20-23, 17-13; 34.12-15, 13-10; 35.15-19, 25-21; 36.23-28, 31x24; 37.19-22, 21-18; 38.22-27, 18-13; 39.27-31, 13-09; 40.31-13, 24-06; 41.13-31, 09-05; 42.31-18, 05-02; 43.18-25, 02-09; 44.25-29, 06-02; GN.] 22. ... 05-02; 23.15-19, 23x14; 24.12-15, 02x20; 25.24x18, 10-06; 26.08-12, 06-02; 27.12-16, 02-09; 28.18-14, 17-13; 29.14-07, 13-10; 30.07-03, [EMP].

b) 4.01-05 ... [Permite abrir o xogo. Unha variante que resulta moi igualada] 4. ... 18x11; 5.07x14, 23-19; 6.14x23, 27x11; 7.06x15, 28-23; 8.04-07, 21-18; 9.07-11, 23-19; 10.15x22, 26x19; 11.12-15, 19x12; 12.08x15, 29-25; 13.15-19, 24-20; 14.10-14, 31-28; 15.14x21, 25x18; 16.02-06, 20-15; 17.11x20, 28-23; 18.20x27, 30x14; 19.06-10, 14-11; 20.10-14, 11-07; 21.14x21, 07-04; 22.21-25, 04-14; 23.25-29, 14x01; [EMP].

c) 4.15-19, 18x11; 5.07x14, 21-18; [Ou 5. ... 24-20; 6.09-13, 21-18; 7.13x22, 27x11; 8.06x24, 23x05; 9.01x10, 26-22; 10.04-07, 22-18; 11.12-15, 28-23; 12.07-11, 30-27; 13.08-12, 23-20; 14.10-14, 29-25; 15.14x21, 25x18; 16.15-19, 20-15; 17.11x20, 27-23; 18.19x28, 32x07; 19.03x12, 18-14; 20.12-15, 14-11; 21.15-19, 17-13; 22.19-23, 13-10; 23.23-28, 10-06; 24.28-32, 06-03; EMP.] 6.14x21, 23x05; 7.01x10, 24-20; 8.06-11, 20-16; 9.12-15, 28-23; e agora se:

u 10.10-14, 32-28; [Ou 10. ... 27-22; 11.14-18, 22x13; 12.09x18, 29-25; 13.04-07, 26-22; 14.18x27, 25x18; 15.15-20, 31x22; 16.20x27, 30x23; 17.11-15, 23-20; 18.15x24, 18-14; 19.08-12, 22-19; 20.02-06, 14-10; 21.06x13, 17x10; 22.07-11, 16x07; 23.03x12, 10-06; 24.11-15, 19-14; 25.15-19, 14-10; 26.19-23, 06-03; 27.12-16, 10-05; 28.23-27, 05-01; 29.27-30, EMP.] con estas ramificacións:

── 11.15-19, 23-20; 12.04-07, 27-22; 13.02-06, 22x15; 14.07-12, 16x07; 15.03x19, 31-27; [Se 15. ... 17-13; 16.09x18, 26x17; 17.19-22, 17-13; 18.18-21, 20-15; 19.11x20, 31-27; 20.22x31, 29-25; 21.31x24, 25x02; 22.08-12, 02-05; EMP. Como nun xogo que (Iniciado con 1.11-15, 21-17; 2.10-14, 25-21; 3.05-10, 22-18) disputaron Víctor Oliveira vs. Miloud Smine no 1º Match Internacional Marrocos vs. Portugal celebrado en Mohamedia no ano 2007] 16.06-10, 20-16; 17.09-13, 29-25; 18.*19-23, 25x09; 19.23x32, 09-05; 20.14-18, 05-02; 21.18-21, 02x24; 22.21-25, 26-21; [Ou 22. ... 26-22; 23.*10-13, 17x10; 24.32x01, 22-18; 25.25-29, 24-15; 26.29x12, 16x07; 27.*08-12, 07-03; 28.12-16, EMP.] 23.10-14, 27-23; 24.32x19, 24-15; 25.19x12, 16x07; 26.25-29, 07-04; 27.14-19, 04-14; 28.29-25, 14x32; 29.25x18, [EMP].

── 11.04-07, 26-22; 12.03-06, 28-24; 13.14-18, 22x13; 14.09x18, 23-20; 15.15-19, 20-15; 16.11x20, 24x15; 17.19-22, 27-23; 18.21-26, 30x14; 19.22-27, 31x22; 20.06-11, 15x06; 21.02x27, 17-13; 22.27-31, 13-10; 23.31-28, 16-12; 24.28x05, 12x03; [EMP].

u 10.03-07, 32-28; 11.11-14, 26-22; 12.15-20, 28-24; 13.02-05, 24x15; 14.14-19, 23x14; 15.10x26, 29x22; 16.21-25, 22-18; 17.07-12, 16x07; 18.04x20, 18-13; 19.09x18, 27-23; 20.20x27, 31x13; 21.25-29, 13-09; 22.05-10, 09-05; 23.29-19, 30-26; 24.19x29, 05-01; [EMP].

4. ... 23-20;


Aquí as negras dispoñen de dúas sólidas continuacións para escoller. Esta do tronco ou a segunda das dúas variantes que expoñemos deseguido:

a) 4. ... 27-22; 5.12-16 ... [Non 5.01-05� nin 5.03-07�, polos golpes con 5. ... 17-13; 6.10x17, 22-19; GN. Pero podería variarse con 5.02-05 ... (Entronca nunha liña doutra das variantes secundarias da «Ariana» que se forma con 1.10-14, 21-17; 2.05-10, 25-21; 3.02-05, 22-18; 4.12-15, 27-22; 5.07-12, a cal foi empregada {Con transposición inicial desde unha «Central Marxinal» con 1.11-14, 21-17; 2.06-11, 25-21; 3.02-06} nos dous primeiros xogos da Finalísima que disputaron Vaz Vieira e Medalha da Silva para dilucidar o título do 21º Campionato de Portugal) 5. ... 23-20; (Ou 5. ... 22-19; 6.15x22, 26x19; 7.12-15, 19x12; 8.08x15, 23-20; 9.10-13, 17x10; 10.06x22, 30-26; 11.04-08, 26x12; 12.08x15, 28-23; 13.09-13, 21-17; 14.05-10, 20-16; 15.03-07, 31-28; 16.13-18, 16-12; 17.07x16, 23-20; 18.16x23, 28x12; 19.18-22, 12-07; 20.22-27, 24-20; 21.27-31, 20-16; 22.14-19, 16-12; 23.19-22, 17-13; 24.10x17, 12-08; 25.17-21, 07-04; 26.11-15, 04x25; 27.22-27, 25-11; 28.15-19, 29-26; 29.31-24, 11-02; 30.27-30, 08-04; 31.30x17, 04-11; 32.24x06, 02x22; EMP.) 6.04-07, 31-27!; (Mellor que 6. ... 20-16; que entronca na variante do desvío do noso xogo principal con 4.07-11 e posterior opción 6.15-19) 7.12-16, 29-25; 8.16x23, 28x12; 9.08x15, 18-13; 10.09x18, 22x13; 11.05-09, 26-22; 12.09x18, 22x13; 13.14-19, 27-23; 14.19x28, 32x23; 15.11-14 ... (Ou 15.07-12, 13-09; 16.10-13, 17x10; 17.06x13, 23-20; {Ou se 17. ... 30-26; 18.11-14, 26-22; 19.13-17, 21-18; 20.14x21, 25x18; 21.17-21, 23-20; 22.21-25, 20x11; 23.12-16, 18-13; 24.25-29, 11-07; 25.03x12, 13-10; 26.29x05, 09x02; 27.12-15, 02x20; 28.16x23, 24-20; EMP. Análise do Dr. Sena Carneiro} e agora se 18.13-17, 20-16; 19.17x26, 16x07; 20.03x12, 30x21; 21.15-19, 21-18; 22.19-22, 18-13; 23.22-26, 13-10; 24.26-30, 10-06; 25.11-15, *09-05; 26.01x10, 06-03; 27.10-14, 03x16; 28.15-19, 16-12; 29.19-23, 12-19; EMP. Análise do Dr. Sena Carneiro. Ou se 18.12-16, 21-17; 19.16x23, 17x10; 20.23-28, 09-05; 21.28-31, 05-02; EMP. Como no 2º xogo da Finalísima de desempate do 21º Campionato de Portugal disputado por Manuel Vaz Vieira vs. Herminio Medalha da Silva en febreiro do ano 2002 na cidade de Coimbra. Podería seguir 22.31-09, 25-21; 23.11-14, 02x20; 24.14-19, 20-15; 25.09-05, 15x29; 26.05x25, e o empate xa non ofrece dúbida) 15. ... 21-18; (Posíbel tamén é 15. ... 13-09; 16.10-13, 17x10; 17.06x13, 23-20; con xogo igualado segundo indica Medalha da Silva. Podería seguir con 18.07-11, 20-16; 19.03-07, 21-17; 20.13-18, 17-13; 21.15-19, 13-10; 22.18-21, 25x18; 23.14x21, 16-12; 24.07x16, 10-06; 25.21-25, 06-03; 26.25-29, 30-26; 27.29x22, 09-05; 28.01x10, 03x31; 29.19-23, EMP. Análise complementaria do Dr. Sena Carneiro) 16.14x21, 25x18; 17.07-11, 30-26; 18.01-05 ... (Máis sinxelo que 18.10-14, 26-21; 19.06-10, 13x06; 20.03x10, 18-13; 21.15-19, 13x06; 22.19x28, 06-02; 23.28-32, 02x20; 24.14-18, 21x14; 25.32x10, EMP. Análise do Dr. Sena Carneiro) 18. ... 26-22; 19.05-09, 23-19; 20.15-20, 24x15; 21.11x20, 19-15; e neste punto acordaron o empate no 1º xogo da Finalísima de desempate do 21º Campionato de Portugal disputado por Herminio Medalha da Silva vs. Manuel Vaz Vieira en febreiro do ano 2002. Podería seguir con 22.20-23, 22-19; 23.23-28, 18-14; 24.09x18, 14x05; 25.28-31, 05-01; 26.18-21, 19-14; 27.06-11, 14x07; 28.03x19, 01x32; EMP.] e agora se:

u 5. ... 23-20�; [Conflúe na liña perdedora da «variante d» na que as negras desvían do tronco desta ALTERNATIVA con 5. ... 27-22�].

u 5. ... 31-27; [Frouxa] 6.08-12, 23-20; [Non vale 6. ... 23-19�; por 7.14x23, 27x20; (Nada soluciona 7. ... 28x19; 8.16-20, 29-25; 9.20-23, 27x20; 10.12-16, 19x12; 11.16x23, 12-08; 12.11-15, 18-14; 13.10x19, e se 13. ... 22-18; 14.06-10, 18-14; 15.01-05, 14-11; 16.09-13, GB. Ou se 13. ... 21-18; 14.02-05, 18-14; 15.23-27, 30x23; 16.19x28, 32x23; 17.15-19, 22x15; 18.06-11, 14x07; 19.03x28, 24-20; 20.28-31, 20-15; 21.31-24, 15-12; 22.05-10, 26-22; 23.24-20, 12-07; 24.04x11, 22-19; 25.11-14, 08-04; 26.14x23, GB.) 8.16x23, 28x19; 9.09-13, 18x09; 10.11-14, 21-18; 11.14x23, 29-25; 12.04-08, 18-13; 13.03-07, 22-18; 14.07-11, 30-27; 15.23x30, 24-20; 16.30x14, 20-16; 17.14-23, 16x07; 18.23-16, 07-03; 19.16-07, 03x05; 20.01x10, 32-28; 21.08-12, 28-23; 22.12-15, 25-21; 23.11-14, GB. Como nun xogo que (Iniciado con 1.11-15, 21-17; 2.10-14, 25-21; 3.07-11, 22-18; 4.05-10) disputaron Miloud Smine vs. Víctor Oliveira no 1º Match Internacional Marrocos vs. Portugal celebrado en Mohamedia no ano 2007] 7.16x23, 27x20; 8.12-16, *17-13; [Non 8. ... 29-25; por 9.16x23, 28x12; 10.14-19, 22x15; 11.11x20, 24x15; 12.10-13, 17x10; 13.06x29, GB.] 9.10x17, 29-25; 10.16x23, 28x12; 11.09-13! ... [Malo sería 11.04-08�, por 11. ... 12-07; 12.03x12, 22-19; 13.14x23, 18-13; 14.09x18, 21x07; GN.] 11. ... 18x09; 12.04-08, 12-07; 13.03x12, 21-18; 14.14x21, 25x18; 15.12-15, 32-28; 16.01-05, 28-23; 17.05-10, 26-21; 18.17x26, 30x21; 19.10-14, 23-20; 20.06-10 ... [Se 20.14-19, 09-05; 21.02x09, 21-17; 22.19x26, 18-14; 23.11x18, 20x02; 24.26-30, 02-11; 25.18-22, 11-25; 26.22-27, 17-13; 27.09x18, 25x14; EMP.] 20. ... 20-16; 21.14-19, 16-12; 22.19x26, 12-07; 23.26-29, 07-03; 24.29-25, 03x17; 25.11-14, 18x11; 26.25x04, 17-30; 27.15-19, 30-26; 28.19-23, 26-19; 29.23-27, 24-20; 30.27-31, 20-16; [EMP].

u 5. ... 22-19; 6.15x22, 26x19; 7.08-12, 29-25; 8.11-15, 18x11; 9.15x22, 30-27; 10.06x15, 27x18; 11.04-07 ... [Ou se 11.02-05, 18-14; 12.10x19, 23x14; 13.16-20, 14-11; 14.20-23, 28x19; 15.15x22, 11-07; 16.04x11, 17-13; 17.09x18, 21x07; 18.22-26, 07-04; 19.26-30, 04-07; 20.12-15 ... (Non 20.12-16�, por 20. ... 32-28; 21.03x12, 28-23; 22.30x20, 24x08; GN.) 20. ... 24-20; 21.03x12, 20x11; 22.05-10, 11-07; 23.10-14, 25-21; 24.30x17, 07-04; 25.14-19, 04-08; 26.12-15, 31-27; 27.17-10, 27-23; 28.19x28, 08x05; 29.01x10, 32x23; EMP.] 11. ... 31-27; 12.09-13, 18x09; 13.02-05, 09x02; 14.10-14, 02x20; 15.14-19, 23x14; 16.16x30, 21-18; 17.12-15, 17-13; 18.15-20, 24x15; 19.07-11, 14x07; 20.03x19, 13-10; 21.30-17, 28-23; 22.19x28, 32x23; 23.17x03, 23-20; 24.01-05, 20-15; 25.05-10, 15-11; 26.10-14, 18-13; 27.03x17, 11-07; 28.17-03, 07-04; [EMP].

b) 4. ... 26-22; [Unha boa réplica] 5.12-16 ... [Interesante tamén é 5.04-07, 23-19; 6.14x23, 28x19; 7.02-05, 27-23; 8.12-16, 19x12; 9.08x15, 23-19; 10.16-20, 19x12; 11.07x16, 24x15; 12.11x20, 31-27; 13.20-24, 29-25; 14.06-11, 18-13; 15.09x18, 21x07; 16.03x12, 22-18; 17.05-09, 17-13; 18.10x17, 18-14; 19.12-15, 14-11; 20.15-20, 11-07; 21.20-23, 27x20; 22.16x23, 07-03; 23.24-28, 25-21; 24.17x26, 30x21; 25.09-13, 03x17; 26.28-31, 21-18; 27.31x09, 17-30; 28.09-27, 32-28; 29.23x32, 30x16; EMP.] Despois do lance textual fórmase unha posición que tamén se pode alcanzar na «Esquerda Marxinal» [Construída con 1.12-16, 21-17; 2.10-14 ... (Ou 2.07-12, 25-21; 3.10-14, 22-18; 4.05-10) 2. ... 25-21; 3.05-10 ... (Entroncando na variante 3.12-16 da propia «Diagonal Marxinal») 3. ... 22-18; 4.07-12, seguido de 4. ... 26-22; 5.12-15]. Neste caso as negras poden responder escollendo algunha das seguintes opcións:

u 5. ... 23-19; [Frouxa] 6.14x23, 28x12; 7.08x15, 27-23; [Non vale 7. ... 32-28�; polo golpe con 8.11-14, 18x11; 9.02-05, 11x02; 10.10-13, 17x10; 11.05x14, 02x20; 12.16x32, con vantaxe decisiva. Podería seguir 12. ... 24-20; 13.14-18, 21x14; 14.32x10, 22-18; 15.10-06, 20-16; 16.03-07, 27-23; 17.01-05, 23-19; 18.06-13, 18-14; 19.13-06, 31-28; 20.07-12, 16x07; 21.04x18, 28-24; 22.06-03, 19-15; 23.03-07, 29-26; 24.09-13, 26-22; 25.18x27, 30x23; 26.13-18, 24-20; 27.07-04, 20-16; 28.05-10, 16-12; 29.18-21, 12-08; 30.21-26, 23-20; 31.26-29, 20-16; 32.29x12, 16x07; 33.04x25, 08-04; 34.10-14, GB.] 8.15-20, 24x15; 9.11x27, 30x23; 10.06-11, 32-28; 11.11-15, 23-19; 12.04-08! ... [Se 12.15-20, 19-15; e a vantaxe desaparece] 12. ... 19x12; 13.08x15, 28-23; 14.15-20, *23-19; [A defensa é complicada e tan só este lance pode salvar ás negras. Se 14. ... 22-19�; 15.20x27, 31x22; 16.16-20, 19-15; 17.20-23, 15-12; 18.23-27, 29-26; (Se 18. ... 12-08; 19.27-30, 29-26; 20.30-27, 22-19; 21.27x13, 19-14; 22.10x19, 17x10; 23.19-23, 08-04; 24.23-27, 04-14; 25.27-31, 14-32; 26.02-05, 32-23; 27.05x14, 23x10; 28.31-24, 21-18; 29.24-15, 26-21; 30.15-06, 10-17; 31.01-05, 18-14; 32.06-10, 17x06; 33.03x19, 21-18; 34.19-23, 18-14; 35.09-13, 14-11; 36.13-18, 11-07; 37.18-22, 07-04; 38.23-28, GB.) 19.27-31, 22-19; 20.31x13, 19-14; 21.10x19, 17x10; 22.19-23, 12-08; 23.23-28, 08-04; 24.28-31, 21-17; 25.31-28, 10-05; 26.01x10, 26-22; 27.10-13, 17x10; 28.28x01, 22-18; 29.01-10, 04-08; 30.10-13, 18-14; 31.13-06, GB. Como nun xogo que (Iniciado con 1.12-15, 21-17; 2.07-12, 25-21; 3.10-14, 22-18; 4.05-10) disputaron Joaquin Bravo vs. Manuel Vaz Vieira na «2ª Taça da Enciclópedia Damista» celebrada en marzo do ano 1977 en Coimbra] 15.20-23, 29-25; 16.10-13, 17x10; 17.23-27, 10-05; 18.01x10, 18-14; 19.02-05, 14-11; 20.27-30, 21-17; 21.30-20, 19-15; 22.09-13 ... [Ou se 22.10-14, 22-18; 23.14x21, 25x18; 24.20-23, 15-12; 25.23-20, 11-07; 26.20-15, 12-08; 27.03x12, 08-04; 28.05-10, 31-27; 29.16-20, 18-14; 30.10x19, 27-22; 31.19x26, 17-13; 32.09x18, 04x07; EMP.] 22. ... 31-27; 23.20x30, 11-06; 24.30-27, 22-19; 25.13-18, 15-12; 26.18-22, 19-15; 27.10-14, 06-02; 28.14-19, 02x09; 29.27-31, 09x27; 30.31x22, 12-08; 31.19-23, 15-12; 32.22-15, 17-13; 33.23-28, 13-10; 34.28-32, 10-06; 35.15x02, 08-04; 36.16-20, 12-08; 37.20-23, 04-21; 38.23-27, 21-30; 39.27-31, 30-26; 40.31-18, 08-04; 41.32-14, 04-08; 42.02-11, 26-12; [EMP]. As brancas nunca poden entrar na diagonal «8&29» co que o empate está garantido.

u 5. ... 23-20; [Conflúe na liña do tronco desta «PRIMEIRA ALTERATIVA»]. 

u 5. ... 29-25; [A máis fina. Un movemento de espera que ao mesmo tempo serve para apoiar un posíbel corte na casa «13»] 6.04-07 ... [Ou 6.02-05, 23-19; 7.14x23, 28x12; 8.08x15, 18-13; 9.09x18, 21x07; 10.04x11, 27-23; 11.10-14, 22-18; 12.14x21, 25x18; 13.05-10, 18-13; 14.15-20, 24x15; 15.11x27, 30x23; 16.10-14, 13-10; 17.06x13, 17x10; 18.14-18, 23-19; 19.18-21, 19-15; 20.21-26, 15-11; 21.26-30, 11-06; 22.16-20, 06-02; 23.30-23, 02x24; 24.23x05, 31-27; 25.05-02, 27-23; 26.03-07, 24-31; 27.02-09, 23-19; 28.07-11, 32-28; 29.09-05, 31-18; 30.05x32, 18x07; EMP.] 6. ... 23-19; 7.14x23, 28x12; 8.08x15, 32-28; 9.10-14, 28-23; 10.06-10, 23-20; 11.16x23, 27x20; 12.07-12, 20-16; 13.14-19, 16x07; 14.19x26, 18-13; 15.09x18, 21x05; 16.01x10, 30x21; 17.03x12, 21-18; 18.15-19, 24-20; 19.12-16, 18-13; 20.16x23, 13x06; 21.11-15, 06-03; 22.23-27, 31x22; 23.19x26, 03-10; 24.26-30, [EMP].

5.12-16 ...


O ataque natural. Pero aquí o primeiro bando tamén podería optar por:

a) 5.01-05 ... [Desemboca nunha liña da variante principal da «Ariana» que é 3.01-05, e segue con 3. ... 22-18; 4.12-15, 23-20; 5.07-12, para neste punto tras 5. ... 20-16; 6.03-07, entroncar na «variante b» que expoñemos a seguir].

b) 5.03-07, 20-16; 6.01-05, 27-22; e agora se:

u 7.15-19 ... [Entronca na liña do xogo principal].

u 7.14-19 [Conflúe nun liña na que as brancas desvían do noso xogo principal con 6.14-19]

5. ... *26-22!;


A forma apropiada. Agora as brancas tan só ostentan unha reducidísima vantaxe. Aínda que semelle incríbel, todos os outros lances nesta altura deben ser perdedores:

a) 5. ... 28-23�; [Perde] 6.04-07 ... [6.02-05, tamén é forte e seguramente tamén gaña] con estas opcións:

u 6. ... 27-22; 7.*02-05, 31-28; 8.*07-12 ... [Unha posición que tamén se pode alcanzar na «Esquerda Límite» con 1.12-16, 24-20; 2.08-12, 28-24; 3.12-15, 21-17; 4.07-12, 25-21; 5.10-14, 22-18; 6.05-10, 27-22; 7.04-08, se agora segue 7. ... 31-28�; (O movemento perdedor. Nesta liña as brancas teñen clara vantaxe, pero aquí 7. ... 22-19; aínda podería alcanzar un apertado empate) 8.02-05] 8. ... 29-25; 9.03-07, 23-19; 10.14x23, 28x19; 11.16x23, 19-14; 12.10x19, 17-13; 13.05-10, 21-17; 14.01-05, 25-21; 15.15-20, 24x15; 16.11x20, 22x15; 17.12x19, [GB]. Como nun xogo que [Iniciado coa mencionada transposición da «Esquerda Límite»] disputaron Manuel Vaz Vieira vs. João Oliveira no 27º Campionato de Portugal celebrado en Odemira no ano 2007.

u 6. ... 26-22; 7.*07-12, 29-25; [Se 7. ... 32-28; 8.03-07!, coa decisiva ameaza 14-19 e GB. Ou se 7. ... 31-28; 8.*02-05, 23-19; 9.14x23, 28x19; 10.16x23, 27x20; 11.10-13, 17x10; 12.05x23, 29-25; 13.06-10, 21-17; 14.01-05, 25-21; 15.23-27!, 30x23; 16.12-16, 32-28; 17.08-12, GB.] 8.10-13, 17x10; 9.06x13, 23-19; 10.14x23, 18-14; 11.11x18, 20x11; 12.16-20, 21x14; 13.13-17, 24x15; 14.12x26, 27x20; 15.03-06, 30x21; 16.06x24, 21-18; 17.02-06, [GB].

b) 5. ... 27-23�; [Perde] 6.*08-12, 26-22; 7.10-13, 17x10; 8.06x13, 29-25; [Ou se 8. ... 23-19; 9.14x23, 28x19; 10.16x23, 31-27; 11.13-17, 27x20; 12.17x26, 30x21; 13.12-16, 19x12; 14.16x23, 24-20; 15.23-27, 20-16; 16.27-30, 29-26; 17.30-27, 12-07; 18.03x12, 16x07; 19.27-16, 07-03; 20.04-07, 03x12; 21.16x03, GB.] 9.13-17, 30-26; 10.03-06, 31-27; 11.01-05, 18-13; 12.09x18, 22x13; 13.05-09, 13-10; 14.06x13, 27-22; 15.13-18, 22x13; 16.09x18, [GB].

c) 5. ... 29-25�; [Perde] 6.16x23, 28x12; 7.08x15, 26-22; [Se 7. ... 27-22; (Entronca na liña da seguinte variante 5. ... 27-22 e opción con 7. ... 29-25)] 8.14-19, 27-23; [Ou se 8. ... 30-26; 9.15-20, 24x15; 10.11x20, 22x15; 11.10-13, 17x10; 12.06x29, GB.] 9.19x26, 18-13; 10.09x18, 21x07; 11.04x11, 30x21; 12.10-13, 17x10; 13.06x13, 21-17; 14.13-18, 31-27; 15.01-05, 23-20; 16.05-10, 20-16; 17.03-07, 32-28; 18.11-14, 28-23; 19.02-06, 23-20; 20.06-11, 27-23; 21.15-19, [GB].

d) 5. ... 27-22�; [Perde. Foi considerada como equivalente ao movemento textual porque pode entroncar nunha posición confluente. Pero, tal como demostraremos máis adiante, a tal posición é perdedora, e por tanto ese entroncamento sería fatídico] 6.16x23, 28x12; 7.08x15, con estas opcións:

u 7. ... 29-25; 8.14-19, 18-13; [Calquera avance dun peón da «base» sería refutado con 9.15-20 e o disparo a dama con 10-13] 9.09x27, 30x05; [Se 9. ... 30x07; 10.04x11, 26-22; 11.10-14, 21-18; 12.14x21, 25x18; 13.06-10, 31-27; 14.10-14, 18-13; 15.14-18, 13-09; 16.18-21, 27-23; 17.21-26, 23-20; 18.26-29, 22-18; 19.29-19, 20-16; 20.03-07, 18-13; 21.19-23, GB.] 10.01x10, 21-18; 11.10-14, 18-13; 12.15-19, 13-10; 13.06x13, 17x10; 14.19-23, 25-21; 15.11-15, 21-17; 16.14-18, 17-13; 17.23-27, 31x22; 18.18x27, 13-09; 19.27-30, 10-05; 20.30x21, 05-01; 21.21-30, 01-28; 22.03-06, 28-05; 23.04-08, 05-28; 24.06-11, 28-31; 25.11-14, 31-28; 26.14-18, 28-14; 27.18-22, 14-10; 28.22-26, 10-28; 29.26-29, 28-10; 30.29-25, [GB].

u 7. ... 31-28; 8.14-19, 28-23; 9.19x28, 32x23; 10.10-14, 29-25; [Se 10. ... 30-27; 11.06-10, 29-25; 12.02-06, 18-13; 13.09x18, 22x13; 14.15-19, 23-20; 15.19-23, 27-22; 16.23-27, 13-09; 17.27-31, 22-18; 18.31x13, 09-05; 19.13-09, 05-02; 20.11-15, 02x18; 21.09x16, 21-18; 22.04-07, 18-13; 23.16-27, 13x06; 24.03x10, GB.] 11.01-05, 17-13; 12.05-10, 21-17; 13.14x21, 25x18; 14.11-14, 18x11; 15.09x27, [GB].

u 7.... 31-27; 8.14-19, 27-23; [Entronca na liña da anterior opción].

u 7. ... 32-28; 8.*14-19 ... [O ataque gañador. Lances como 8.01-05� ... (Efectuado nun xogo Nelson Monteiro vs. Veríssimo Dias do recente Torneo de Fajoes do ano 2019 é tamén a única continuación que indica o «Tratado Enciclopédico» na súa Liña «4-L», variante «a» da páxina VII-378) ou 8.04-08� ... (Realizado por Arlindo Roda vs. José Silva Pereira no 13º Campionato de Portugal celebrado en Setúbal no ano 1993 ou por Herminio Medalha da Silva vs. João Oliveira no 17º Campionato de Portugal celebrado en Almada no 1997), non só non gañan senón que ata son inferiores para as brancas] con estas ramificacións:

── 8. ... 29-25; 9.*15-20, 24x15; 10.11x20, 22x15; 11.10-13, 17x10; 12.06x29, [GB].

── 8. ... 30-27; [Entronca na famosa posición confluente que estudaremos na opción con 5. ... 26-22, que tamén GB.]

u 7. ... 30-27; [A máis resistente] 8.*14-19! ... [Única. Se 8.01-05, 32-28; 9.03-07 ... (Non vale 9.14-19�, pola «xudía» con 9. ... *24-20; 10.15x24, 22x15; 11.11x20, 18-14; 12.10x19, 27-23; 13.20x27, 31x15; 14.24x31, 21-18; 15.31x13, 17x01; 16.03-07, 01-23; 17.06-11, 15x06; 18.02x11, 23-20; 19.11-14, 20-23; GN. Como nun xogo que {Iniciado coa «Oblicua Marxinal» e a posterior errada transposición 7. ... 32-28�; 8.*14-19, 30-27�; 9.01-05�} disputaron o Dr. Manuel Joaquim Paiva Ribeiro vs. Daniel Machado no 7º Campionato de Portugal en Póvoa do Varzim no ano 1987.  Nin tampouco 9.04-08�, por 9. ... 28-23; 10.08-12, 17-13; 11.10x17, 22-19; 12.15x22, 26x01; 13.17x26, 29x22; GN. Como nun xogo que {Coa errada transposición 7. ... 32-28�; 8.01-05�, 30-27} disputaron Nelson Monteiro vs. Veríssimo Dias no Torneo de Fajoes do ano 2019) 9. ... 28-23; 10.14-19, 23x14; 11.10x19, 29-25; 12.11-14, 18x11; 13.07x14, 31-28; 14.05-10, 22-18; 15.06-11, 27-23; 16.04-08, 23-20; 17.02-06, 20-16; 18.09-13, 18x09; 19.15-20, 24x15; 20.11x20, 09-05; 21.19-22, 26x19; 22.14x32, 05-02; 23.20-24, 02x15; 24.24-28, 16-12; 25.28-31, 17-13; 26.10x26, 15x29; 27.08x15, 29x08; EMP.] Con estas ramificacións:

── 8. ... 32-28; [Entroncaría de novo na letal posición confluente que, como xa dixemos, estudaramos máis adiante (Concretamente na nota do sétimo lance negro do tronco da alternativa en curso)].

── 8. ... 27-23; 9.19x28, 32x23; 10.*10-14, 31-27; [Se 10. ... 23-20; 11.14-19, 31-28; 12.06-10, 20-16; 13.03-07, 29-25; 14.01-05, GB. Se 10. ... 17-13; 11.*15-19, 22x15; 12.11x27, 18x11; 13.09x25, 31x22; 14.06x15, 22-19; 15.15x22, 26x19; 16.02-06, 24-20; 17.06-11, 19-15; 18.01-05, 15x06; 19.03x10, 20-15; 20.04-07, GB. Ou se 10. ... 29-25; 11.15-19, 22x15; 12.11x27, 31x22; 13.01-05, 18x11; 14.06x15, 21-18; 15.05-10, 17-13; 16.10x17, 18-14; 17.02-05, 14-11; 18.09-13, 25-21; 19.05-09, 21-18; 20.15-19, 22x15; 21.13x29, GB.] 11.06-10, 23-20; 12.14-19, 20-16; 13.03-07, 29-25; 14.19-23, 27x20; 15.02-05, 18-14; [Ou 15. ... 18-13; 16.09x27, 21-18; 17.27-31, 26-22; 18.31-28, 22-19; 19.28x21, 25x18; 20.05-09, GB.] 16.11x27, 20x11; 17.07x14, 26-22; 18.27-30, 21-18; 19.14x21, 25x18; 20.30-26, [GB].

6.16x23, 28x12; 7.08x15, *27-23!;


Esta é a mellor e de novo a única que permite empatar. Pero isto non é coñecido por todos e na práctica é moi popular seguir con 7. ... 32-28�; [Unha perdedora incontestábel seguindo o ataque que imos indicar aquí. Non obstante se as brancas non empregan ese ataque ata se poden reverter os papeis, algo que curiosamente lle ten acontecido a xogadores da talla de Vaz Vieira ou Medalha da Silva] 8.*14-19 ... [O ataque preciso] 8. ... 30-26; [A réplica máis resistente. Así fórmase á célebre posición confluente á que nos referimos anteriormente nas análises da liña con 5. ... 27-22. Se 8. ... 29-25; 9.19x26, 18-13; 10.09x18, 21x07; 11.03x12, 30x21; 12.15-19, 21-18; 13.19-22, 18-14; 14.10x19, 27x18; 15.19-22, 24-20; 16.22-26, 28-23; 17.26-30, 25-21; 18.12-15, 20x11; 19.06x15, 31-27; 20.15-19, 23x14; 21.30x05, GB. Se 8. ... 29-26; 9.15-20, 24x15; 10.11x20, 22x15; 11.10-13, 17x10; 12.06x29, GB. Ou se 8. … 27-23; 9.19x26, 29x22; 10.10-14, 23-20; (Tampouco nada soluciona o gambito 10. ... 24-20; 11.15x24, xa que despois de 23-20; 12.04-08, 28-23; 13.08-12, 30-27; 14.01-05, 20-16; 15.05-10, 16x07; 16.03x12, 22-19; 17.24-28, 31x24; 18.11-15, 18x11; 19.15x31, 11-07; 20.31-28, 23-20; 21.12-16, 20-15; 22.28-19, 07-03; 23.19x08, 21-18; 24.16-20, 24x15; 25.08x13, GB.) 11.14-19, 30-26; 12.06-10, 31-27; 13.03-07, 20-16; 14.02-06, 27-23; 15.01-05, 23x14; 16.10x19, 17-13; 17.05-10, 21-17; 18.04-08, GB.] 9.*04-07!! ... [O lance gañador. Un xogo Herminio Medalha da Silva vs. Delfim Alves do 27º Campionato de Portugal disputado en Odemira no ano 2007, seguiu con 9.10-14�, 17-13; 10.03-07� ... (10.06-10, empata) 10. ... 13-10; 11.06x13, 24-20; 12.15x24, 22x06; 13.02x11, 27-23; 14.13x22, 26x10; 15.09-13, 10-06; 16.13-18, 21x14; 17.11x18, e aquí as negras poderían rematar con 17. ... 31-27; 18.24x31, 06-03; 19.31x22, 03x26; 20.01-05, 23-20; 21.05-10, 20-15; 22.10-14, 15-12; 23.04-08, 26-15; GN. Outro xogo (Iniciado con 1.12-15, 21-17; 2.07-12, 25-21; 3.10-14, 22-18; 4.05-10, 27-22; 5.12-16, 23-20; 6.16x23, 28x12; 7.08x15, 32-28; 8.14-19, 30-27) no que se enfrontaban Manuel Vaz Vieira vs. Joao Oliveira do 22º Campionato de Portugal celebrado en Odemira no ano 2002 tamén seguiu de modo errado, esta vez con 9.04-08�, 27-23; 10.10-14� ... (Aquí só o gambito 10.*03-07, salvaba ás brancas) e as negras poderían gañar se aplicasen a manobra 10. ... *17-13; 11.01-05 ... (Se 11.06-10, 13x06; 12.03x10, 23-20; 13.08-12, 20-16; 14.19-23, 28x19; 15.14x23, 16x07; 16.23-28, 22-19; 17.15x22, 26x19; 18.28-32, 24-20; 19.32x14, 20-15; 20.11x20, 18x11; 21.10-14, 21-18; 22.14x21, 07-03; 23.20-23, 03-17; GN. Ou se 11.03-07, 13-10; 12.06x13, 24-20; 13.15x24, 22x06; 14.02x11, 23-20; 15.13x22, 26x10; 16.11-14, 10-06; 17.08-12, 28-23; 18.01-05, 06-02; 19.12-16, 02-06; 20.07-12, 06-10; 21.24-28, 10x08; 22.28-32, 31-28; GN.) 11. ... *13-10; 12.06x13, 24-20; 13.15x24, 22x06; 14.03x10, 18x11; 15.10-14, 11-07; 16.05-10, 21-17; 17.13-18, 07-04; 18.08-12, 26-21; 19.18x25, 04x21; GN.] 9. ... 27-23; 10.01-05, 23x14; 11.10x19, 31-27; [Ou 11. ... 17-13; 12.05-10, 21-17; (Se 12. ... 31-27; entronca) 13.10-14, 26-21; 14.19x26, 29x22; 15.14-19, 13-10; 16.19x26, 10-05; 17.26-30, 28-23; 18.30x16, 05-01; 19.06-10, 01x12; 20.16-20, 24x06; 21.07x16, 31-28; 22.03x10, 28-24; 23.02-06, 18-14; 24.10x19, 21-18; 25.19-23, 18-14; 26.23-28, 14-10; 27.06x13, 17x10; 28.09-13, 10-06; 29.13-18, 06-03; 30.18-22, 03-12; 31.22-27, 12-19; 32.28-32, GB.] 12.05-10, 17-13; [Gambito con idea de eliminar o soporte do peón «19». Este é o mellor intento para tratar de defender pois se 12. ... 27-23; 13.*10-14, 17-13; 14.02-05, GB. Como nun xogo que (Iniciado con 1.11-15, 21-17; 2.07-11, 25-21; 3.10-14, 22-18; 4.05-10 e posterior variante con 5. ... 27-22) disputaron Ed Scheidt vs. Harvey Kelley no Open de Florida do ano 1981. Podería seguir 14. ... 23-20; (Se 14. ... 24-20; 15.15x31, 22x15; 16.11x27, 18x02; 17.09x25, 02x09; 18.07-12, 09-13; 19.12-16, 13-10; 20.31-24, 10-13; 21.27-31, 13-10; 22.24-20, 10-32; 23.20-30, GB.) 15.05-10, 20-16; 16.10x17, 29-25; 17.07-12, 16x07; 18.03x12, 24-20; 19.15x31, 22x08; 20.31x13, e a derrota negra xa non ofrece dúbida] 13.10x17, 27-23; [Unha importante posición que merece un diagrama. Véxase na seguinte ficha]


14.*15-20!! ... [O movemento clave, orixinando un golpe dificilísimo de calcular. Imprecisa sería 14.02-05�, 23x14; 15.15-20, 24x15; 16.11x20, 28-24; 17.20-23, 24-20; 18.23-28, 20-15; 19.07-11, 14x07; 20.03x19, 22x15; 21.28-31, 15-12; 22.31x13, 12-07; 23.13-31, *07-04; (Non 23. ... 29-25�; por 24.06-10, 21-18; 25.31x13, 07-04; 26.13-31, 04-07; 27.31-24, 07-16; 28.10-14, 16-23; 29.14-18, 23x01; 30.24-15, GB. Como nun xogo Veríssimo Dias vs. Vítor Cunha do 19º Campionato de Portugal celebrado en Setúbal no ano 1999) 24.06-10, 21-18; 25.31x13, 04-25; EMP. As negras defenden movendo a dama de canto a canto na diagonal «4&25»] 14. ... 23x16; [Se 14. ... 23x14; 15.20-23 ... (A mellor. Aquí 15.06-10, 24x06; 16.10x19, 22x15; 17.02x20, 18-14; 18.20-24, 14-10; 19.24x31, tamén gaña, pero o final precisa de máis fina condución) 15. ... 28x19; 16.09-13, 18x09; 17.11x27, 21-18; 18.27-30, 26-22; 19.06-11, 19-14; 20.30-23, 22-19; 21.07-12, 14x07; 22.23x25, 07-04; 23.03-07, 04x11; 24.25x04, 29-26; 25.12-15, 26-22; 26.04-14, GB.] 15.*11-15, 18-14; 16.*06-11, 14-10; [Evidentemente se 16. ... 22-18; segue 17.09-13, 18x09; 18.11x25, e GB.] 17.*02-05! ... [Unha sutileza que hai que prever ao inicio da combinación no movemento décimo cuarto] 17. ... 10x01; 18.03-06, 01x23; 19.15-20, 24x15; 20.11x27, 22-19; 21.27-31, 28-24; 22.*31-22 ... [Para evitar que o peón se infiltre pola casa «15»] 22. ... 19-14; 23.22-19, 21-18; 24.19x05, 16-12; 25.07x16, 24-20; 26.16x23, 18-14; 27.05x19, 26-21; 28.17x26, 29x15; 29.23-28, 15-12; 30.06-11, 12-07; 31.11-15, 07-04; 32.15-20, [GB.]

8.15-19 ...


A continuación natural. Aínda que as brancas tamén poderían facer a intermedia 8.04-08, e despois de 8. ... 31-28; seguir con 9.15-19, 22x15; 10.11x27, 30x23; 11.01-05, 18x11; 12.06x15, 23-20; 13.15-19, 28-23; 14.19x28, 32x23; 15.10-14, 20-15; 16.02-06, 23-20; 17.14-18, 21x14; 18.06-11, 14x07; 19.03x19, 20-15; 20.19-23, 15-11; 21.23-28, 11-07; 22.05-10, 07-04; 23.28-32, 24-20; 24.32-23, 20-15; 25.23-20, 04-11; 26.08-12, 15x08; 27.20x06, 08-04; [EMP].

8. ... 22x15; 9.11x27, 31x22;


A elección que proporciona máis dinamismo. Se 9. ... 18x11; 10.06x15, 31x22; 11.10-14, 32-28; 12.02-06, 21-18!; [Aquí non vale 12. ... 29-25�; por 13.14-19, 30-26; 14.03-07, 21-18; 15.06-11, 17-13; 16.11-14, 18x11; 17.09x27, 11-06; 18.27-30, 06-02; 19.30x17, 02x20; 20.19-22, 20-15; 21.22-27, 24-20; 22.27-30, 20-16; 23.17-10, 28-24; 24.10-03, 15-02; 25.04-08, 02-09; 26.01-05, 09x02; 27.07-11, 02x15; 28.30-20, 15-19; 29.20-15, 19x12; 30.08x15, 25-21; 31.03-07, 21-17; 32.07-03, GB. Pero sería posíbel 12. ... 22-18; como nun xogo William Beattie vs. G. Freeman do 2º Torneo Inglés celebrado en Londres no ano 1891, aínda que as brancas adquirirían unha certa vantaxe despois de 13.14-19. Para contrarrestala é preciso defender con gran coidado e podería seguir 13. ... 30-27!; (Se 13. ... 18-14; 14.06-10, 14x05; 15.01x10, 30-27; 16.10-14, 29-25; 17.03-07, 21-18; 18.14x21, 25x18; 19.07-11, 27-23; 20.19-22, 23-19; 21.04-08, 19x12; 22.08x15, 17-13; 23.22-27, 13-10; 24.27-31, *18-13; 25.09x18, *10-06; 26.18-21, *06-03; 27.21-26, e agora non 27. ... 03-07�; por 28.*26-30, 07x25; 29.*31-18, 25x20; 30.30x16, GB. Adecuado si sería 27. ... *28-23; 28.26-29, *23-20; 29.31-27, 20-16; 30.15-19, 16-12; 31.11-14, 12-08; 32.29-25, 03-12; 33.27-22, 12-16; 34.22-09, *16-30; 35.09-18, 30-26; 36.18-22, 26-29; 37.14-18, 08-04; 38.18-21, 04-14; EMP.) 14.06-10, *29-26; 15.04-07, 27-23; 16.09-13, 23x05; 17.13x29, 05-02; 18.15-19, 02-20; 19.29-25, 21-18; 20.25x14, 20-15; 21.14-10, 15x26; 22.10x32, 17-13; 23.07-11, 13-09; 24.11-14, 26-17; 25.14-19, 24-20; 26.19-22, 17-10; 27.32x05, 09x02; 28.22-26, 02-11; 29.26-29, 20-16; 30.29-25, 11-15; EMP.] 13.14x21, 29-25; 14.01-05, 25x18; 15.15-19, 22x15; 16.05-10, 28-23; 17.10-13, 17x10; 18.06x22, 23-19; 19.09-13, 19-14; 20.13-17, 14-10; 21.17-21, 10-05; 22.22-26, 05-01; 23.26-29, 15-11; 24.29-15, 01-14; 25.15x02, 14x25; 26.02-05, 24-20; 27.03-07, 20-15; 28.05-02, 25-14; 29.02x20, 14-32; [EMP].

10.14-19 ...


Se 10.03-07, 18x11; 11.06x15, 32-28; 12.10-14, 28-23; 13.01-05, 21-18; 14.14x21, 29-25; [Non 14. ... 23-19�; como nun xogo que (Iniciado con 1.10-14, 21-17; 2.05-10, 25-21; 3.12-16, 22-18; 4.07-12, 26-22; 5.12-15, 23-20) disputaron A.J. Mantell vs. J.F. Asay no 6º Torneo Nacional Americano celebrado en Nova York no ano 1924 (Un evento que foi gañado por Sam o « Grande» Gonotsky, pero que será lembrado por ser o primeiro no que se eliminou a «regra do sopro») que na nosa modalidade gañan as brancas co golpe 15.04-08, 19x03; 16.21-26, 30x21; 17.05-10, 03x13; 18.09x27, 21-18; 19.27-30, 18-13; 20.08-12, 13-09; 21.12-15, 29-25; 22.30-23, GB.] 15.05-10, 25x18; 16.07-11, 22-19; [Ou 16. ... 23-19; 17.04-08, 19x12; 18.08x15, 30-27; 19.10-14, 27-23; 20.14x21, 23-19; 21.15-20, 24x06; 22.02x11, 22-18; 23.21-26, 19-14; 24.11-15, 14-10; 25.26-30, 10-05; 26.30-23, 05-02; EMP.] 17.15x22, 23-19; 18.04-08, 24-20; 19.02-06, 20-16; [Ou 19. ... 19-14; 20.10x19, 30-27; 21.22x31, 20-16; 22.31x13, 17x03; 23.19-23, 03-06; 24.11-14, 16-12; 25.08x15, 06x30; 26.14-18, 30-26; 27.09-13, 26-30; 28.18-22, EMP.] 20.11-15, 19x12; 21.08x15, 16-12; 22.15-20, 12-07; 23.20-23, 07-04; 24.23-28, 04-08; 25.28-32, 08x29; 26.06-11, 29-25; 27.10-13, 17x10; 28.32x01, [EMP].

10. ... 22x15; 11.10-13, 17x10; 12.06x22, 21-18; 13.01-05 ...


Outra posibilidade era 13.03-07, 24-20; e agora se:

a) 14.01-05� ... [Perde] 14. ... 20-16; 15.07-11 ... [Se 15.04-08, 18-14; 16.02-06, 14-11; 17.07x14, 16-12; 18.14-19, 12-07; 19.19-23, 07-03; 20.06-11, 15x06; 21.22-27, 06-02; 22.08-12, 03x16; 23.27-31, 16x27; 24.31x18, *02-06; 25.18-07, 06-03; 26.07-14, 30-26; 27.14-11, 32-28; 28.11-20, 28-24; 29.20-11, 26-22; 30.11-04, 29-25; 31.04-08, 22-18; 32.08-26, 03-17; 33.26-12, 24-20; 34.12-03, 18-14; GN. Ou se 15.05-10, 15-12; 16.07-11, 12-07; 17.10-14, 07-03; 18.14x21, 03-07; 19.11-15, 07x25; 20.15-20, 25-18; GN.] 15. ... 15x06; 16.02x11, 16-12; 17.11-15, 18-14; 18.15-20, 14-11; 19.20-23, 12-07; 20.22-27, 07-03; 21.04-08, 11-07; 22.27-31, 03-06; 23.31-24, 06-17; 24.09-13, 17x01; 25.24-31, 01x28; 26.31x24, 07-03; [GN]. Como nun xogo que [Iniciado con 1.10-14, 21-17; 2.11-15, 25-21; 3.07-11, 23-20; 4.12-16, 22-18; 5.16x23, 28x19x12; 6.08x15, 27-23; 7.05-10, 26-22] disputaron Veríssimo Dias vs. Amadeu Neves no Torneo de Fajões do ano 2019.

b) 14.07-11, 15x06; 15.02x11, 32-28; 16.01-05, 28-24; 17.05-10, 20-15; 18.11x20, 24x15; 19.04-07, 29-25; 20.10-13, 18-14; 21.13-17, 15-11; 22.07-12, 11-07; 23.22-26, 30x21; 24.17x26, 14-10; 25.26-30, 10-05; 26.09-13, 07-03; 27.13-17, 03x16; 28.30-26, 16-23; 29.26-22, 05-02; 30.17-21, 25x18; 31.22x13, [EMP].

13. ... 24-20; 14.05-10, 15-12; 15.09-13! ...


Ou 15.02-06, 32-28; 16.10-13, 18-14; 17.13-18, 28-24; 18.18-21, 14-11; 19.06x15, 20x11; 20.21-26, 30x21; 21.22-27, 12-07; 22.03x12, 11-06; 23.12-16, 06-02; 24.27-30, 02-05; 25.30x17, 24-20; 26.16x23, 05x32; [EMP].

15. ... 18x09; 16.10-13, 20-15; 17.04-08, 32-28; 18.13-17, 28-24; 19.17-21, 24-20; 20.21-26, 30x21; 21.22-27, 20-16; 22.27-31, 15-11; 23.08x15, 09-05!;


Non 23. ... 11-07�; por 24.03x12, 16x07; 25.02-05, 09x02; 26.31-24, 02x20; 27.24x04, 29-25; 28.04-08, 21-18; 29.08-19, [GB].

24.02x09, 11-07; 25.03x12, 16x07; 26.15-20, 07-03; 27.31-28, 21-18; 28.20-24, 03-07; [EMP].SEGUNDA ALTERNATIVA
[1.10-14, 21-17; 2.05-10, 25-21; 3.11-15]

3. ... 23-19;


4.14x23, 27x11; 5.07x14 ...


Esta é a Liña «4-E» do «TED» [As siglas coas que denominamos ao monumental Tratado editado en separata pola revista portuguesa «Enciclopédia Damista»] que a constrúe de forma lixeiramente diferente, usando a transposición 1.10-14, 21-17; 2.11-15, 23-19; 3.14x23, 27x11; 4.07x14, 25-21; 5.05-10. O seu estudo xa foi publicado neste blog ao comentarmos o 3º xogo da Finalísima do Campionato de Portugal disputada por Tiago Manuel vs. Manuel Vaz Vieira en Lisboa no ano 2013. Agora volvemos  expoñela de novo con varias correccións, moitos aditamentos e incorporando tamén algunhas variantes que naquel estudo aparecían por diferente orde de movementos. 

Se en lugar da textual, as brancas capturan con 5.06x15 ... [Entronca na «variante d» da Liña «4-J» do «TED»] nese caso pode seguir:

a) 5. ... 21-18; 6.02-05, 31-27; 7.07-11, 28-23; 8.12-16, 18-13; 9.09x18, 22x06; 10.03x10, 26-22; 11.10-13, 17x10; 12.05x14, 29-25; 13.01-05, 25-21; 14.05-09, 21-17; 15.14-18, 22x13; 16.09x18, 17-13; 17.18-21, [EMP]. Como nun xogo que disputaron José Silva Pereira vs. Pedro Chipenhe do 10º Campionato de Portugal [Apertura sorteada a tres lances] celebrado en Oliveira de Azemeis no ano 1990. Podería seguir  17. ... 13-10; 18.21-25, 10-06; 19.15-20, 24x15; 20.11x20, 06-02; 21.20-24, 27-22; 22.25-29, 30-27; 23.29x28, 32x23; 24.24-28, 02-05; (Ou 24. ... 27-22; 25.28-32, 22-19; 26.04-07, 02-24; 27.07-12, 24-31; 28.12-15, 19x12; 29.08x15, 31-24; EMP.) 25.08-12, 23-20; 26.16x30, 05x32; [EMP].

b) 5. ... 28-23; 6.07-11, 23-19; 7.12-16, 19x12; 8.08x15, 32-28; 9.10-14, 28-23; 10.02-05, 30-27; 11.04-07, 29-25; 12.07-12 ... [Non 12.05-10�, por 12. ... 21-18; 13.14x30, 22-19; 14.15x22, 27x18; 15.30x20, 24x06; 16.07-11, 06-02; 17.03-06, 17-13; 18.10x17, 25-21; 19.17x26, 18-14; 20.11x18, 02x30; GN. Como nun xogo que disputaron Artur Gomes vs. Leandro Lopes do 8º Campionato de Portugal (Apertura sorteada a tres lances) celebrado en Marinha Grande no ano 1988] 12. ... 21-18; 13.14x30, 22-19; 14.15x22, 27x18; 15.30x20, 24x08; 16.05-10, 18-14; (Ou 16. ... 18-13; 17.09x18, 08-04; 18.18-21, 04x05; 19.01x10, 25x18; 20.16-20, 17-13; 21.10x17, 18-13; 22.17-21, 13-09; 23.21-26, 09-05; 24.26-29, 05-01; EMP.) 17.10x19, 08-04; 18.03-06, 04x23; 19.06-10, 23x05; 20.01x10, 31-27; 21.16-20, 25-21; 22.20-24, 21-18; 23.24-28, 27-23; 24.28-31 ... [Ou se 24.28-32, 17-13; 25.32x21, 13x06; EMP.] 24. ... 23-19; 25.31x13, 19-14; 26.10x19, 17x10; [EMP].

5. ... 24-20;


Unha das tres grandes rutas que as negras adoitan tomar neste momento. As outras son 5. ... 22-18 e 5. ... 23-28. Vexamos:  

a) 5. ... 22-18; con estas opcións:

u 6.14-19, 18-14; 7.12-15 ... [Ou 7.01-05, 24-20; 8.12-16, 20-15; 9.04-07 ... («Liña 10» da «Enciclopedia de Kear») 9. ... 21-18; 10.16-20, 26-21; 11.*20-23 ... (Se 11.20-24, como fai o «TED» podería ser ben contesta con 11. ... 14-11; 12.07x14, 18x11; 13.09-13, 30-27; 14.05-09, 28-23; 15.19x28, 32x23; e as brancas empatan con moitas dificultades tras 16.10-14, 17x10; 17.06x13, 21-17; 18.13-18, 17-13; 19.18-22, 27x18; 20.14x21, 13-10; 21.09-13, 23-20; 22.13-18, 11-06; 23.02x11, 15x06; 24.18-22, 06-02; 25.21-26, 10-05; 26.08-12, 05-01; 27.26-30, 20-16; 28.30-20, 16x07; 29.03x12, 02-05; 30.*12-16, 05-10; 31.*22-27, 31x22; 32.20-27, 22-19; 33.27-22, 19-14; 34.22-18, EMP.) 11. ... 31-27; (Ou se 11. ... 14-11; 12.07x14, 18x11; 13.09-13, 29-26; 14.05-09, 31-27; 15.10-14, 27x20; 16.13-18, 11-07; 17.03x12, 20-16; 18.18x25, 16x07; 19.06-10, 07-04; 20.25-29, 04x25; 21.29x22, 25-04; 22.22-29, 04-25; 23.29-22, EMP. Non hai nada mellor que repetir lances) 12.07-12, 27x20; 13.19-22, 20-16; 14.12x19, 30-27; 15.22x31, 17-13; 16.10x26, 29x15; 17.31x11, 14x07; 18.03x12, 16x07; 19.06-11, 07-03; 20.11-15, 03-17; 21.08-12, 18-14; 22.15-19, 17-26; 23.19-23, 26x08; 24.09-13, 14-11; 25.13-18, 11-07; 26.18-21, 07-04; 27.21-25, 04-18; 28.05-10, 08-29; 29.10-14, 18x11; 30.23-27, EMP.] 7. ... 14x05; 8.01x10, 21-18; 9.04-07, 18-14; 10.19-22, 26x12; 11.10x19, 30-26; 12.08x15, 28-23; 13.19x28, 32x23; 14.06-10, 23-20; 15.15-19, 17-13; 16.09x18, 26-22; 17.19x26, 29x06; 18.03x10, 20-15; 19.07-11, 15x06; 20.02x11, 24-20; 21.11-14, [EMP].

u 6.06-11, 24-20; 7.12-15, 20-16; 8.01-05, 26-22; 9.04-07, 31-27; 10.02-06, 30-26; 11.14-19, 28-24; 12.07-12, 16x07; 13.03x12, 27-23; 14.19x28, 32x23; 15.12-16, 22-19; 16.15x22, 26x19; 17.11-15, 19x12; 18.08x15, 17-13; 19.10x26, 29x22; 20.05-10, 23-19; 21.06-11, 19x12; 22.10-14, 12-08; 23.14x21, 08-04; 24.21-25, 04x14; 25.25-29, 14-19; 26.16-20, 24x15; 27.09-13, [EMP].

b) 5. ... 28-23; con estas opcións:

u 6.01-05, e aquí as negras poden escoller:

── 6. ...  24-20; [Entronca na liña do desvío do xogo principal con 6. ... 28-23].

── 6. ... 31-28; 7.14-19, 22x15; 8.12x19, 23x14; 9.10x19, 28-23; 10.19x28, 32x23; 11.05-10, 23-19; 12.08-12, 21-18; [Superior a 12. ... 26-22; 13.06-11, 22-18; (Non vale 13. ... 30-27�; efectuada nun xogo Artur Gomes vs. Herminio Medalha da Silva do 10º Campionato de Portugal celebrado en Oliveira de Azemeis no ano 1990 porque agora as brancas poderían gañar se acertasen a seguir con 14.*11-14, 27-23; 15.12-15, 19x12; 16.03-07, 12x03; 17.04-08, 03x13; 18.09x27, 23-20; 19.27-30, 20-16; 20.02-06, 21-18; 21.14x21, 17-13; 22.30-23, 13-09; 23.23-14, 24-20; 24.06-11, 29-25; 25.14-18, 09-05; 26.18-22, 25x18; 27.22x02, GB.) 14.02-06, 19-15; 15.12x19, 17-13; 16.10x26, 29x15; 17.11x20, 24x15; 18.06-10, 30-26; 19.04-07, 26-21; 20.10-13, 15-11; 21.07x14, 18x11; 22.13-17, 21-18; 23.17-21, 18-14; 24.21-26, 14-10; 25.26-30, 10-05; 26.30-23, 05-02; 27.23-28, 11-06; 28.03x10, 02-06; 29.09-13, 06-11; EMP.] 13.10-13, 17x10; 14.06x22, 19-14; 15.09-13, 26x19; 16.04-08, 29-26; 17.12-15, 19x12; 18.08x15, 26-22; 19.13-17, 30-26; 20.03-07, 14-10; 21.07-12, 22-18; 22.15-19, 18-14; 23.19-23, 14-11; 24.23-28, 11-07; 25.12-16, 24-20; 26.16x23, 07-04; 27.28-32, 26-21; 28.17x26, 10-06; 29.02x11, 04x20; [EMP].

── 6. ... 32-28; 7.12-16, 24-20; 8.08-12 ... [Se 8.04-07� ... (Ver o diagrama)


como na «Liña 9» da «Enciclopedia de Kear» perde con 8. ... *21-18; 9.14x21, 23-19; 10.16x32, 29-25; 11.32x14, 25x04; GN. Un fermoso golpe que foi pasado por alto no estudo que aparece no famoso tratado da «Enciclopédia Damista»] 8. ... 20-15; 9.12x19, 22x15; 10.04-08, 29-25; 11.14-19 ... [Corrixindo a «Liña 8» da «Enciclopedia de Kear» que continúa con 11.03-07�, un lance que tamén dá por bo o «Tratado Enciclopédico» sen decatarse que na nosa modalidade as negras poderían agora gañar con 11. ... 21-18; 12.14x21, 25x18; 13.06-11, 15x06; 14.02x11, 23-19; 15.07-12, 19-14; 16.10x19, 18-13; 17.09x18, 26-22; 18.19x26, 30x07; 19.12-15, 17-13; 20.15-19, 07-04; 21.05-10, 13x06; 22.19-22, 04-21; 23.08-12, 06-02; GN.] 11. ... 23x14; 12.10x19, 21-18; 13.05-10, 18-13; 14.09x18, 26-22; 15.18x27, 30x05; 16.02x09, 28-23; 17.06-11, 15x06; 18.03x10, 23-19; 19.08-12, 25-21; 20.16-20, 21-18; 21.20-23, 18-14; 22.12-15, 19x12; 23.10x19, 12-07; 24.19-22, 07-04; 25.23-27, 04-08; 26.27-30, 08x29; 27.30-23, [EMP].

u 6.12-15 ... [A mellor] con estas ramificacións:

── 6. ... 22-18; [Inferior] 7.06-11, 26-22; 8.08-12, 31-28; 9.04-08, 23-20; 10.12-16, 29-25; 11.16x23, 28x12; 12.08x15, 32-28; 13.03-07 ... [Máis forte que 13.03-06, 28-23; 14.15-19, 22x15; 15.11x27, 30x23; 16.01-05, 18x11; 17.06x15, 23-20; 18.15-19, 20-15; 19.19-23, 15-11; 20.23-27, 11-07; 21.27-30, 07-04; 22.09-13, 04-08; 23.30-16, 08-22; 24.05-09, 21-18; 25.16-03, 25-21; 26.03-16, 22-31; 27.13x22, 31x03; EMP. Como nun xogo que disputaron Vítor Sequeira vs. Manuel Vaz Vieira no 21º Campionato de Portugal en sesión disputada en Charneca da Caparica no ano 2001] 13. ... 28-23; 14.07-12, 30-27; 15.02-06, 23-20; 16.12-16, 27-23; 17.01-05, 23-19; 18.14x23, 22-19; 19.15x22, 18-13; 20.09x18, 21x07; 21.22-26 ... [Se 21.23-27, 17-13; 22.16x23, 07-03; 23.10x17, 03x01; 24.22-26, 01x32; EMP.] 21. ... 07-04; 22.26-30, 20-15; 23.23-28, 15-12; 24.28-31, 12-07; 25.30-26, 04-08; 26.26-29, 07-04; 27.31-22, 08x26; 28.29x08, 04-21; 29.08-22, 21-30; 30.22-15, 17-13; 31.10x17, 25-21; 32.17x26, 30x03; 33.05-09, 03-10; 34.16-20, 10-32; 35.09-13, 32-10; 36.13-17, 10-03; 37.20-23, 24-20; 38.15x24, 03-10; 39.24-28, 10-13; 40.28-32, 13-18; [EMP].

── 6. ... 23-20; 7.08-12 ... [Outras posibilidades son 7.06-11, 20-16; (Entroncando na liña do desvío do tronco con 6.06-11, e opción con 6. ... 20-16. Pero en cambio sería mala 7. ... 32-28�; polo golpe con 8.10-13, 17x10; 9.01-05, 10x01; 10.04-07, 01x12; 11.07x32, con vantaxe decisiva das brancas. Podería seguir 11. ... 24-20; 12.08-12, 20-16; 13.32-01, 16x07; 14.03x12, 21-18; 15.01-05, 26-21; 16.05-01, 29-25; 17.11-15, 21-17; 18.12-16, 31-28; 19.01x32, 22-19; 20.32x21, 25x18; 21.15-19, 18-14; 22.19-23, 14-11; 23.23-28, 11-07; 24.28-32, 07-04; 25.16-20, 04-25; 26.32-10, 30-27; 27.20-24, 25-29; 28.24-28, 27-23; como nun xogo que disputaron Luís Carvalho vs. Antonio Russo no 19º Campionato de Portugal celebrado en Setúbal no ano 1999. O remate podería ser con 29.28-31 ... {Por lapso, Carvalho seguiu con 29.09-13�, e tras 29. ... 29-19; 30.10-03, 17x10; 31.03x17, EMP.} 29. ... 23-20; 30.31-18, 20-16; 31.18-04, 16-12; 32.10-03, 29-19; {Se 32. ... 12-08; 33.03-12, GB.} 33.03x16, 19-01; 34.16-12, 01-32; 35.09-13, 17x10; 36.12-19, 32x14; 37.04x18, GB.) Ou 7.01-05, 20x11; 8.06x15, 31-28; 9.14-19, 28-23;10.19x28, 32x23; 11.03-07, 21-18; 12.08-12, 22-19; 13.15x22, 26x19; 14.02-06, 23-20; 15.12-16, 20-15; 16.07-11, 29-26; 17.11x20, 24x15; 18.16-20, 18-13; 19.09x18, 26-22; 20.18x27, 30x16; 21.04-08, [EMP]. Como nun xogo José Luís Guerra vs. Leopoldo Lopes do 19º Campionato de Portugal disputado en Setúbal no ano 1999] 7. ... 20x11; 8.06x15, 32-28; 9.01-05, 31-27; [Se 9. ... 28-23�; prodúcese o golpe 10.15-19, 22x08; 11.14-18, 21x14; 12.10x28, GB. Como nun xogo Herminio Medalha da Silva vs. Torcato Lima do 8º Campionato de Portugal disputado en Marinha Grande no ano 1988. Ou se 9. ... 21-18; 10.14x21, 22-19; 11.15x22, 26x19; 12.21-25, 24-20; 13.02-06, 28-24; 14.04-08, 31-27; 15.12-16, 19-15; 16.16x23, 27x20; 17.03-07, 30-27; 18.09-13, 20-16;  19.13-18, 27-23; 20.18-22, 23-20; 21.07-11, 16-12; 22.22-27, 12-07; 23.27-30, 07-04;  24.30x16, 04x21; 25.05-09, 21-30; 26.16-03, 30-21; 27.09-13, 24-20; e aquí acordouse o empate nun xogo que disputaron José Silva Pereira vs. Leopoldo Lopes no 21º Campionato de Portugal celebrado en Setúbal no ano 2001. Podería seguir 28.08-12, 15x08; 29.06-11, 21x04; 30.13-18, 04x21; 31.10-13, 17x10; 32.03x16, EMP.] 10.12-16, 21-18; 11.14x21, 28-23; 12.16-20, 23x16; 13.09-13, 16-12; 14.03-06, 27-23; 15.13-18, 22x13; 16.15-19, 23x14; 17.10x19, 29-25; 18.19-23, 25x18; 19.23-28, 24-20; 20.28-32, 20-16; 21.05-09, 12-07; 22.04x11, 16-12; 23.11-15, 12-07; 24.15-19, 18-14; 25.09x18, 07-03; 26.18-21, 03x13; 27.19-23, 14-11; 28.21-25, 11-07; 29.02-06, 13x03; 30.23-27, 30x23; 31.32x04, [EMP].

── 6. ... 31-28; 7.08-12, 23-20; [Se 7. ... 23-19�; (Perde) 8.14x23, 28x19; 9.*02-05 ... (O lance gañador ameazando o disparo. Corrixe o estudo que fixemos ao comentar un xogo Tiago Manuel vs. Manuel Vaz Vieria da Finalísima de Lisboa do ano 2013, no que seguiamos con 9.06-11, permitindo un apertado empate) 9. ... 24-20; 10.15x24, 19-14; 11.10x19, e aínda que neste punto acordaron o empate nun xogo que disputaron Leopoldo Lopes vs. Herminio Medalha da Silva no 13º Campionato de Portugal celebrado en Setúbal no ano 1993, o certo é que despois de 11. ... 22x08; podería seguir 12.09-13, 17x10; 13.05x14, 26-22; 14.01-05, 29-25; 15.03-07, 21-18; 16.14x21, 25x18; 17.05-10, 22-19; 18.06-11, 18-13; 19.10x17, 30-26; 20.07-12, 26-22; 21.17-21, 22-18; 22.11-15, 19-14; 23.21-26, 14-11; 24.26-30, 18-13; 25.30-17, 13-09; 26.17-21, 11-06; 27.24-28, 32x23; 28.15-19, 23x14; 29.21x02, GB.  Se 7. ... 22-18; 8.06-11, 26-22; 9.04-08, 23-20; (Perdedora sería 9. ... 29-25�; lance efectuado nun xogo Leopoldo Lopes vs. José Silva Pereira do 21º Campionato de Portugal celebrado en Setúbal no ano 2001, porque aquí as brancas poderían replicar con 10.02-06, 23-20; 11.01-05, 30-27; 12.12-16, 28-23; 13.14-19, 23x07; 14.16x30, 32-28; 15.03x12, 24-20; 16.15x31, 22-19; 17.31x13, 19-14; 18.10x19, 17x01; 19.30x17, 01x23; 20.06-11, 23-28; 21.12-15, 28-23; 22.09-13, 23-27; 23.11-14, 27x09; 24.14-18, 09x12; 25.08x15, GB.) 10.12-16, 29-25; 11.16x23, 28x12; 12.08x15, 32-28; 13.03-07, 28-23; 14.07-12, 30-27; 15.02-06, 23-20; 16.12-16, 27-23; 17.01-05, 23-19; 18.14x23, 22-19; 19.15x22, 18-13; 20.09x18, 21x07; 21.22-26, 07-04; 22.26-30, 20-15; 23.23-28, 15-12; 24.30-26, 12-08; 25.26-12, 04-21; 26.06-11, 21x04; 27.05-09, 25-21; 28.12-03, 21-18; 29.10-13, 17x10; 30.03x22, EMP.] 8.03-07, 20x11; 9.06x15, 28-23; 10.07-11, 32-28; 11.12-16, 22-19; 12.15x22, 26x19; 13.04-08, 30-27; 14.11-15, 19x12; 15.08x15, 27-22; 16.09-13, 21-18; 17.14x21, 23-19; 18.15-20, 24x15; 19.13-18, 22x06; 20.02x20, 28-24; 21.20-23, 19-15; 22.23-28, 15-12; 23.28-31, 12-08; 24.31-22, 08-04; 25.21-26, 17-13; 26.22x09, 29x22; 27.09x27, 04-21; [EMP].

── 6. ... 31-27; 7.06-11, 23-20; 8.04-07, 29-25; 9.02-06, 32-28; 10.01-05, 22-18; 11.10-13, 17x01; 12.09-13, 01x12; 13.07x32, 18x09; 14.11-15, 27-23; 15.32x29, 09-05; 16.06-11, 21-18; 17.29-19, 05-01; 18.19-32, 30-27; 19.11-14, 01x12; 20.08x15, 27-23; 21.32x21, 25x18; [EMP]. 

6.01-05 ...


A movida natural. Outras posibilidades empregadas nesta altura son:

a) 6.14-19  ... [A única que aparece directamente mencionada na Liña «4-E» do «TED». Permite ás negras tomar unha leve vantaxe] 6. ... 22x15; 7.12x19 ... [Alcanzando a mesma posición con cores revertidas da seguinte liña da «Edimburgo Cruzada»: 1.12-16, 22-19; 2.08-12, 19-14; 3.10x19, 23x14; 4.11x18, 21x14; 5.06-11, 26-21; 6.11x18, 21x14; 7.09-13, 28-23], e agora pode seguir:

u 7. ... 31-27; 8.04-07, 20-16; [Para un empate cómodo as negras poden seguir con 8. ... 27-22; 9.07-12, 22x15; 10.12x19, 29-25; 11.06-11, 21-18; 12.03-07, 28-23; 13.19x28, 32x23; 14.09-13, 18x09;  15.02-05, 09x02; 16.07-12, 02x15; 17.12x28, 20-15; 18.28-31, 15-11; 19.08-12, 11-06;  20.10-14, 06-03; 21.14-19, 03x16; 22.19-23, 16x27; 23.31x29, 30-27; 24.29-26, 27-23;  25.26-22, 23-20; 26.01-05, 25-21; 27.05-10, 20-16; 28.10-14, 17-13; 29.22x09, 16-12;  30.14-19, 12-07; EMP.] 9.10-14, con estas ramificacións:

── 9. ... 28-24; [Frouxa e curiosamente tamén a única seguida no «TED»] 10.01-05, 27-22; 11.05-10! ... [Non vale 11.19-23�, por 11. ... 22-19; 12.05-10 ... (Se 12.14-18, 21x14; 13.06-10, 24-20; 14.03-06, 29-25; 15.06-11, 26-21; 16.11x18, 21x14; 17.02-06, 20-15; 18.09-13, 15-12; 19.08x22, 25-21; 20.10x19, 17x03; 21.07-11, 03-13; 22.22-26, 13-22; 23.05-09, 22x06; 24.26-29, 21-17; 25.29-22, 06-11; 26.22-31, 11-18; 27.31x13, 17x10; 28.09-13, 10-06; 29.13-18, 06-03; 30.18-22, 03-13; GN. Ou se 12.06-10, segue tamén 12. ... *21-18; cos mesmos efectos que na liña textual) 12. ... *21-18; 13.14x21, 32-28; 14.23x32, 29-25; 15.32x14, 25x04; GN. Un golpe espectacular] 11. ... 22x15; 12.07-12, 16x07; 13.03x19, 24-20; 14.09-13 ... [Ata aquí a «Liña 9» da «Enciclopedia de Kear»] 14. ... 20-16; 15.02-05, 30-27; 16.13-18, 26-22; 17.19x26, 29x13; 18.05-09, 16-12; 19.09x25, 12-07; 20.25-29, 07-03; 21.14-18, 27-23; 22.18-21, 23-20; con vantaxe branca segundo análise complementaria do Dr. Sena Carneiro que podería seguir con 23.21-26 ... [Ou 23.08-12, 03x16; 24.29-08, 16-03; 25.21-26, 17-13; 26.10x17, 03x10; 27.26-29, 32-28; 28.08-04, 20-15; 29.29x12, 28-24; EMP.] 23. ... 20-15; 24.29-25, 15-12; 25.08x15, 03-12; 26.15-20, 12x29; 27.25-14, 29-26; 28.20-24, 26-22; 29.14-23, 22-18; 30.23-20, 18-21; 31.20-23, 21-18; [EMP].

── 9. ... 29-25; 10.02-05 ... [Ou 10.06-10, 28-23; 11.19x28, 32x23; 12.07-11, 26-22; 13.03-07, 23-19; 14.14x23, 27x20; 15.08-12, 22-19; 16.11-14, 20-15; 17.14x23, 15x08; 18.23-28, 08-04; 19.28-32, 04x05; 20.01x10, 16-12; 21.09-13, 12-07; 22.13-18, 21x05; 23.02x09, 07-03; 24.09-13, 17x10; 25.32x05, EMP.] 10. ... 28-23; 11.19x28, 32x23; 12.06-10, 23-19; 13.14x23, 27x20; 14.03-06, 21-18; 15.06-11, 26-21; 16.08-12, 18-14; 17.10x19, 17-13; 18.09x18, 21x14; 19.11x18, 20-15; 20.05-10, 15x08; 21.18-22, 08-04; 22.22-26, 04x05; 23.01x10, 30x21; 24.19-23, 16-12; 25.23-28, 12-07; 26.28-32, [EMP].

u 7. ... 30-27; [A mellor] 8.08-12, con estas ramificacións:

── 8. ... 27-22; 9.04-08, 22x15; 10.12x19, 31-27; 11.02-05, 20-15; 12.03-07, 29-25; como nun xogo George Bonnar vs. James Ferrie do 9º Torneo Escocés celebrado en Glasgow no ano 1901, que podería seguir con 13.19-22, 26x19; [Se 13. ... 27x18; 14.07-12, 28-24; 15.12x19, 24-20; 16.19-23, 26-22; 17.23-27, 22-19; 18.27-30, 32-28; 19.30x16, 28-23; 20.16x13, 19-14; 21.10x19, 17x03; 22.19-23, 21-18; 23.23-27, 18-14; 24.27-31, 14-11; 25.31-18, 11-06; 26.09-13, 03-16; 27.18-31, 25-21; 28.13-17, 16-30; 29.17x26, 30x17; 30.31-28, 06-02; 31.05-09, 17-03; EMP.] 14.06-11, 15x06; 15.10-13, 17x10; 16.05x30, 06-03; 17.30x17, 03x16; 18.17-03, [EMP].

── 8. ... 20-16; 9.12-15, 28-23; 10.19x28, 32x23; 11.10-14, 26-22; 12.03-07 ... [Non vale 12.01-05�, que foi efectuada nun xogo Walter Hellman vs. Kenneth Grover do 9º Torneo Nacional Americano da ACA celebrado en Martins Ferry no ano 1937, porque na nosa modalidade hai «xudía» con 12. ... 22-19; 13.15x22, 27x11; 14.06x15, 23-19; 15.15x22, 31-27; 16.22x31, 21-18; 17.31x13, 17x01; 18.09-13, 29-26; 19.13-17, 01-19; 20.03-07, 19-10; 21.07-11, 16-12; 22.11-15, 10-23; 23.02-06, 23-30; 24.15-19, 12-07; 25.04x11, 26-22; 26.19x26, 30x07; GN.] 12. ... 22-19; 13.15x22, 27x11; 14.06x15, 21-18; 15.02-06, 23-20; 16.15x24, 31-28; 17.24x31, 16-12; 18.07x16, 29-26; 19.31x13, 17x03; 20.16-20, 03-16; 21.20-24, 16-23; 22.04-07, 23-32; 23.09-13, 32-23; 24.13-18, 23-32; 25.07-12, 32-10; 26.12-15, 10-13; 27.18-21, 26x17; 28.24-28, 13-06; 29.15-19, 06-15; 30.19-23, 15-20; [EMP].

── 8. ... 28-23; 9.19x28, 32x23; 10.10-14, 26-22; 11.01-05, 20-16; 12.14-18, 21x14; 13.06-10, 16x07; 14.10x28, 31x24; 15.04x11, 24-20; 16.05-10, 22-18; 17.02-06, 27-22; 18.10-13, 17x10; 19.06x13, 20-16;  20.03-07, 29-26; 21.11-15, 18-14; 22.13-18, 22x13; 23.09x18, 14-10; 24.15-19, 10-05; 25.18-22, 05-01; 26.22x29, 01x32; [EMP].

b) 6.06-11 ... [De valor semellante á textual]. As negras agora poden escoller:

u 6. ... 28-24; 7.12-16, 31-27; 8.16x23, 27x20; 9.02-06, 32-28; 10.08-12, 20-15; 11.12x19, 22x15; 12.11x20, 24x15; 13.14-19, 30-27; 14.04-07 ... [Ata aquí como nun xogo Charles Barker vs. James Searight do 1º Match Internacional disputado en Boston no ano 1905] 14. ... 27-22; 15.07-11, 15-12; 16.10-14, 22x15; 17.11x20, 28-24; 18.20-23, 12-08; 19.14-19, 08-04; 20.23-28, 26-22; 21.19x26, 29x22; 22.28-32, 04-08; 23.32-05, 22-18; 24.06-10, 18-14; 25.10x19, 08x22; 26.05-14, 22-18; 27.14-10, 24-20; 28.10-05, 20-16; 29.03-06, 16-12; 30.06-10, 12-08; 31.10-14, 18x07; 32.09-13, 17x10; 33.05x04, 21-17; 34.01-05, 17-13; 35.05-09, 13-10; [EMP].

u 6. ... 20-16; 7.12-15, 28-24; [Outra posibilidade era 7. ... 28-23; 8.01-05, 30-27; 9.04-07, 22-18; 10.09-13, 18x09; 11.14-19, 23x14; 12.11x25, 32-28; 13.07-11, 27-22; 14.11-14, 31-27;  15.08-12, 16x07; 16.03x12, 26-21; 17.14-19, 22-18; 18.12-16, 18-13; 19.10-14, 27-23; 20.15-20, 13-10; 21.20x27, 10x01; 22.27-30, 28-24; 23.30-23, 01-10; 24.23-32, 10-13; 25.02-06, 13x03; 26.19-22, 03-13; 27.22-26, 29x22; 28.14-18, 21x14; 29.32x01, 13-03; 30.25-29, 09-05; 31.01x26, 03-10; 32.26-15, 24-20; 33.15x24, EMP.] Con estas ramificacións:

── 8.04-07, 32-28; 9.02-06, 28-23; 10.15-20, 24x15; 11.11x27, 30x23;  12.06-11, 22-19; 13.11-15, 19x12; 14.08x15, 26-22; 15.03-06, 29-25; 16.06-11, 22-18; 17.01-05 ... [Ou se 17.15-20, 16-12; 18.07x16, 23-19; 19.14x23, 18-13; 20.09x18, 21x07; 21.20-24, 07-03; 22.23-28, 03x13; 23.28-32, 13-18; 24.01-05, 17-13; 25.05-09, 18-27; 26.09x18, 27x13; EMP.] 17. ... 31-27; 18.15-19, 23-20; 19.19-22, 20-15; 20.22x31, 15x06; 21.31x13, 06-03; 22.07-12, 16x07; 23.13-31, 03x13; 24.09x18, 17-13; 25.05-09, 13-10; 26.18-22, 10-05; 27.22-26, 05-01; 28.26-30, 01x32; 29.30x17, [EMP].

── 8.08-12, 16x07; 9.03x12, 32-28; 10.12-16, 28-23; 11.01-05, 30-27; 12.02-06 ... [Mala é 12.04-08�, que perde despois de 12. ... 22-19; 13.15x22, 27x18; 14.09-13, 18x09; 15.11-15, 24-20; 16.15x24, 26-22; 17.08-12, 22-18; 18.14-19, 23x14; 19.10x19, 31-28; 20.24x31, 29-26; 21.31x13, 17x01; GN. Como nun xogo Antonio Russo vs. Luís Carvalho do 19º Campionato de Portugal disputado en Setúbal no ano 1999] 12. ... 22-18; 13.04-07, 24-20; 14.15x24, 27-22; 15.16-20, 23x16; 16.14-19, 22x15; 17.11x20, 18-14; 18.10x19, 31-28; 19.24x31, 21-18; 20.31x13, 17x01; 21.20-23, 01-14; 22.06-11, 14-05; 23.19-22, 26x19; 24.23-27, 05-02; 25.27-31, 02x20; 26.31-28, 20-23; 27.28-32, 29-25; 28.07-11, [EMP].

── 8.02-06, 32-28; 9.04-07, 28-23; 10.15-19, 22x15; 11.11x27, 30x23; 12.01-05, 23-20; 13.09-13, 31-27; 14.13-18, 29-25; 15.08-12, 26-22; 16.05-09, 22x13; 17.09x18, 27-23; 18.18-22, 21-18; 19.14x21, 25x18; 20.22-27, 23-19; 21.27-30, 18-13; 22.30-23, 20-15; 23.23x14, 15x08; 24.06-11, 13x06; 25.03x10, 08-04; 26.14-19, 04-08; 27.19-29, 24-20;  28.10-14, 08-04; 29.29-08, 17-13; 30.14-18, 13-10; 31.18-21, 20-15; [EMP]. Como nun xogo Sergio Bonifacio vs. Cap. Antonio Santos Deodato do 21º Campionato de Portugal disputado en Setúbal no ano 2001.

── 8.01-05, 32-28; 9.03-07, 31-27; [Con equilibrio. De nivel equivalente tamén sería 9. ... 29-25; 10.08-12, 28-23; (Ou 10. ... 31-27; que entroncaría) 11.14-19, 23x14; 12.11x27, 31x22; 13.10-14, 21-18; 14.14x21, 25x18; 15.05-10, 30-27; 16.10-14, 18x11; 17.07x14, 16x07; 18.04x11, 17-13; 19.09x18, 22x13; 20.14-18, 13-10; 21.11-14, 26-22; 22.18-21, 22-18; 23.14-19, 18-14; 24.21-26, 14-11; 25.26-30, 10-06; 26.30x16, 06-03; 27.19-23, 11-07; 28.23-28, 07-04; 29.28-32, 03-17; 30.15-19, 04-08; 31.19-23, 08-22; EMP. Como nun xogo Elmostapha Rabbi vs. Herminio Medalha da Silva do 1º Match Marrocos vs. Portugal disputado en Mohamedia no ano 2007. En cambio, inferior á textual sería 9. ... 22-18; 10.15-19, 26-22; 11.19x26, 29x22; 12.11-15, 18x11; 13.07x14, 22-18;  14.14-19, 30-26; 15.02-06, 31-27; 16.06-11, 17-13; 17.10x17, 27-23; 18.19-22, 26x12; 19.08x15, 16-12; 20.17x26, 12-07; EMP. como nun xogo Vítor Cunha vs. Veríssimo Días do 19º Campionato de Portugal disputado en Setúbal no ano 1999. Podería seguir 21.26-30, 07-03; 22.30x16, 28-23; 23.16x13, 03x17; 24.15-19, 17-06; 25.11-14, 06-10;  26.09-13, 10x17; 27.14-18, 17-13; 28.18-21, 13-18; 29.21-25, 18-14; 30.19-22, 14x01; EMP.] 10.08-12, 29-25; 11.04-08, 22-18; 12.02-06, 27-22; 13.15-19, 22x15; 14.12x19, 17-13; 15.10x17, 24-20; 16.06-10, 20-15; 17.11x20, 18x04; 18.20-24, 04-14; 19.24x31, 14x32; 20.31-24, 32-19; 21.24-11, 19-28; 22.08-12 ... [Non vale 22.11-15�, por 22. .. 28-24; 23.15x29, 24-06; 24.17x26, 06x17; GN.] 22. ... 16x07; 23.11x04, 28-31; 24.10-14, 31-28; 25.05-10, 28-23; 26.04-08, 23-20; 27.08x29, 20-11; 28.17x26, 11x21; 29.10-14, 21x11; 30.09-13, 30x21; 31.29-19, [EMP].  

6. ... 20-16;


Interesante tamén é 6. ... 28-23; 7.14-18, 21x14; 8.10x28, 32x23; 9.05-10, 20-16; 10.12-15, 23-19; 11.15-20 ... [Ou 11.06-11, 19x12; 12.08x15, 22-18; 13.02-06, 30-27; (Non 13. ... 16-12�; por 14.10-13, 17x10; 15.06x22, 26x19; 16.15x22, 30-27; 17.04-08, 27x18; 18.08x15, 29-26; 19.03-06, 31-27; 20.15-19, 27-22; 21.19-23, 22-19; 22.06-10, 18-14; 23.11x18, 19-15; GB. Como nun xogo Joāo Oliveira vs. Cap. Antonio Santos Deodato do 27º Campionato de Portugal celebrado en Odemira no ano 2007) 14.10-14, 26-21; 15.04-07, 29-25; 16.15-19, 27-23; 17.19x28, 31x24; 18.14-19, 18-14; 19.11x18, 21x14; 20.19-23, 14-10; 21.06x13, 17x10; 22.23-28, 10-05; 23.09-13, 05-02; 24.28-32, 02-09; 25.13-17, 09-18; 26.07-12, 16x07; 27.03x12, 18-22; EMP.] 11. ... 30-27; 12.20-24, 26-21; 13.06-11, 21-18; 14.11-15, 19x12; 15.08x15, e agora se:

a) 15. ... 16-12�; [Ver o Diagrama]


16.09-13, 18x09; 17.02-05, 09x02; 18.04-07, 02x20; 19.07x30, [GB]. Como nun xogo que [Iniciado con 1.11-15, 21-17; 2.10-14, 23-19; 3.14x23, 27x11; 4.07x14, 28-23; 5.05-10, 24-20; 6.01-05, 25-21] disputaron Luís Carvalho vs. Jorge Pereira no 27º Campionato de Portugal celebrado en Odemira no ano 2007.

b) 15. ... 18-13; 16.09x18, 22x06; 17.03x10, 16-12; 18.10-14, 17-13; 19.14-19, 13-10; 20.15-20, 27-22; 21.19x26, 29x22; 22.20-23, 12-07; 23.04x11, 10-06; con empate sinxelo. Mais aquí pódese tentar 24.24-28! ... (Para preparar unha «celada») 24. ... 31x24; 25.23-28, 06-03; 26.28-32, 03-07; (A idea das brancas era que se 26. ... 03-06�; poder rematar de modo sorprendente con 27.*32-19, 22x15; 28.11x20, 24x15; 29.02x20, GB.) 27.11-15, 07-11; [EMP].

7.12-15 ...

E así temos outra vez unha posición do «Tratado Enciclopédico». Esta corresponde á «Liña 4-D» que aparece formada con 1.10-14, 21-17; 2.11-15, 23-19; 3.14x23, 27x11; 4.07x14, 24-20; 5.05-10, 20-16; 6.12-15, 25-21; 7.01-05.

Pero as brancas, en lugar da textual, aquí tamén podían optar por 7.04-07, 22-18; 8.06-11, 30-27; 9.12-15, 28-24; 10.14-19 ... [Posíbel tamén é 10.15-19, 27-22; que obriga a defender con 11.*09-13 ... (Se 11.19-23�, *17-13; 12.10x17, 22-19; 13.09-13, 19x01; 14.13x22, 26x19; 15.17x26, 29x22; 16.23-27, 01-05; 17.02x09, 19-14; 18.11x18, 22x13; 19.09x18, 31x13; GN. Como nun xogo George Buchanan vs. James Ferrie do 7º Torneo Escocés disputado en Glasgow no ano 1899)  11. ... 22x06; 12.13x22, 26x19; 13.14x23, 31-28; 14.02x11, 28x19; 15.11-15, 19x12; 16.08x15, 32-28; 17.10-14, 17-13; 18.15-20, 24x15; 19.07-11, 15x06; 20.03x26, 29x22; 21.05-09, 28-24; 22.14-18, 22x13; 23.09x18, EMP.] 10. ... 32-28; 11.02-06, 27-23; 12.15-20 ... [Ou se 12.10-14, 24-20; 13.15x24, 31-27; 14.24x31, 16-12; 15.31x13, 17x01; 16.07x16, 01-05; 17.19x28, 05x32; 18.16-20, 21-18; 19.20-24, 26-22; 20.11-15, 32-14; 21.06-11, 14x04; 22.24-28, 04-11;  23.28-32, 11x20; EMP.] 12. .. 24x15; 13.11x27, 31x15; 14.07-12, 16x07; 15.03x19, 18-14; 16.08-12, 21-18; 17.12-16, 17-13; 18.10x17, 26-21; 19.17x26, 29x15; 20.06-10, 14-11; 21.10-14, 11-06; 22.14x21, 15-12; 23.21-26, 12-08; 24.26-29, 08-04; 25.29-19, 06-03; 26.19x32, 04-14; 27.32x10, 03x17; 28.16-20, 17-30; 29.20-24, 30-23; 30.09-13, 23x01; 31.13-18, [EMP].

7. ... 29-25;


As negras non teñen un obxectivo claro e mantéñense á espera. Agora se:

a) 7. ... 28-24; [Perde] 8.*09-13, 22-18; [Se 8. ... 30-27; 9.*13-18, 22x13; 10.05-09, 29-25; 11.09x18, 32-28; (Ou  11. ... 27-23; 12.04-07, 31-27; 13.02-05, 26-22; 14.05-09, 22x13; 15.09x18, 23-20; 16.06-11, 32-28; e en vista do bloqueo que se produciría tras 17.03-06, as negras abandonaron nun xogo Ron King vs. Karl Albretch do 15º Torneo Americano en apertura libre celebrado en Dublin no estado de Ohio no ano 2005) 12.10-13, 17x10; 13.06x13, 28-23; 14.15-19, 31-28; 15.13-17, 23-20; 16.19-22, 26x10; 17.17x26, 20-15; 18.26-30, 27-22; 19.18x27, 15-11; 20.30-17, 11-06; 21.02x11, 10-05; 22.27-31, 05-02; 23.03-06, 02-09; 24.11-15, 09-02; 25.08-12, 02x20; 26.17-03, 16x07; 27.03x32, GB. Ou se 8. ... 29-25; 9.05-09, 24-20; (Ou 9. ... 32-28; 10.13-18, 22x13; 11.09x18, 26-22; 12.18x27, 31x22; 13.14-19, 30-26; 14.10-14, 17-13; 15.14-18, 21x14; 16.06-10, 13x06; 17.02x27, 25-21; 18.27-30, 16-12; 19.04-07, GB.) 10.15x24, 22-19; 11.14x23, 31-28; 12.24x31, 26-22; 13.31x18, 21x05; 14.06-10, 25-21; (Ou 14. ... 05-01; 15.02-05, 30-26; 16.08-12, 16x07; 17.04x11, 26-22; 18.11-14, 22-19; 19.03-07, 25-21; 20.07-11, GB.) 15.23-28, 32x23; 16.13-18, 21x14; 17.10x28, 30-27; 18.28-32, 05-01; 19.02-05, GB. Análise do Dr. Sena Carneiro] 9.13x22, 26x12; 10.08x15, 31-27; 11.05-09, 27-23; [Se 11. ... 27-22; 12.10-13, 17x10; 13.06x13, 21-17; 14.02-06, 17x10; 15.06x13, 16-12; 16.13-18, 22x13; 17.09x18, 32-28; 18.14-19, 29-25; 19.18-22, 25-21; 20.22-26, 21-18; 21.26-29, 18-13; 22.29-25, 13-09; 23.25-14, 30-26; 24.14-05, 09x02; 25.04-07, 02x20; 26.07x32, GB.] 12.09-13, 16-12; 13.13-18, 17-13; 14.10x26, 29x13; 15.14-19, 23x14; 16.06-10, 14x05; 17.02x18, 30-26; 18.18-22, 26x19; 19.15x22, 24-20; 20.22-26, 20-15; 21.04-08, 32-28; 22.26-30, [GB]. Como nun xogo Daniel Machado vs. Julio Viegas Nunes disputado no 15º Campionato de Portugal celebrado en Montemor-o-Novo no ano 1995.

b) 7. ... 22-18; 8.14-19, 30-27; 9.06-11, 27-22; [Malo sería 9. ... 29-25�; por 10.10-14, 27-22; como na Liña 2 da «Enciclopedia de Kear» que na nosa modalidade é gañadora branca seguindo con 11.*05-10, 31-27; 12.04-07, 28-24; (Se 12. ... 18-13; 13.09x18, 22x06; 14.03x10, 27-22; 15.08-12, 28-24; 16.19-23, 22-18; 17.23-27, 18-13; 18.14-18, 21x05; 19.02x18, 17-13; 20.15-19, 13-09; 21.27-31, 25-21; 22.18x25, 09-05; 23.12-15, 26-21; 24.31-09, 05-01; 25.15-20, 24x06; 26.09-02, 01x28;  27.02x31, GB.) 13.*19-23!!, 27x20; 14.*02-06, 32-28; (Se 14. ... 17-13; 15.10x17, 32-28; 16.06-10, 28-23; 17.10-13, GB. Bloqueo) 15.*15-19, 22x15; 16.10-13, 17x10; 17.06x29, 15x06; 18.03x10, 21-18; 19.14x21, 25x18; 20.29-26, 28-23; 21.26-12, GB.] 10.02-06, 31-27; 11.15-20, 22x15; 12.20-24, 29-25; 13.24x31, 27-22; 14.11x20, 22-19; 15.31x13, 19-14; 16.10x19, 17x01; 17.20-23, 21-18; 18.19-22, 26x19; 19.23-27, 19-15; 20.27-30, 32-28; 21.06-11, 15x06; 22.03x10, 01x19; 23.30-21, 19-14; 24.04-07, 14x04; 25.21x32, 04-11; [EMP].

c) 7. ... 30-27; que pode ser respondida con:

u 8.09-13, 22-18; 9.13x22, 27x11; 10.15-20, 21-18; 11.06x15, 18-13; 12.05-09, 13x06; 13.03x10, 26-22; 14.10-14, 16-12; 15.20-24, 28-23; 16.15-20, 23x16; 17.08x15, 32-28; 18.14-18, 22x13; 19.09x18, 28-23; 20.18-22, 16-12; 21.24-28 ... [Ou 21.22-27, 31x22; 22.24-28, 17-13; 23.28-31, 23-20; 24.31x09, 20x11; 25.09-13, 11-07; 26.04x11, 12-07; 27.13-10, 07-04; 28.11-15, 04-11; 29.15-19, 11-20; 30.19-22, 20-16; EMP.] 21. ... 31x24; 22.22-27, 23-20; 23.15-19, 20-15; 24.02-06, 17-13; 25.27-30, 13-09; 26.19-23, 09-05; 27.23-28, 12-07; 28.04x20, 24x15; 29.28-32, 05-02; 30.06-10, 15-12; [EMP].

u 8.04-07, 22-18; [Ou se 8. ... 28-24; 9.14-18, 21x14; 10.10x19, 22-18; 11.05-10 ... (Posíbel tamén é 11.06-11, como na liña tronco da «Enciclopedia de Kear». Na nosa modalidade permite un rápido empate tras 11. ... 24-20; 12.15x24, 31-28; 13.24x31, 27-23; 14.31x13, 17x01; 15.19x28, 32x23; 16.09-13, 23-20; 17.02-05, 01x17; 18.03-06, 17x12; 19.08x24, EMP.) 11. ... 32-28; (Se 11. ... 18-14; 12.19-22, 26x12; 13.10x19, 27-23; 14.19x28, 32x23; 15.08x15, 29-26; 16.06-10, 26-22; 17.02-06, 23-19; 18.07-12, 16x07; 19.03x12, 31-27; 20.06-11, 27-23;  21.11-14, 23-20; 22.14x23, 20x11; 23.23-28, 11-07; 24.28-32, 07-04; 25.10-13, 17x10; 26.32x01, 22-18; EMP.) 12.06-11, 18-13; 13.09x18, 26-22; 14.19x26, 29x06; 15.03x10, 28-23; 16.10-14, 27-22; 17.14-19, 23x14; 18.11x27, 31x22; 19.07-11, 16-12; 20.11-14, 12-07; EMP. Como nun xogo Richard Jordan vs. John Horr do 1º Match Internacional disputado en Boston no ano 1905] 9.06-11, 28-24; [Vai confluír na liña do desvío do tronco con 7.04-07].

8.14-18 ...


Unha ruptura buscando espazo para poder desenvolver os peóns do flanco de río. Outra idea era manobrar na retagarda tratando de solidificar a estrutura con 8.04-07, 28-24; 9.06-11, 31-27; 10.02-06, 21-18; 11.14x21, 25x18; 12.15-20, 24x15; 13.11x20, 22-19; 14.06-11, 19-15; [Ou se 14. ... 26-22; 15.11-15, 19x12; 16.08x15, como nunha liña da «Enciclopedia de Kear» que segundo o Dr. Sena Carneiro podería seguir con 16. ... 32-28; 17.20-24, 18-14; 18.10x26, 30x21; 19.24x31, 21-18; 20.31x13, 17x01; 21.09-13, 01-14; 22.07-12, 16x07; 23.03x12, EMP.] 15.03-06, 32-28; 16.20-24, 27-23; 17.11x27, 30x23; 18.24x31, 23-19; 19.31x13, 19-14; 20.10x19, 17x01; 21.19-22, 26x19; 22.07-11, 01-05; 23.08-12, 16x07; 24.06-10, 05x14; 25.11x18, [EMP]. Análise do Dr. Sena Carneiro.

8. ... 21x14; 9.10x19, 28-24;


Ou se 9. ... 22-18; 10.15-20 ... [Boa tamén é 10.05-10, 18-14; 11.19-22, 26x12; 12.10x19, 28-23; 13.19x28, 32x23; 14.08x15, 30-26; 15.15-20, 25-21; 16.20x27, 31x22; 17.03-07, 21-18; 18.07-12, 16x07; 19.04x11, 22-19; 20.06-10, 26-22; 21.02-05, 17-13; 22.10x17, 19-14; 23.11-15, 14-11; 24.17-21, 11-07; 25.21-26, 07-04; 26.05-10, 18-14; 27.10x19, 04-14; 28.26-30, 14x32; EMP.] 10. ... 28-23; 11.19x28, 31x15; 12.05-10, 26-22; 13.04-07, 32-28; 14.07-12, [EMP]. Como nun xogo Edwin Hunt vs. Lloyd Taylor do Torneo dos Estados do Sur celebrado no ano 1961,

10.05-10, 32-28; 11.03-07 ...


Aquí se 11.10-13, 17x10; 12.06x13, 24-20; 13.15x24, 22x15; 14.04-07, 25-21; 15.13-17 ... [Se 15.07-12, 16x07; 16.03x19, 21-17; 17.08-12, 17x10; 18.09-13, 30-27; 19.13-18, 27-22; 20.18x27, 31x08; 21.24x31, 08-04; 22.02-06, 10x03; 23.31-28, EMP.] 15. ... 30-27; 16.02-06, 21-18; 17.06-10, 27-23; 18.10-13, 18-14; 19.07-11, 14x07; 20.03x19, 23x14; 21.13-18, 14-10; 22.18-21, 26-22; 23.21-26, 22-19; 24.26-30, 10-05; 25.17-21, 05-02; 26.30-23, 19-15; 27.23x32, 31-28; 28.32x12, 16x07; 29.24-28, 02-05; 30.28-32, 05-01; 31.21-26, 07-04; [EMP].

11. ... 25-21; 12.06-11, 30-27; 13.11-14, 22-18; 14.07-11 ...


Ou 14.09-13, 18x09; 15.08-12, 17-13; 16.10x17, 27-22; 17.14-18, 21x14; 18.17-21, 26x17; 19.19x26, 14-10; 20.26-30, 28-23; 21.30x20, 10-05; 22.20-30, 05-01; 23.30-21, 01-10; 24.21-18, 10-28; 25.18-21, 28-10; [EMP].

14. ... 27-22; 15.04-07, 31-27; 16.08-12, 27-23; 17.02-05, 23-20; 18.19-23, 28x19; 19.14x23, 18-14; 20.11x25, 20x04; 21.25-29, 16x07; 22.10-14, 07-03;


Se 22. ... 24-20; 23.14-19, 22x15; 24.29x03, 04-14; 25.23-27, 14x01; [EMP].

23.29-25, 04x18; 24.25x04, 03-16; 25.23-28, 16-23; 26.28-32, 23x01; 27.04-14, 01x19; 28.32x14, 24-20; 29.14-21, [EMP].


4.06-11 ...


A diferenza do que ocorría na alternativa con 3. ... 22-18; este movemento da «peza vértice», semella unha boa opción para tratar de consolidar a formación. Pero as brancas dispoñen neste punto doutras tres vías de valor moi semellante e a súa elección debe ser tomada como un criterio de preferencia persoal. Estas son:

a) 4.01-05, 20x11; 5.06x15, con estas posibilidades:

u 5. ... 28-23�; [Perde] 6.15-19 ... [O remate branco resulta evidente] 6. ... 22x15; 7.12x28, 32x23; 8.14-18, 21x14; 9.10x28, [GB].

u 5. ... 29-25; 6.07-11, 27-23; 7.04-07, 31-27; [Ou 7. ... 23-19; 8.14x23, 28x19; 9.12-16, 19x12; 10.08x15, 31-27; 11.10-14, 32-28; 12.14-19, 22-18; 13.02-06, 18-14; 14.11x18, 21x14; 15.06-10, 27-23; 16.03-06, 30-27; 17.09-13, 26-22; (Posíbel tamén é 17. ... 27-22; 18.06-11, 24-20; 19.15x31, 22x06; 20.10x28, 17x01; 21.28-32, 06-02; EMP.) 18.19x26, 27-22; 19.10x19, 17x03; 20.15-20, 24x15; 21.26-30, 03x12; 22.30x06, 22x15; 23.06x31, 12-19; EMP.] 8.10-13 ... [Realizando un golpe que vai provocar un gran desbarato para entrar nun final de empate. Agora non vale 8.12-16�, por 8. ... 17-13; e disparo con 23-20; GN. E a alternativa 8.02-06, favorece o xogo das negras que poden seguir con 8. ... 23-20; 9.12-16, 21-18; 10.16x23, 28x12; 11.08x15, 18-13; 12.09x18, 22x13; 13.05-09, 26-22; 14.09x18, 22x13; 15.14-18, 32-28; (Non 15. ... 13-09�; por 16.18-21, 25x18; 17.10-13, 17x10; 18.06x31, 09-05; 19.11-14, 05-01; 20.15-20, 01x16; 21.07-12, 16x07; 22.03x12, GB.) 16.18-21, 25x18; 17.10-14, 13-09; 18.14x21, 09-05; 19.21-25, 28-23; 20.15-19, 23x14; 21.11x18, 05-02; 22.07-11, 27-22; 23.18x27, 30x23; 24.25-29, 17-13; 25.06-10, 13x06; 26.03x10, 02x20; EMP.] 8. ... 17x01; 9.09-13, 01x19; 10.13-18, 22x13; 11.15x31 ... [Ou 11.15x29, 21-18; 12.29-22, 25-21; 13.22x31, 21-17; 14.31-27, 23-20; 15.27x16, 24-20; 16.16x27, 30x23; 17.12-16, 13-10; 18.08-12, 28-24; 19.12-15, 17-13; 20.02-06, 24-20; (Ou incluso 20. ... 10-05; que permite 21.15-20, 24x15; 22.11x27, pero segue 22. ... 05-02; 23.06-10, 13x06; 24.03x10, 02-05; 25.27-31, 05x04; 26.31x13, EMP.) 21.15x24, 23-19; 22.07-12, 10-05; 23.06-10, 13x06; 24.03x10, 05-01; 25.11-15, 01x14; 26.15x22, 14-19; 27.22-27, 19x08; 28.27-30, EMP.] 11. ... 13-10; 12.31-13, 26-22; 13.13x16, 28-23; 14.16x27, 30x23; 15.11-14, 21-18; 16.14x21, 25x18; 17.07-11, 18-13; 18.11-14, 13-09; 19.14-18, 10-05; 20.18-22, 05-01; 21.22-26, 23-20; 22.26-30, 20-15; 23.12x19, 01x28; 24.03-06, 28-14; 25.30-27, 32-28; 26.27-16, 14-21; 27.06-10, 21-30; 28.16-03, 28-23; 29.10-14, 24-20; 30.03-12, 30-21; 31.12-19, 21x04; 32.19x28, [EMP].

u 5. ... 22-18; 6.15-19! ... [Frouxa sería 6.12-16, 18x11; 7.07x14, 27-22; 8.04-07 ... (Se 8.03-07�, como nun xogo Joao Oliveira vs. Hélder Costa do 21º Campionato de Portugal celebrado en Setúbal no ano 2001, podería ser decisivamente refutado con 8. ... *31-27!!; e as brancas non deben ter defensa. Por exemplo se 9.08-12, 27-23; 10.14-19, 23x14; 11.10x19, 21-18; 12.05-10, 18-14; 13.02-05, 22-18; 14.16-20, 30-27; 15.19-22, 26x19; 16.15x31, 24x08; 17.31x24, 29-26; 18.10x19, 32-28; 19.24x13, 17x01; 20.19-22, 26x19; 21.09-13, 19-15; 22.13-18, 15-11; 23.07x14, 01x19; 24.18-21, 19-22; 25.21-25, 22-29; GN. Ou se 9.02-06, 28-23; 10.06-11, 29-25; 11.08-12, 21-18; 12.14x21, 25x18; 13.10-14, 17-13; 14.14x21, 26x17; 15.09x18, 22x13; 16.05-09, 13-10; 17.15-19, 23x14; 18.11x18, 10-05; 19.18-21, 30-26; 20.21x30, 27-23; 21.30x20, 24x08; 22.07-11, 05-02; 23.11-14, 02-11; 24.14-19, 11-15; 25.19-23, 15-20; GN.) 8. ... 28-23; 9.07-11, 30-27; 10.03-07, 22-19; 11.15x22, 26x19; 12.14-18, 21x14; 13.11x18, 32-28; 14.18-21, 19-14; 15.10x19, 23x14; 16.02-06, 28-23; 17.06-11, 14-10; 18.05x14, 29-26; 19.21x30, 27-22; 20.30x20, 24x06; 21.14-18, 22x13; 22.09x18, 06-02; 23.18-21, 17-13; 24.21-26, 13-09; 25.26-29, 09-05; 26.29-19, 05-01; 27.19-12, EMP.] 6. ... 18x11; 7.07x14, 21-18; [Ou 7. ... 24-20; 8.09-13, 27-22; 9.03-07, 22x15; 10.12x19, 28-23; 11.19x28, 32x23; 12.13-18, 29-25; 13.08-12, 30-27; 14.02-06, 20-16; 15.12-15, 26-22; 16.05-09, 22x13; 17.09x18, 23-19; 18.14x30, 21x05; 19.30-23, 05-01; 20.15-19, 31-27; 21.23x30, 01x28; 22.07-12, 16x07; 23.04x11, 17-13; 24.11-14, 28x03; 25.30-23, EMP.] 8.14x21, 29-25; 9.03-07, 25x18; 10.10-14, 18x11; 11.07x14, 24-20; 12.04-07, 28-23; 13.19x28, 32x23; 14.02-06, 26-21; 15.06-11, 27-22; 16.05-10, 22-19; 17.09-13, 30-26; 18.12-16, 19-15; 19.13-18, 15x06; 20.18x25, 26-21; 21.25-29, 20-15; 22.29x12, 06-03; 23.10-13, 17x10; 24.12-29, 03x12; 25.08x15, 10-05; 26.15-20, 05-01; 27.20x27, 01x30; 28.29-19, [EMP].

u 5. ... 22-19; 6.14x23, 27x11; 7.07x14, 26-22; [Ou 7. ... 28-23; 8.04-07, 26-22; 9.14-19, 22x15; 10.12x28, 32x23; 11.10-14, 31-27; 12.05-10, 27-22; 13.08-12, 23-20; 14.07-11, 20-16; 15.12-15, 16-12; 16.03-07, 12x03; 17.14-19, 03x13; 18.09x25, 17-13; 19.19x26, 30x21; 20.15-19, 13-10; 21.11-15, 21-18; 22.19-23, 18-14; 23.23-28, 14-11; 24.28-32, 10-06; 25.32-14, 06-03; 26.14x04, 03-12; 27.15-20, 24x15; 28.04-08, 12-03; 29.08x19, EMP.] 8.14-19, 22x15; 9.12x19, 31-27; [Ou 9. ... 21-18; 10.10-14, 18x11; 11.03-07, 11-06; 12.02x11, 24-20; 13.07-12, 20-15; 14.11x20, 28-23; 15.19x28, 32x07; 16.04x11, 30-27; 17.05-10, 27-23; 18.09-13, 29-26; 19.13-18, 26-22; 20.18x27, 31x22; 21.11-14, 22-19; 22.14-18, 19-15; 23.18-22, 15-11; 24.22-27, 11-07; 25.27-31, 07-04; 26.31-27, 23-19; 27.27-22, EMP.] 10.08-12, 24-20; 11.03-07, 29-25; 12.02-06, 28-23; 13.19x28, 32x23; 14.06-11, 27-22; 15.12-15, 20-16; 16.15-20, 22-19; 17.20x27, 30x23; 18.09-13, 19-14; 19.10x28, 17x01; 20.28-32, 21-18; 21.11-14, 01x19; 22.32x21, 25x18; 23.07-12, 16x07; 24.04x11, [EMP].

b) 4.07-11, 20-16; [O movemento natural continuando o ataque no flanco máis débil do adversario. Se 4. ... 22-18; traspón na liña do apartado que titulamos «Primeira Alternativa»] 5.04-07 ... [Máis fina que 5.03-07, que pode ser ben respondida con 5. ... 22-19!; 6.15x22...  (Agora o mellor para as negras é sempre comer para o centro, por iso se 6.14x23, segue 6. ... 28x19; 7.15x22, 26x19; e a secuencia conduce á mesma posición) 6. ... 26x19; 7.14x23, 28x19; 8.01-05 ... (Importante movemento de espera. Malo sería 8.11-14�, como nun xogo Elbert Lowder vs. Ed Markusic do 26º Torneo Americano disputado en Medora no ano 1968, porque na nosa modalidade perde despois de 8. ... *27-23; 9.06-11, 24-20; 10.01-05, 32-28; 11.14-18, 21x14; 12.11x18, 28-24; 13.02-06, 29-25; 14.18-22, 30-26; 15.22x29, 31-27; 16.29x15, 20x02; GN.) 8. ... 29-25; 9.11-14, 31-28; 10.14x23, 28x19; 11.06-11, 21-18; 12.11-14, 18x11; 13.07x23, 16x07; 14.04x11, 27x20; 15.09-13, 20-15; 16.11x20, 24x15; 17.02-06, 32-28; 18.13-18, 28-23; 19.10-14, 17-13; 20.18-22, 13-09; 21.14-18, 09x02; 22.08-12, 02x21; 23.12x28, 21-14; 24.28-31, EMP.] 5. ... 22-18; con estas opcións:

u 6.14-19, 27-22; e agora se:

── 7.01-05, 30-27; [Posíbel tamén é 7. ... 29-25; 8.10-14! ... (Con lixeira vantaxe branca. Se 8.15-20, 24x15; 9.11x20, 22x15; 10.12x19, as negras dispoñen de dúas vías para igualar. Unha sería 10. ... 28-23; 11.19x28, 31x15; 12.07-12, 16x07; 13.03x19, liña teórica incluída na «Enciclopedia de Kear» que podería seguir con 13. ... 32-28; 14.10-14, 18x11; 15.06x15, 21-18; 16.15-20, 26-22; {Lance que equilibra comodamente. O Dr. Sena Carneiro no «TED» segue con 16. ... 30-267 complicando enormemente a defensa negra} 17.19x26, 30x21; 18.05-10, 18-13; 19.09x18, 21x05; 20.02x09, 28-24; 21.20-23, 24-20; 22.23-28, 20-15; 23.28-32, 15-11; EMP. A outra, quizais aínda máis sinxela 10. ... 30-27; 11.20-24, 28-23; 12.19x28, 32x23; 13.08-12, 23-20; 14.06-11, 18-14; 15.10x19, 17-13; 16.09x18, 21x14; 17.11x18, 27-22; 18.18x27, 31x08; 19.24-28, 08-04; 20.28-32, 04x01; 21.02-05, 01x10; 22.32x05, 16-12; 23.05-19, 12-08; 24.19x29, 08-04; 25.29-19, EMP.) 8. ... 31-27; (Ou a liña táctica con 8. ... 24-20; 9.15x24, 22x15; 10.12x19, 31-27; 11.24x31, 27-23; 12.31x13, 17x01; 13.19x28, 32x23!; 14.09-13, 01x19; 15.11-15, 19x12; 16.08x15, 26-22; 17.13-17, 23-19; 18.17x26, 19x12; 19.26-29, 30-26; 20.06-10, 12-08; 21.10-14, 08-04; 22.07-11, 16-12; 23.02-06, 25-21; 24.11-15, 04x18; 25.15-19, 22x15; 26.29x13, 12-08; EMP.) 9.05-10, 27-23; 10.09-13, 18x09; 11.15-20, 24x15; 12.11x27, 22x15; 13.12x19, 30x23; 14.10-13, 17x10; 15.06x13, 21-17; 16.13-18, 28-24; 17.19x28, 32x23; 18.07-12, 16x07; 19.03x12, 24-20; 20.12-15, 20x11; 21.18-21, 25x18; 22.14x30, 11-06; 23.02x11, 09-05; 24.30x20, 05-01; EMP.] 8.10-14, 27-23; 9.05-10 ... [Entronca na «Proposta de Cecina» da «Partida Española»].

── 7.15-20, 22x15; 8.12x19, 24x15; 9.11x20, 18-14; [Aquí sería frouxa 9. ... 28-24; (Curiosamente a única continuación que trae o «Tratado Enciclopédico») 10.07-11, 24x15; 11.11x20, *26-22; (Corrixindo o citado tratado portugués que ao igual que a «Enciclopedia de Kear» segue con 11. ... 18-14�; 12.19-23, 14x05; 13.01x10, 21-18; 14.06-11�, con xogo máis ou menos equilibrado. Sen decatarse que aquí era gañador o ataque 14.*20-24, 26-22; 15.06-11, 22-19; {Se 15. ... 29-26; 16.*02-06, 26-21; 17.11-15, 16-12; 18.06-11, GB.} 16.02-06, 19-14; 17.10x19, 17-13; 18.19-22, 30-26; 19.23-27, 26x19; 20.27-30, 32-28; 21.30-23, 19-15; 22.23x32, 15-12; 23.08x15, 16-12; 24.03-07, 12x03; 25.15-19, 03x23; 26.32x17, GB.) 12.19x26, 29x22; 13.10-13, 17x10; 14.06x13, 18-14; 15.13-18, 22x13; 16.09x25, 14-11; 17.25-29, 11-07; 18.03x12, 16x07; 19.08-12, 07-03; 20.12-16, 03-07; 21.20-24, 07-04; 22.02-05, 04-07; 23.05-09, 07-04; 24.09-13, 04-21; 25.29-08, 21-04; 26.13-17, 04-25; 27.08-04, 30-26; 28.16-20, 31-27; 29.04-08, 25-29; 30.08-04, 29-25; EMP. En cambio sería unha aceptábel alternativa 9. ... 28-23; 10.19x28, 31x15; como nun xogo J. Montague vs. George Buchanan do 11º Torneo Escocés celebrado en Glasgow no ano 1903 que na nosa modalidade podería seguir con 11.07-12, 16x07; 12.03x19, 30-27; 13.06-11, 27-23; 14.19x28, 32x23; 15.08-12, 23-19; 16.11-15, 18-14; 17.15x22, 14x05; 18.01x10, 26x19; 19.09-13, 29-25; 20.12-16, 19-15; 21.16-20, 15-12; 22.20-23, 12-07; 23.23-28, 07-03; 24.28-31, 03-12; 25.31-28, 12-22; 26.02-05, 22x02; 27.10-13, 17x10; 28.28x01, EMP.] 10.09-13 ... [Ou 10.01-05, 21-18; como nun xogo Everett Fuller vs. Elbert Lowder do 26º Torneo Americano disputado en Medora no ano 1968 que agora podería seguir con 11.06-11, 28-23; 12.19x28, 31x06; 13.02x11, 30-27; 14.10x19, 17-13; 15.03-06, 32-28; 16.11-15, 18-14; 17.09x18, 26-22; 18.19x26, 29x13; 19.05-09, 14-10; 20.09x18, 10x03; 21.15-20, 03x12; 22.08x15, 16-12; 23.20-24, 12-08; 24.24x31, 08-04; 25.31x22, 04x21; EMP.] 10. ... 14x05; 11.01x10, 28-23; 12.19x28, 31x15; 13.07-12, 16x07; 14.03x19, 26-22; 15.19x26, 29x22; 16.02-05, 21-18; 17.05-09, 32-28; 18.06-11, 28-23; 19.10-14, 17x10; 20.14x21, 10-06; 21.21-25, 06-03; 22.25-29, 22-19; 23.29x15, 03-07; 24.15-29, 07x18; [EMP].

u 6.01-05, 27-22; 7.14-19 ... [Entronca na liña da opción anterior].

u 6.15-19, 27-22; [Ou 6. ... 28-23; 7.19x28, 32x23; 8.02-05, 27-22; 9.14-19, 23x14; 10.10x19, 22x15; 11.11x20, 24x15; 12.12x19, 30-27; 13.06-11, 17-13; 14.03-06, 21-17; 15.05-10, 27-23; 16.19x28, 31x24; 17.10-14, 16-12; 18.14x30, 12x03; 19.09x18, 03x31; 20.08-12, 17-13; 21.12-16, 31-18; 22.30-17, EMP.] 7.02-05! ... [Unha posición que xa estudamos neste blog formada con 1.12-15, 21-17; 2.08-12, 25-21; 3.10-14, 22-18; 4.06-10, 27-22; 5.02-06, 23-20; 6.04-08, 20-16; 7.15-19. O lector pode ver o seu desenvolvemento nos comentarios dun xogo José Carlos Anjos vs. Veríssimo Dias do 37º campionato de Portugal celebrado en Vila da Feira no ano 2017 que incluímos no artigo do 20/12/2017] 7. ... 22x15; 8.12x19, 28-23; [A máis segura. No citado artigo damos como liña principal 8. ... 24-20; (Que agora non imos repetir, pois resulta algo extensa). Perigosa sería 8.... 26-22; 9.19x26, 29x22; 10.14-19, 22x15; 11.11x20, 24x15; 12.10-13 ... (Medalha da Silva remata aquí unha análise indicando que as brancas están mellor) 12. ... 17x10; 13.06x22, 21-18; 14.05-10, *28-23; (A defensa correcta. O Dr. Sena Carneiro só indica 14. ... 16-12�; 15.07x16, 15-11; 16.10-14, 11-06; 17.14x21, 06-02; 18.21-25, e dá por concluída a análise complementaria cos signos de gran vantaxe branca pero sen especificar que as negras están perdidas. Por profundar algo máis podería seguir 18. ... 28-23; 19.25-29, 30-26; 20.09-13, 26x19; 21.29x12, 02-11; 22.12-29, 11-24; 23.13-18, 24-02; 24.18-21, 02-09; 25.21-25, 09-02; 26.29-12, 31-27; 27.25-29, 27-22; 28.29x28, 32x23; 29.12-29, 02-24; 30.29-25, 23-19; 31.25-29, 19-14; 32.29-19, 14-11; 33.19-29, 24-31; 34.29-25, GB.) 15.07-12, 16x07; 16.03x28, 31x24!; 17.10-13, 18-14; 18.13-17, 14-11; 19.22-26, 30x21; 20.17x26, 11-07; 21.09-13, 24-20; 22.13-17, 07-04; 23.26-30, 20-16; 24.30-20, 04-25; 25.20-24, 25-04; 26.24-15, 04-25; 27.15-29, 32-28; 28.29-19, 28-24; EMP.] 9.19x28, 32x23; 10.14-19 ... [Unha ambiciosa continuación que publicamos agora como aditamento e que aparece na Revista da «Enciclopédia Damista» de maio do 2002 ao comentar o 1º xogo da Finalísima Medalha vs. Vaz Vieira. No artigo de referencia do noso blog seguiamos con 10.10-13, 17x10; 11.06x22, 26x10; 12.05x14, e aquí 12. ...  23-20; 13.01-05, 31-27; 14.09-13, 27-22; 15.05-09, 21-17; 16.13-18, 22x13; 17.09x18, 17-13; 18.14-19, 13-09; 19.19-23, 09-05; 20.23-28, 20-15; 21.11x20, 24x15; 22.07-12, 16x07; 23.03x19, 29-26; 24.19-23, 30-27; 25.23x30, 05-01; 26.30x17, 01x32; EMP. Ou como no «TED» 12. ... 21-17; 13.08-12, 30-26; 14.12-15, 26-22; 15.01-05, 23-20; 16.05-10, 29-26; 17.14-19, 16-12; 18.07x23, 24-20; 19.15x24, 22x06; 20.23-28, 06-02; 21.28-32, 02-11; 22.10-13, 17x10; 23.32x01, EMP. Análise do Dr. Sena Carneiro] 10. ... 23x14; 11.10x19, 24-20; [Inferior é 11. ... 31-28; 12.05-10, *17-13; 13.10x17, *24-20; (Non 13. ... 30-27�; por 14.11-15, 18-14; 15.07-12, 16x07; 16.03x12, 27-22; 17.06-10, 14x05; 18.01x10, 29-25; 19.12-16, 22-18; 20.10-13, 18-14; 21.08-12, 14-11; 22.19-23, 28x19; 23.15x29, GB. Como nun xogo que {Iniciado con 1.12-15, 21-17; 2.08-12, 25-21; 3.10-14, 22-18; 4.05-10, 23-20; 5.02-05, 20-16; 6.04-08} disputaron Víctor Oliveira vs. Joao Carlos Ferreira no 23º Campionato de Portugal celebrado en Faro no ano 2003) 14.06-10, 30-27; 15.08-12, 27-23; 16.19-22, 26x19; 17.17x26, 29x22; 18.03-06, 28-24; 19.01-05, 18-13; 20.09x27, 20-15; 21.11x20, 24x08; 22.27-31, 08-04; 23.10-14, 04x09; 24.14-18, 09x22; 25.31x18, 16-12; 26.18-27, 12-08; 27.27x20, 08-04; EMP.]
12.05-10 ... [Na revista portuguesa indica tres opción. Unha con 12.08-12�, 18-14; 13.11x25, 20-15; GN. Outra con 12.06-10, 26-22; 13.19x26, 29x22; 14.09-13, 18x02; 15.10-14, 02x15; 16.07-12, 16x07; 17.03x26, 20-15; 18.26-29, 15-11; EMP. Análise do Dr. Sena Carneiro que podería completarse con 19.29-22, 11-06; 20.22-18, 06-03; 21.18x25, 03-10; 22.14-18, 17-13; 23.18-22, 13-09; 24.25-11, 10-23; 25.22-26, 30x21; 26.11x25, 23-10; 27.25-11, EMP. E unha terceira con 12.19-23, 26-22; 13.05-10, 20-15; 14.11x20, 31-28; 15.23x32, 22-19; 16.32x14, 18x02; 17.01-05, 02x24; 18.07-11, 24x13; 19.09x25, 17-13; 20.05-10, 13x06; 21.03x10, considerando que as brancas gañan, un erro que non entendemos pois non só non gañan senón que ata empatan con dificultades tras 21. ... 30-26; 22.10-13, 26-22; 23.13-17, 22-19; 24.17-21, 19-15; 25.21-26, 29x22; 26.08-12, 16x07; 27.25-29, 22-19; 28.29-22, 07-04; (Ou 28. ... 07-03; 29.22-09, 19-14; 30.09-18, 15-11; 31.18-21, 03-10; 32.21-18, 10-05; 33.18-21, 05-10; 34.21-18, 10-17; 35.18-25, 17-13; 36.25-21, 13-18; 37.21-26, 18-13; 38.26-21, EMP.) 29.22-13, 19-14; 30.13-06, 04-11; 31.06-03, 11-02; 32.03-13, 15-12; 33.13-22, 02-15; 34.22-18, 15-11; 35.18-22, 12-08; 36.22-19, EMP.] 12. ... 26-22; 13.19x26, 29x22; 14.08-12, 30-26!; [Non 14. ... 31-28�; por 15.12-15, 28-24; 16.01-05, 30-27; 17.10-14, 27-23; 18.06-10, GB. Bloqueo] 15.12-15, 18-14; 16.11x25, 20x02; 17.10-14, 02-11; 18.14-19, 11x04; 19.25-29, 22x15; 20.29x08, 04-25; 21.08-29, 17-13; 22.09x18, 25x07; 23.03x12, 16x07; [EMP].

u 6.02-05, con estas ramificacións:

── 6. … 27-22; [Unha posición que se pode formar noutra das variantes da «Ariana». Esta con 3.02-05, 22-18; 4.12-15, 23-20; 5.08-12, 27-22; 6.04-08, 20-16] 7.15-19 ... [Entronca na liña da opción anterior 6.15-19].

── 6. ... 26-22; [Igual que na ramificación prevía, a posición tamén pode aparecer na indicada variante da «Ariana» se as negras ao quinto lance xogan 26-22] 7.15-19, 22x15; 8.12x19, 28-23; 9.19x28, 32x23; 10.14-19, 23x14; 11.10x19, 24-20; 12.05-10, 27-22; [Entronca na liña do desvío da opción anterior 6.15-19 na que as negras variaban con 11. ... 24-20].

c) 4.15-19, 22x15; 5.12x19, 20-15; [Unha posición que no «Tratado Enciclopédico» aparece construída con 1.10-14, 21-17; 2.11-15, 23-20; 3.15-19, 22x15; 4.12x19, 20-15; 5.05-10, 25-21; (Liña «4-K» da variante «g» da páxina VII-378)]. As brancas poden escoller agora:

u 6.01-05, 27-22; 7.07-12, 29-25; 8.03-07, 31-27; 9.12-16, 27-23; 10.16-20, 23x16; 11.19-23, 28x19; 12.14x23, 24-20; 13.06-11, 15x06; 14.02x11, 22-19; 15.08-12, 19-14; 16.10x19, 21-18; 17.11-15, 20x11; 18.07x21, 25x18; 19.12-15 ... [Ou 19.05-10, 16x07; 20.04x11, 18-13; 21.09x18, 26-22; 22.18x27, 32-28; 23.23x32, 30x07; EMP. Análise que segundo o Dr. Sena Carneiro aparece nunha das follas oficiais de anotación do xogo indicado ao final desta opción. Supoñemos que pertence a calquera dos dous contrincantes] 19. ... 17-13; 20.15-20, 16-12; 21.20-24, 26-21; 22.19-22, 13-10; 23.05x14, 18x11; 24.24-28, 11-06; 25.22-27, 06-02; 26.27-31, 21-17; 27.31-18, 12-07; 28.04x11, 02x20x13; 29.09x18, 32x23; 30.18-21, [EMP]. Como nun xogo que [Iniciado coa secuencia do «TED» antes indicada] disputaron Daniel Machado vs. Manuel Vaz Vieira no 10º Campionato de Portugal celebrado en Oliveira de Azemeis no ano 1990.

u 6.10-13, 17x10; 7.06x13, 21-18; 8.13x22, 27x11; 9.07x14, 31-27; 10.01-05, 27-22; 11.05-10, 28-23; 12.19x28, 32x23; 13.09-13, 26-21; 14.13-18, 22x06; 15.02x27, 30x23; 16.04-07, 29-25; 17.08-12, 21-18; 18.14x21, 25x18; 19.07-11, 18-13; 20.11-14, 13-09; 21.14-18, 09-05; 22.18-22, 05-01; 23.22-27, 23-19; 24.27-30, 01-05; 25.03-06, [EMP].

4. ... 20-16;


A mellor. Se 4. ... 22-18; [Conflúe na favorábel liña branca do desvío de tronco da «PRIMEIRA ALTERNATIVA» con 4.06-11 e opción 4. ... 23-20].

5.01-05 ...


Non convén anticipar o avance 5.03-06, xa que as negras en lugar de 5. ... 22-18; para ir entroncar na liña do xogo, poden replicar máis fortemente con 5. ... 22-19!;  [Unha liña que xa vimos na variante do desvío do tronco con 4.07-11, 20-16; 5.03-07].

5. ... 22-18;


En vista da ameaza de «tiro» se as negras avanzan á casa «23», tan só a alternativa 5. ... 29-25; resulta factíbel para poder variar. Nese caso as brancas solidifican a estrutura con 6.03-06, e tras 6. ... 22-18; poden escoller unha destas dúas vías:

a) 7.14-19, con estas posíbeis opcións:

u 7. ... 27-22; [Unha coñecida posición que pode tamén aparecer na variante tradicional con 3.01-05 e na liña na que as brancas desvían do noso xogo principal con 6.14-19. A esta última remitimos ao lector para estudar o seu desenvolvemento].

u 7. ... 18-14; 8.11x18, 21x14; 9.19-23, 27x11; 10.10x19, 26-21; 11.07x14, 16x07; 12.04x11, 28-23; 13.19x28, 32x23; 14.05-10, 24-20; 15.11-15, 20x11; 16.06x15, 30-27; 17.02-06, 27-22; 18.06-11, 23-19; 19.14x23, 22-18; 20.23-27, 31x22; 21.08-12, 22-19; 22.15x22, 18-13; 23.09x18, 21x05; 24.22-27, 17-13; 25.27-31, 13-09; 26.31-13, 05-01; 27.11-14, 01x08; 28.13-10, [EMP].

u 7. ... 27-23; 8.19-22, 26x19; 9.15x22, 31-27; 10.22x31, 23-19; 11.31x13, 19-14; 12.10x19, *17x03; 13.19-22, 21-18; 14.11-15, 30-27; 15.22x31, 03-17; 16.31x13, 17x01; 17.09-13, 01-23; 18.02-05, 23x01; 19.13-18, 01-23; 20.18-22, 23-30; 21.15-20, 24x15; 22.12x19, 28-24; 23.07-11, 25-21; 24.22-26, 21-18; 25.26-29, 18-13; 26.19-22, 13-10; 27.22-26, 30x07; 28.04x11, 10-05; 29.11-15, 05-01; 30.08-12, 16x07; 31.15-20, 24x15; 32.29x03, [EMP].

b) 7.15-20, 24x15; 8.12x19, 28-24; [Ou se 8. ... 28-23; 9.19x28, 32x23; 10.14-19, 23x14; 11.10x19, 27-22; 12.19-23, 22-19; 13.06-10, 18-14; 14.11x18, 21x14; 15.08-12, 26-21; 16.02-06, 21-18; 17.06-11, 25-21; 18.23-28, 31x24; 19.11-15, 17-13; 20.10x26, 30x21; 21.15x22, 14-11; 22.07x14, 18x11; 23.12-15, 11-06; 24.22-27, 06-03; 25.15-19, 03-12; 26.19-23, 12-19; 27.09-13, 19x01; 28.13-17, 01x32; 29.17x26, EMP.] 9.08-12, 31-28; 10.04-08, 27-23; 11.12-15, 16-12; 12.07x16, 26-22; 13.19x26, 17-13; 14.10x17, 23-20; 15.16x23, *28x03; 16.05-10, 03x13; 17.11-14, 18x11; 18.09x18, 21x14; 19.26-29, 30-27; 20.29-26, 14-10; 21.26-30, 10-06; 22.30x23, 06-03; 23.23-14, 03-07; 24.14-10, 32-28; 25.10x32, 07-12; 26.02-06, 11x02; 27.32-19, 02x20; 28.08x15, 20x11; [EMP].

6.15-19 ...


Outras posibilidades son:

a) 6.14-19, 27-22; 7.03-06 ... [Entroncando nunha liña xa estudada no blog formada con 1.10-14, 21-17; 2.05-10, 25-21; 3.01-05, 22-18; 4.12-15, 23-20; 5.14-19 ... (Ou 5.07-12, 20-16; 6.03-07,  27-22; 7.14-19) 5. ... 27-22; (Ata aquí como no tronco dun xogo Nuno Vieira vs. Luís Leite do Torneo de Fajoes celebrado no ano 2017 que serviu de base para facer o estudo que publicamos en febreiro do ano seguinte) 6.07-12, 20-16; 7.03-07] 7. ... 29-25; 8.15-20, 22x15; 9.12x19, 24x15; 10.11x20, 30-27; [Ou 10. ... 28-23; 11.19x28, 31x15; 12.07-12, 16x07; 13.04x20, como nun xogo Everett Fuller vs. Richard Hallet do Open de Florida do ano 1978 que podería seguir 13. ... 32-28; 14.09-13, 18x09; 15.20-24, 28-23; 16.24-28, 26-22; 17.06-11, 22-18; 18.10-14, 23-20; 19.28-32, 20-15; 20.11x20, 18x11; 21.05-10, 11-07; 22.20-24, 07-03; 23.10-14, 21-18; 24.14x21, 25x18; 25.32-01, 03-16; 26.01-10 ... (Se 26.24-28, 18-14; 27.01x19, 16-23; 28.19-12, 23x32; EMP.) 26. ... 16-27; 27.08-12, 27-20; 28.12-16, 18-14; 29.16x23, 14x05; 30.24-28, 17-13; 31.28-32, 13-10; 32.02-06, 10x03; 33.23-27, 30x23; 34.32x01, EMP.] 11.20-23, 27x20; 12.10-14, 18x11; 13.06x24, 28-23; 14.19x28, 32x23; 15.05-10, 26-22; [Como no 4º xogo do match que Alfred Jordan vs. Newell Banks disputaron en Kansas City no ano 1914] 16.08-12, 21-18; 17.02-06, 17-13; 18.10x17, 18-14; 19.12-15, 23-20; 20.09-13, 20x02; 21.07-12, 16x07; 22.04x27, 31x22; 23.24-28, [EMP].

b) 6.03-06, 27-22!; [Se 6. ... 29-25; prodúcese unha lixeirísima transposición con respecto á liña do desvío do xogo principal con 5. ... 29-25; na que vai confluír] 7.15-19, 22x15; 8.12x19 ... [Entronca na liña do xogo principal].

6. ... 27-22; 7.*03-06 ...


Unha posición que tamén se pode formar na popular liña con 3.01-05, se o xogo segue con 3. ... 22-18; 4.12-15, 23-20; 5.07-12, 20-16; 6.03-07, 27-22; 7.15-19.

7. ... 22x15; 8.12x19, 26-22;


Agora non valía 8. ... 28-23�; por 9.19x28, 32x23; 10.09-13!, 18x09; 11.14-18, 21x14; 12.10x28, [GB].

Coa textual alcánzase unha posición que podemos considerar como igualada. Pero aquí as negras podían optar tamén por  8. ... 31-27, unha alternativa meritoria que serve igualmente para establecer o equilibrio. Nese caso o xogo podería continuar con:

a) 9.08-12, 27-23; 10.19-22 ... [Se 10.12-15, 23-20; obriga a realizar o gambito 11.*09-13, 18x09; 12.14-18, 21x14; 13.11x18, 20x11; 14.06x15, 26-22; 15.18x27, 30x14; 16.10x19, 28-23; 17.19x28, 32x23; 18.15-19, 23x14; 19.07-12, 16x07; 20.04x18, 24-20; 21.18-22, 20-16; 22.22-27, 16-12; 23.27-31, 12-07; 24.02-06, 09x02; 25.31-24, 02x11; 26.24x02, 07-04; 27.02-05, EMP.] 10. ... 26x19; 11.11-15, 18x11; 12.15x22, 23-20; 13.06x15, 20x11; 14.07x14, 16x07; 15.04x11, 24-20; 16.02-06, 20-16; 17.11-15, 16-12; 18.15-20, 28-24; 19.14-19, 24x15; 20.22-26, 29x22; 21.19x26, 12-08; 22.26-29, 15-12; 23.29-25, 32-28; 24.25x32, 08-04; 25.09-13, 12-08; 26.06-11, 04x02; 27.10-13, 17x10; 28.32x01, [EMP].

b) 9.11-15, 18x11; 10.07x14, 21-18!; 11.14x21, 29-25; 12.06-11, 25x18; 13.10-14, con estas opcións:

u 13. ... 17-13; 14.14x21, 26x17; 15.09x18, 27-22; 16.18x27, 30x07; 17.04x11, 16-12; 18.15-19, 12-07; 19.19-22, 07-04; 20.11-15, 04-11; 21.22-26, 11x20; 22.26-29, 20-23; 23.05-09, 23-16; 24.29-25, 28-23; 25.02-06, 16-20; 26.06-10, 20-02; 27.25-07, 24-20; 28.07-03, 02-11; 29.08-12, 11-04; 30.10-13, 17x10; 31.03x13, 04-08; 32.12-16, 20-15; 33.13-06, 15-12; 34.06-20, 23-19; 35.20-23, 19-15; 36.23-20, 08-04; 37.20x02, 04-14; 38.16-20, 12-08; 39.20-24, 08-04; 40.02-20, 14-18; 41.20-16, [EMP].


u 13. ... 27-23; [Continuación introducida no 3º Torneo Nacional Americano celebrado en Chicago no ano 1915 por Hugh Henderson nun xogo disputado contra Louis Ginsberg. Curiosamente, agora que estamos sufrindo as terríbeis consecuencias ocasionadas polo coronavirus, queremos lembrar que Henderson foi un grandísimo xogador escocés que emigrou a América en 1910, establecéndose en Pittsburg no estado de Pensilvania onde dirixiu unha interesantísima columna de damas no xornal local «Pittsburg Leader». Gañou as dúas veces que participou no Campionato Americano nos torneos dos anos 1912 e 1915, e pouco despois no 1918, morreu a consecuencia doutra pandemia, nesa ocasión provocada pola mal chamada gripe española] 14.14x21, 23x07; 15.04x11, 26-22; [Ou 15. ... 16-12; 16.15-20, 24x06; 17.08x15, 17-13; 18.02x11, 26x17; 19.09x18, 17-13; 20.18-21, 13-09; (Ou 20. ... 28-23; 21.05-09, 13-10; 22.21-25, 10-05; 23.11-14, 05-02; 24.15-19, 02-11; 25.19x28, 32x23; 26.25-29, 11x18; 27.29-25, 18-04; 28.09-13, 04-08; 29.25-14, 08-19; 30.14-01, 30-26; 31.13-18, EMP.) 21.15-20, 09x02; 22.20-24, 02x15; 23.24x31, EMP.] 16.21-25, 28-23!; 17.05-10 ... [Ou 17.11-14, 16-12; 18.14-18, 22x13; 19.09x18, 12-07; 20.25-29, 07-04; 21.29-25, 04x21; 22.25x28, 32x23; 23.05-10, 30-26; 24.10-14, 26-22; 25.08-12, 23-20; 26.14-19, 20x11; 27.19x26, 11-07; 28.26-29, 07-03; 29.12-15, 03-10; EMP.] 17. ... 16-12; 18.15-20, 24x06; 19.08x15, 23-19; 20.02x11, 19x12; 21.25-29, 12-08; 22.29x12, 08-04; 23.10-14, 04-08; 24.12-07, 32-28; 25.14-18, 17-13; 26.18-22, 08x29; 27.09x18, 29-19; 28.18-21, [EMP].

9.19x26, 29x22; 10.08-12, 28-23;


Quizais sexa mellor 10. ... 24-20; e despois de 11.12-15, seguir con 11. ... 16-12; [En vez de 11. ... 28-24; que entroncaría na liña do xogo] 12.07x23, 28x12; 13.14-19, 22x15; 14.11x20, 32-28; 15.06-11!, 30-27; [Ou se 15. ... 12-07; 16.11-15, 17-13!; (Mellor que 16. ... 07-03; 17.10-14, 18x11; 18.05-10, 03x13; 19.09x25, 17-13; 20.25-29, 13-10; 21.29-25, 10-06; 22.25x07, 06-03; 23.07-14, 03-12; 24.14x32, 12x29; EMP.) 17.10x26, 30x21; 18.04x11, 21-17; 19.05-10 ... (Se 19.20-24, 31-27; 20.24x31, 27-23; 21.31x13, 17x01; 22.09-13, 01-10; 23.13-17, 10-06; 24.15-20, 06x24; 25.17-21, 24-15; 26.*02-06, 15x02; 27.21-26, EMP. Se 19.15-19, 28-23; 20.20x27, 31x06; 21.02x11, 18-13; 22.09x18, 17-13; 23.05-09, 13-10; 24.18-22, 10-05; 25.22-26, EMP. Ou se 19.02-06, 18-13; 20.09x18, 28-23; 21.20x27, 31x13; 22.05-09, 13-10; 23.06x13, 17x10; 24.11-14, 10-05; 25.15-19, 05-02; 26.09-13, 02-15; 27.19-23, 15-19; EMP.) 19. ... 18-13; 20.09x18, 28-23; 21.20x27, 31x06; 22.15-19, 06-03; 23.19-23, 03-06; 24.11-14, 06-10; 25.14-19, 10-14; 26.19-22, 14x28; 27.22-27, EMP.] 16.11-14, 18x11; 17.02-06, 11x02; 18.04-08, 02x24; 19.08x15, 24x13; 20.09x25, 17-13; 21.25-29, 27-23; 22.05-09, 13-10; 23.09-13, 10-05; 24.13-17, 05-01; 25.17-21, 23-20; 26.21-26, 20-16; 27.26-30, [EMP].

11.12-15, *24-20;


Un sacrificio necesario para poder parar a ameaza 12.14-19.

12.15x24, 23-20�;


De súpeto a balanza inclínase do lado branco. Para equilibrar era obrigado seguir con 12. ... 22-19*; 13.11-15!, 19x03; 14.04-08, 18x11; 15.06x15, 03x13; 16.09x25, 16-12; 17.25-29, 12-07; 18.29-25, 07-03; 19.25-18, 03-16; 20.05-09, 23-20; 21.15-19, 20-15; 22.18-25, 16-03; 23.25-14, 03-16; 24.14-25, 16-20; 25.25-04, 30-27; 26.02-06, 15-12; 27.08x15, 20x02; 28.04-25, 27-23; 29.19x28, 32x23; 30.25-14, [EMP].

13.*11-15, 18x11; 14.07x14, 20x11; 15.06x15, 22-18;


Se 15. ... 30-27; 16.14-19, 22-18; 17.15-20, 32-28; 18.19-22, 16-12; 19.*02-06 ... [Se 19.22-26�, 18-14; 20.10x19, 27-23; 21.20x27, 31x15; 22.24x31, 21-18; 23.31x13, 17x01; 24.26-29, 01-23; 25.09-13, 23-16; 26.13-17, 12-08; 27.29x12, 16x03; EMP.] 19. ... 12-08; 20.06-11, 28-23; 21.22-26, 23x16; 22.26-30, 27-22; 23.30-26, 22-19; 24.26x15, 16-12; 25.09-13, 18x02; 26.15-20, 02x15; 27.20x25, 12-07; 28.04x11, 08-04; 29.11-14, [GB].

16.14-19, 18-14; 17.04-07 ...


Unha medida profiláctica. Aínda que tamén valía 17.19-22, 30-27; 18.10x19, 27x18; e agora 19.*05-10 ... [Non 19.19-22�, por 19. ... *31-27; 20.22x31, 16-12; 21.31x13, 17x01; 22.15-20, 32-28; 23.24x31, 21-17; 24.31-22, 12-08; EMP.] 19. ... 18-14; 20.02-05, 14-11; 21.19-22, 11-06; 22.22-26, 06-02; 23.04-07, 02x20; 24.07-11, 20x13; 25.09x25, 17-13; 26.05-09, 13-10; 27.26-29, 10-06; 28.29-08, 06-03; 29.08-04, 03-10; 30.25-29, 10-23; 31.09-13, 23-28; 32.13-17, 28-23; 33.17-21, 23-28; 34.21-26, 28-23; 35.26-30, 23-01; 36.04-14, 01x28; 37.30-27, 31x22; 38.24x31, [GB].

17. ... 21-18; 18.24-28, 31x24; 19.19-23, 16-12; 20.07x16, 14-11;


Aparentemente semella que as negras poden salvarse, pero Nuno tiña todo previsto e agora vai rematar de forma elegante cunha «xudía» validada pola lei da cantidade.

21.*02-06, 11x02; 22.09-13, 02x27; 23.13x31, 30-26; 24.05-09, [GB].