luns, 24 de xaneiro de 2022

Presentación renovada do método de Canalejas no "Saque"

O de Juan García Canalejas é un método co que se pretende resolver o «Saque de Peón» reducindo todos os casos posíbeis á posición que aparece no seguinte diagrama:

XOGAN AS BRANCAS

O lector debe notar que a esa posición tamén se chega na base inicial con dama negra na casa «15» do 2º método do Cap. Evaristo Borges e tamén nunha das hipóteses do método de David Fernando Martíns con base inicial de damas nas casas «10» e «17». Pero mentres os mestres portugueses seguían aquí con 1.17-21 para formar a súa «Posición de Arranque», o español facíao de modo totalmente diferente.
 
Imos pois tratar neste artigo dese método ideado polo granadino Juan García Canalejas que o presentou no seu «Libro del Juego de las Damas» publicado en Zaragoza no ano 1656 e que foi tradicionalmente considerado polos demais autores clásicos que escribiron con posterioridade como o modo habitual de resolver este fascinante final.
 
Antes de comezar a exposición é importante clarexar dúas cousas. Primeiro que na súa parte introdutoria os lances non sempre son os máis rigorosos nin se analizan todos os supostos posíbeis, e segundo e máis importante, que debido a un pequeno detalle que descubrimos no ano 1993, a súa resolución quedaría invalidada. Felizmente coa moderna incorporación ao xogo da «lei da calidade» o sistema pódese recuperar e deseguido imos expoñer a súa técnica renovada incluíndo tamén as hipóteses non contempladas no estudo orixinal.
 

O estudo parte da posición reflectida no seguinte diagrama coa dama negra cortando directamente a avance do peón.


1.01-28 ...
 
Aquí sería máis rápido 1.01-23, tal como no noso método publicado neste blog no ano 2010. Pero máis que rigor, o autor pretende eliminar variantes e alcanzar en todos os casos a que denominaremos como «Segunda Posición» sen importarlle o número de lances.
 
1. ... 03-13;
 
A mellor, reservando a posibilidade de poder atacar a dama branca do río desde a casa «31».
 
Se 1. ... 03-17; segue 2.16-03, e o peón xa pode arrancar ao terceiro lance.
 
2.16-03, 13-27;
 
A máis resistente e única indicada por Canalejas. Outras posibilidades podían ser:
 
a) 2. ... 13-22; 3.03-07 ... [Formando a «Base 2»].
 
b) 2. ... 13-18; 3.28-10!, 18-27; [Se 3. ... 18-22; 4.03-07, abrevia un lance o proceso. Se as negras permanecen na transversal o peón xa pode andar. Se 3. ... 18-31; 4.10-14, e para evitar a troca de damas deben entregar o peón] 4.03-16 ... [Formando a estrutura base do «Método Internacional» de David Fernando Martins] 4. ... 27-22; [Se van a «18», o peón anda.  Ou se 4. ... 27-31; 5.16-20, 31-22; (Ou 5. ... 31-18; 6.20-24, con proceso similar) 6.20-24, entronca na Variante «D» deste estudo despois do segundo lance branco] 5.16-07, 22-27; [Ou 5. ... 22-15; 6.10-28, formando a «Base 1»] 6.02-06, 27-16; 7.*07-21 ... [Con posición igual que no 1º método de Borges na hipótese DAMA NEGRA EN 7, «variante b» 2. ... 12-16; xusto despois de 3.02-06].
 
3.03-17, 27-20;
 
Formando unha posición que tamén vai aparecer no Método do Cap. Evaristo Borges denominada «Defensa con Dama na casa 20».
 
4.28-10 ...
 
Segue igual que o mencionado damista portugués. Pero, como xa sabemos, aquí 4.17-30, abreviaría o proceso.
 
4. ... 20-15;
 
A posición agora vai confluír a outra do método de David Fernando Martíns que denominamos Defensa con DAMA NA CASA «15».
 
Se 4. ... 20-11; [Coincide coa Defensa con DAMA NA CASA «11» de Fernando Martins] 5.10-23 ... [Agora tamén xoga igual que Borges e Martins. Pero como xa probamos na presentación renovada destes métodos, aquí 5.10-01, abreviaría o proceso] 5. ... 11-15; 6.23-14 ... [Entronca, usando un lance máis, na liña principal seguida aquí por Canalejas. Pero, novamente as brancas poderían abreviar o proceso seguindo con 6.17-21, como se pode ver no desenvolvemento renovado dos mencionados métodos].
 
5.10-14 ...
 
Lance que coincide cos de David Fernando Martíns e o Cap. Evaristo Borges. Pero aquí existe un modo de abreviar o proceso con 5.17-30, que ao igual que os indicados na nota anterior, o lector pode ver na exposición renovada daqueles métodos.
 
5. ... 15-12; 6.14-28 ...
 
6.14-23, gaña no mesmo número de lances [Ver o 1º método do Cap. Evaristo Borges].
 
6. ... 12-15;
 
Alcanzando a «SEGUNDA POSICIÓN DE CANALEJAS».
 


1.17-10 ...
 
O lance que caracteriza o método de García Canalejas. Unha boa alternativa a 1.17-21 ... [Formando a «Posición de Arranque»], lance empregado nesta posición tanto polo Cap. Evaristo Borges como por David Fernando Martíns. A partir de aquí en todos os casos, seguindo sempre de modo rigoroso e contando o lance textual, as brancas van precisar un total de 25 lances para coroar o peón nas hipóteses máis longas.
 
Nesta altura o autor español analiza as seguintes variantes: 1. ... 15-24 [Variante «A»]; 1. ... 15-20 [Variante «B»]; 1. ... 15-11 [Variante «C»]; 1. ... 15-22 [Variante «D»]; 1. ... 15-12 [Variante «E»]; e 1. ... 15-22 [Variante «F»]. Para completar todas as posíbeis hipóteses nós engadimos 1. ... 15-08 [Variante «G»] e 1. ... 15-29; [Variante «H»].
 
 
1. ... 15-24;


2.28-31, 24-20;
 
A única indicada por Canalejas. Pero aquí as negras tamén poderían optar por:
 
a) 2. ... 24-15; 3.10-14 ... [Confluíndo nunha liña que tamén puidemos ver na primeira opción da variante 2. ... 20-11; da DEFENSA CON DAMA NEGRA EN «11» do método perfeccionado de David Fernando Martins (A posición é a mesma que se forma despois de que as brancas efectúan o quinto lance)] 3. ... 15-12; [Se fosen a outra casa da transversal, o peón sempre arranca e o proceso sería o mesmo. Se pola contra, persisten en deter o seu avance, por exemplo con 3. … 15-20; seguiría 4.14-11, 20x06; 5.02x11, 09-05; 6.31-28, GB.] 4.02-06, 12-29; [Se 4. ... 12-03; traspón na liña tronco de »A». Ou se 4. ... 12-15; 5.31-24, 15x02; 6.14-05, 02-06; 7.24x02, GB.] 5.31-24, 29-25; [Contra 5. ... 29-26; as brancas responden con 6.06-11, 26-12; 7.24-31, seguido de 8.14-01, e o peón xa pode avanzar] 6.14-04, 25-29; 7.24-28, 29-22; 8.06-11, 22-26; 9.28-01, 26-17; 10.11-15, e o peón vai a dama con comodidade.
 
b) 2. ... 24-11; [A máis resistente. As negras impiden que a dama branca se coloque directamente na casa «14»] 3.10-01 ... [Movemento de espera para poder ir despois a «14» se a dama negra se mantén na diagonal «2&24». Nunha liña que se indicará na nota do noveno movemento branco do tronco alcánzase unha posición similar na que a dama do río está no cadro «1» en vez de no «10» e fai a espera levando esa dama para o canto superior, pero no presente caso ao estar libre esa casa «1» gáñase un tempo pois, unha vez avanzado o peón, as negras van defender cortándolle o paso na diagonal «4&25» e a manobra de «Expulsión» esixe que a dama branca estea situada nesa casa inferior do río] 3. ... 11-07; [Se 3. ... 11-20; ou 3. ... 11-15; segue sempre 4.01-14, e ─usando un lance máis por bando─ traspón respectivamente na liña do tronco ou na da anterior «variante a»] 4.02-06, 07-04; 5.31-22, 04-07; 6.22-29, 07-25; formando a «POSICIÓN DE EXPULSIÓN» e GB.
 
3.10-14 ...
 
A mellor. Traspón nunha liña que tamén estudamos na segunda opción da variante 2. ... 20-11; da DEFENSA CON DAMA NEGRA EN «11» do método perfeccionado de David Fernando Martins [A posición é a mesma que se forma despois de que as brancas efectúan o sexto lance].
 
A textual afina o sistema de García Canalejas que seguía con 3.31-24 ... [Un lance que, aínda que o autor clásico non o menciona, traspón con 1 lance máis por bando na liña da «Variante B»].
 
3. ... 20-16;
 
Escapando da ameaza 4.14-11, trocando damas. Se van para «30», o peón tamén arranca con similar proceso.
 
4.02-06, 16-03;
 
Neste punto o autor tamén dá as seguintes alternativas:
 
a) 4. ... 16-20; 5.31-24, 20x02; 6.14-05, 02-06; 7.24x02, [GB].
 
b) 4. ... 16-30; 5.06-11, 30-26; [Ou 5. ... 30-20; 6.31-24, e GB. Como acabamos de ver na anterior variante] 6.14-01, [GB]. O peón avanza sen dificultades.
 
5.06-11, 03-12; 6.14-01, 12-03; 7.11-15 ...
 
E o peón en cuarta fila promociona xa sen moitos problemas.
 
 

1. ... 15-20;


2.28-24 ...
 
Alcánzase así unha posición que ─con un lance máis por bando─ tamén podía formarse na anterior «variante A», xusto despois de que as brancas desvían do tronco dado por nós e xogan, como facía García Canalejas, 3.31-24.
 
Neste punto as negras dispoñen de tres opcións.
 

2. ... 20-16;


A única opción dada aquí polo autor. Aínda que realmente, seguindo a orde da «variante A»,  tamén estuda a alternativa que veremos en «B-2» na que a dama vai á casa «30».
 
3.02-06 ...
 
Arrancando o peón e formando a estrutura típica do «saque» clásico, con damas en «10» e «24» e o devandito peón avanzado na casa «6». Un sistema perfectamente válido nos tempos actuais, pero paradoxalmente incorrecto na época de Juan García Canalejas debido a un pormenor relacionado coas normas do xogo. O lector debe reparar que se é dos que continúa practicando a modalidade antiga, sen admitir a implantación da «lei da calidade», despois de efectuado o lance textual resulta tecnicamente imposible realizar o saque.  
 
3. ... 16-07;
 
Cortando o paso do peón. Agora se:
 
a) 3. ... 16-03; 4.10-17, 03x10; 5.17x06, 09-05; 6.24-28, [GB]. Indicado polo autor.
 
b) 3. ... 16-30; [Lance non mencionado por García Canalejas] 4.06-11, 30-16; [Ou se 4. ... 30-21; 5.*10-05 ... (Ao abrigo da moderna norma regulamentaria en cuestión) 6. ... 09x02; 7.11-15, 02x20; 8.24x25, GB.] e agora se:
 
u 5.10-14� ... [Mala. Permite empatar] 5. ... *16-03; 6.10-01, 09-05; 7.01x10, 03x13; [EMP].
 
u 5.24-28� ... [Igualmente mala pois tamén deixaría salvar o xogo ás negras] 5. ... *09-05; 6.10x01, 16-20; 7.11-14, 20-11; 8.14-19, 11-15; 9.19-23, 15-20; [EMP].
 
u 5.24-31, [GB]. O peón chega a cuarta e coroa sen moitos problemas.
 
4.24-31 ...
 
Un lance aquí posíbel porque, a diferenza do que veremos en «B-2», as negras non poden defender indo coa dama á casa «17».
 
4. ... 07-21;
 
Se 4. ... 07-03; 5.10-17, [GB]. Como vimos antes.
 
5.10-01 ...
 
Non directamente 5.31-22�, por 5. ... 21-17; [EMP]. A ameaza 6. ... 09-05; resulta determinante.
 
5. ... 21-07; 6.31-22, 07-21;
 
Aquí o autor tamén indica que se 6. ... 07-03; 7.06-11, e as brancas gañan.
 
7.22-08, 21-04;
 
Formando a «Posición de Expulsión» que Canalejas [1650] constrúe na parte inferior das paralelas. No libro de Pedro Ruíz Montero [1591] e na corrección que lle fai Lorenzo Valls [1597], facíano colocando a dama branca en «25» e a negra tapando na casa «29».
 
8.01-28, 04-18; 9.08-04, 18-31; 10.28-01, 31-24; 11.04-11, 24-31; 12.06-10, 31-24; 13.11-02, [GB].
 

2. ... 20-30


O mellor intento defensivo. Un movemento que o autor non indica aquí de forma directa, pero que si trata ao seguir con el na «Variante A» na que, como xa dixemos, alcanza a posición por transposición.
 
3.02-06 ...
 
Do mesmo xeito que vimos na variante «B-1», o peón arranca para formar a estrutura típica do «saque clásico» pero ao igual que sucedía naquel caso, despois de efectuado o lance, a vitoria só é tecnicamente posíbel grazas a aplicación da «lei da calidade».
 
3. ... 30-21;
 
Cortando o avance do peón.
 
4.10-01 ...
 
Tecnicamente a máis rápida, aínda que non contemplada polo autor [Xa que resulta evidente que sen «lei de calidade» as negras empatarían respondendo con 4. ... 21-17; como veremos na «variante a» da nota correspondente].
 
O lector debe notar que ao poder a dama negra ir á casa «17» non vale 4.24-31� ... [A continuación gañadora na posición conxugada da variante «B-1»] por 4. ... 21-17; [EMP].
 
Pero as brancas poderían alternar aquí con 4.10-19 ... [Lance elixido na liña orixinal de García Canalejas] 4. ... 21-18; alcanzando un punto no que se:
 
a) 5.24-20� ...


[Así continúan o propio García Canalejas e os autores clásicos que publicaron con posterioridade. Todos pensando que as brancas gañarían, mais agora despois deste lance o empate xa é forzado tanto con «lei da calidade» como sen ela] 5. ... *18-13; [A defensa correcta non contemplada no estudo orixinal que unicamente continúa con 5. ... 18-07�; 6.20-23, 07-16; 7.23-30, 16-07; (Aquí Canalejas tamén indica que se 7. ... 16-03; seguiría 8.06-11, 03-07; 9.11-15, 07-12; 10.30-16, 12-08; 11.16-12, 08-04; 12.19-28, 04-08; 13.28-01, 08-04; 14.15-20, GB.) 8.19-01, 07-18; 9.30-26, 18-07; 10.26-08, 07-04; forma a «Posición de Expulsión» e GB.] 6.06-11, *13-18; [O comezo da  sorprendente manobra que atopamos nun estudo realizado no ano 1993 pero que só demos a coñecer no 2002 nun apuntamento publicado no Nº 455 da revista «Enciclopédia Damista». O Dr. Manuel Cárceles Sabater tiña tamén chegado ata aquí pero non ve a defensa e segue con 6. ... 13-06�; 7.11-15, 06-03; 8.20-24, 03-07; 9.24-31, 07-04; 10.15-20, GB.] 7.11-15, *18-25; 8.20-30, *25-29; [EMP]. Co cambio de damas nada se consegue e non se pode impedir a perda do peón «15» despois de 9. ... 09-05.
 
b) 5.19-01, 18-21; [Ou se 5. ... 18-13; 6.*01-05, 09x02; (Sen «lei da calidade» as negras poderían capturar con 6. ... 13x03; EMP. Esta sería a defensa que refuta o método clásico) 7.06-11, 02x15; 8.24x17, GB.] 6.24-31, 21-04; 7.31-22, 04-07; 8.22-08, 07-04; e así queda formada a «Posición de Expulsión» [GB].
 
4. ... 21-07;
 
Manténdose na diagonal de corte. Se as negras xogasen:
 
a) 4. .. 21-17; 5.06-11, 17-21; 6.01-05, 09x02; [A captura obrigada pola «lei da calidade»] 7.11-15, 02x20; 8.24x25, [GB].
 
b) 4. ... 21-18; 5.06-10, 09-05; 6.24-02, 18-09; 7.10-14, 09-31; 8.02x09, [GB].
 
5.24-31, 07-04; 6.31-22, 04-07; 7.22-29, 07-25;
 
Formando a «Posición de Expulsión», [GB].
 

2. ... 20-27;

 
Esta continuación non aparece no estudo orixinal de García Canalejas.
 
3.10-14! ...
 
Ocupando a transversal de corte e abreviando o proceso. Cando as brancas teñen xa colocada a dama na casa «24», se as negras no seu seguinte lance non poden ir a «3» ou «17», é máis rápido levar a dama do río a «14» que dar directamente o primeiro paso de peón.
 
3. ... 27-22;
 
A idea do lance 3.10-14 é que agora non se pode impedir o arranque con 3. ... 27-13; polo golpe 4.02-05!, 09x02; 5.14-11, 02x15; 6.24x17, [GB].
 
4.02-06, 22-29;
 
Se 4. ... 22-13; 5.14-05 ... [Ou ata sen empregar a «lei da calidade» con 6.06-11, 13-31; 7.14-19, 31-18; 8.11-15, 18-31; 9.24-20, 31-18; 10.19-05, 09x02; 11.20-24, 02x20; 12.24x21, GB.] 5. ... 09x02; 6.06-11, 02x15; 7.24x17, [GB].
 
5.06-11, 29-12; 6.24-31, 12-26; 7.14-01, 26-17; 8.11-15, [GB].
 
 

1. ... 15-11;


2.28-24, 11-07;
 
Se 2. ... 11-18; [Entronca na liña da «variante D»].
 
3.02-06 ...
 
O peón dá o primeiro paso e, unha vez máis, queda formado o característico esquema do «saque» clásico.
 
3. ... 07-03;
 
A única opción indicada directamente polo autor nesta liña. Pero aquí se:
 
a) 3. ... 07-21; [Entronca na liña tronco vista en «B-2»].
 
b) 3. ... 07-18; 4.10-01, 18-21; 5.24-31, 21-04; [Entronca tamén na liña tronco vista en «B-2»].
 
4.10-17, 03x10; 5.17x06, 09-05; 6.24-28, [GB].
 
 

1. ... 15-22;


2.28-24, 22-18;
 
Tanto 2. ... 22-27; como 2. ... 22-08; ou 2. ... 22-29; permiten acelerar o proceso con 3.10-14!, para despois dar o primeiro paso de peón e gañar de modo similar ao da variante «B-3».
 
3.02-06, [GB].
 
Formando a estrutura típica. Agora o xogo vai ir entroncar en liñas xa vistas, pois se optan por 3. ... 18-21; [Entronca na liña «B-2» na que as negras ameazan o empate con 4. ... 21-17] ou se 3. ... 18-07; [Faino na «B-2»].
 
 

1. ... 15-12;


Un dos dous lances que permiten alongar máis a defensa. O outro sería 1. ... 15-26; que veremos na «variante F».
 
2.10-03 ...
 
Necesario para impedir que a dama negra ocupe esa casa e obrigue a comezar outra vez o proceso.
 
2. ... 12-22;
 
Evitando o arranque do peón de forma indirecta.
 
Se 2. ... 12-15; 3.03-07 ... [Forma a posición intermedia que nos nosos estudos denominamos como «BASE 1»] 3. ... 15-24; [Ou 3. ... 15-22; 4.02-06, GB.] 4.28-31, [GB].
 
3.03-07 ...
 
Forma unha importante posición de confluencia que nos nosos estudos denominamos como «BASE 2».
 
3. ... 22-13;
 
Se 3. ... 22-31; 4.28-24, 31-27; 5.07-14, seguido de 6.02-06, [GB].
 
4.07-21, 13-31; 5.28-24, 31-27; 6.21-14, 27-16; 7.02-06, 16-03; 8.06-11, 03-12;
 
Se 8. ... 03-07; 9.14-25, 07x14; 10.25x11, 09-05; 11.24-28, [GB].
 
9.24-31, 12-08;
 
9. ... 12-07; 10.14-25, e gañan como no comentario anterior.
 
10.14-01, [GB].
 
 
 
1. ... 15-26;


Impide o arranque debido ao ameazante ataque na casa «17».
 
2.10-03 ...
 
Un lance necesario para poder progresar.
 
2. ... 26-22;
 
Entronca na liña da «variante E» que segue con 9.03-07, formando a «BASE 2».
 
Se 2. ... 26-15; confluiría na «BASE 1». Se a dama vai a outra das casas posíbeis, o peón xa pode arrancar.
 
 
 
1. ... 15-08;


Non indicado polo autor, pois o proceso é similar ao da variante 1. ... 15-22.
 
2.28-24, 08-26;
 
Se 2. ... 08-04; ou 2. ... 08-12; segue igual co avance de peón. Pero se 2. ... 08-22; ou 2. .... 08-29; pódese acelerar o proceso ocupando antes a transversal con 3.10-14.
 
3.02-06, 26-21; 4.10-01, 21-07; 5.24-31 ...
 
Para ir á «Fase de Expulsión» con proceso xa explicado.
 
 

1. ... 15-29;

 
Tampouco contemplada por García Canalejas, supoñemos que pola mesma razón que indicamos na anterior variante «G».
 
2.28-24 ...
 
Agora se 2. ... 29-25; 3.02-06. Se 2. ... 29-08; 3.10-14. As outras opcións entroncan en posicións xa vistas en «G». O proceso é semellante.

mércores, 19 de xaneiro de 2022

«Saque de Peón». Primeira proposta do Cap. Evaristo Borges

Primeiro método do Cap. Evaristo António Borges [Base con damas en «23» e «30»] que viu a luz en varios números da revista «Para Todos», cuxa sección de damas dirixida por Augusto Teixeira Marques publicou 15 artigos con finais e problemas entre o 4 de xaneiro e o 6 de maio do ano 1943.


Está presentado co sistema que na terminoloxía damista de finais coñécese como esquema matemático, no que se deberían indicar todas as posíbeis casas nas que pode estar a dama negra. Existen 16 posíbeis hipóteses, aínda que o autor tan só publicou 6. Ao tratarse dunha revista con reducido espazo para a sección de damas, imaxinamos que omitiu as restantes por consideralas elementais.   
 
Este método de Borges, a pesar de que no número de xuño de 1967 foi republicado na «Enciclopédia Damista», resulta bastante descoñecido, pois esta revista xa tiña divulgado con anterioridade un segundo método do mesmo autor [Base con damas en «17» e «21»] que o desprazou en popularidade.   
 
Deseguido, cos oportunos comentarios, publicamos o método corrixindo algunhas imprecisións que temos detectado. Tamén facemos un aditamento coas hipóteses omitidas polo autor.  1.23-28 ...
 
Entroncando na mesma posición da «BASE 2» [Unha das Bases Intermedias que vimos no artigo anterior no que o lector pode ver o seu desenvolvemento máis detallado] despois de que as brancas xogan 3.21-30.
 
1. ... 17-13;
 
Se 1. ... 17-03; 2.30-17! ... [Ao darse a casualidade de estar a dama do río en «28», así gáñase máis rápido que formando a «BASE 4» con 2.28-14] 2. ... 03-07; [Se van a «12» ou «16» o peón sae igualmente, pois non pode ser atacado na diagonal «2&24» porque a dama cae atrapada tras 4.28-24, e 5.17-06, GB.] 3.02-06, e o peón arrancou. Análise tamén dada polo autor. Agora podería seguir 3. ... 07-18; 4.28-01, 18-04; 5.17-26, 04-07; 6.26-29, 07-25; formando a «Posición de Expulsión».
 
2.30-17, 13-22;
 
O Cap. Evaristo Borges indica aquí que se a dama vai á casa «18» ou á «27» o peón tamén arranca con similar proceso. Ou se 3. ... 13-31; 4.28-14, [GB].
 
3.02-06 ...
 
Aquí o autor remata a análise explicando que o peón non pode ser atacado pois se 3. ... 22-15; con 4.28-24, seguido de 5.17-06, e 6.24x02, [GB].
 
 

1.23-10! ...
 
Mellorando o 1.23-28 do autor, que segue con 1. ... 07-12; [Tamén indica que serían menos resistentes 1. ... 07-03; 2.30-17, seguido de 3.02-06. Ou 1. ... 07-11; 2.28-32, 11-15; 3.30-21, 15-12; 4.02-06. Efectivamente, nos dous casos pódese ver que o peón arranca antes] 2.30-17, 12-15; [Para impedir a saída] 3.17-21, 15-12; 4.28-10, 12-15; 5.10-32, formando a «Posición de Arranque» con 2 lances de retraso con respecto á nosa proposta.
 
1. ... 07-12;
 
Ou 1. ... 07-11; 2.10-01, 11-15; 3.30-21, que é o mesmo.
 
2.30-21 ...
 
Unha posición de confluencia que pode aparecer moitas veces na resolución do «saque». O seu estudo xa foi feito no artigo que dedicamos ao método con damas en «10» e «17» na Hipótese DAMA NEGRA EN «20» [Desvío con 1. ... 20-15]. Por comodidade volvemos reproducilo aquí.
 
2. ... 12-15;
 
Para evitar a saída do peón. Outras posibilidades son:
 
a) 2. ... 12-22; [Se 2. ... 12-08; ou 2. ... 12-29; segue o mesmo proceso] 3.02-06, 22-15; [Para frear o avance do peón] 4.21-11, con estas opcións:
 
u 4. ... 15-08; 5.10-28 ... [Entronca nunha posición que veremos na Hipótese con DAMA NEGRA EN «13» na súa variante con 2. ... 22-15; xusto despois de que as brancas xogan 5.07-11, 15-08; 6.23-28].
 
u 4. ... 15-29; 5.10-28 ... [Tamén entronca nunha posición que veremos na Hipótese con DAMA NEGRA EN «13» na súa variante con 2. ... 22-15; pero neste caso xusto despois de que as brancas xogan 5.07-11, 15-29; 6.23-28]
 
u 4. ... 15-22; 5.11-24, 22-12; [Se as negras moven para o canto da transversal o peón avanza e coroa sen dificultade. Ou se 5. ... 22-18; segue 6.10-01 ... (Aquí resulta equivalente 6.24-31, 18-04; 7.10-01, e chégase á «Fase de Expulsión» ata de modo máis simple) 6. ... 18-21; (Se 6. ... 18-13; perden co típico golpe 7.01-05, 09x02; 8.06-11, 02x15; 9.24x17, GB.) 7.24-31, 21-04; 8.31-22, 04-07; 9.22-29, 07-25; alcanzando aquí tamén a «Posición de Expulsión»] 6.24-31, 12-07; [Resulta evidente que se 6. ... 12-15; segue 7.*31-24, 15x02; 8.10-05, 02-06; 9.24x02, GB. Ou se 6. ... 12-03; 7.*10-17, 03x10; 8.17x06, 09-05; 9.31-28, GB.] 7.10-01, 07-04; 8.31-22, 04-07; 9.22-29, 07-25; [Formando a «Posición de Expulsión»].
 
u 4. ... 15-26; 5.11-24, 26-21; 6.10-01 ... [Agora non vale 6.24-31�, por 6. ... 21-17; EMP.] 6. ... 21-07; 7.24-31, e chégase á «Fase de Expulsión».
 
u 4. ... 15-24; 5.10-01, e estamos na posición de confinamento na que as brancas pasan o peón sen dificultades como se pode ver no apartado correspondente á «Fase de Expulsión» xusto despois do quinto movemento branco.
 
u 4. ... 15-12; 5.11-24, 12-07; [Ou 5. ... 12-16; 6.10-14, 16-12; 7.06-11, 12-03; 8.24-31, 03-12; 9.14-01, e o peón coroa facilmente] 6.24-31, 07-04; 7.10-01 ... [Confluíndo nunha posición que tamén aparece no apartado da «Encrucillada». Poderíase xogar primeiro 7.31-22, e despois de 7. ... 04-07; entroncar con 8.10-01!, pero non valería directamente 8.22-29�, por 8. ... *07-03; e as negras conseguen empatar] 7. ... 04-25; 8.31-22, 25-07; 9.22-29, 07-25; [Formándose a «Posición de Expulsión»]
 
b) 2. ... 12-16; 3.02-06, 16-20; [Se 3. ... 16-03; 4.21-17, 03-07; 5.10-01, 07-18; 6.17-26, 18-07; 7.26-29, 07-25; formando a «Posición de Expulsión»] 4.21-11, 20-30; [Se 4. ... 20-16; 5.11-24, 16-07; 6.24-31, 07-04; 7.10-01, 04-07; 8.31-22, 07-21; 9.22-29, 21-25; alcanzando a «Posición de Expulsión»] 5.11-24 ... [Unha formación que aparece no método de todos os autores clásicos desde Canalejas, xusto despois de que efectúan o arranque] 5. ... 30-21; [Se 5. ... 30-16; 6.24-31, 16-07; (Nesta análise as variantes repítense frecuentemente. Agora se 6. ... 16-20; 7.31-24, 20x02; 8.10-05, 02-06; 9.24x02, GB.) 7.10-01, 07-04; 8.31-22, 04-07; 9.22-29, 07-25; e temos unha vez máis a «Posición de Expulsión»] 6.10-01, 21-07; [Se 6. ... 21-17; 7.06-11, 17-03; (Ou se 7. ... 17-21; de novo as brancas resolven co golpe 8.*01-05, 09x02; 9.11-15, 02x20; 10.24x25, GB.) 8.24-31, 03-17; 9.11-15, e o peón avanza sen problemas] 7.24-31, 07-04; 8.31-22, 04-07; 9.22-29, 07-25; [Formando de novo a «Posición de Expulsión»].
 
3.10-32 ...
 
«Posición de Arranque». Lémbrese que aquí tamén vale 3.10-01, gañando no mesmo número de lances pero de modo máis sinxelo.
 
 
 

1.30-21! …
 
Aquí poderíase formar a «BASE 4» seguindo con 1.23-14, pero existen dúas excepcións nas que se pode abreviar o proceso sen necesidade de construír esa disposición. Unha é esta, na que a dama do río esta situada na casa «23». A outra era cando esta mesma dama está na casa «28» [Véxase o segundo comentario da Hipótese con DAMA NEGRA en «17» no que aparece esta posibilidade].
 
A textual mellora tamén o 1.30-17, do autor que segue con 1. ... 03-12; 2.23-28 ... [Equivalente a 2.17-03, que (Alcanzando a posición nun caso diferente) é a empregada no noso método publicado neste blog no 2010] 2. ... 12-15; 3.17-21, 15-12; 4.28-10, 12-15; 5.10-32, formando a «Posición de Arranque» con 2 tempos de máis que no tronco.
 
1. … 03-12;
 
Se 1. ... 03-13; 2.23-28 ... [Entronca na «BASE 2» despois de 2.07-21].
 
2.23-10 ...
 
Formando unha posición xa vista na hipótese anterior [DAMA NEGRA EN «7»], tamén despois do segundo lance branco do tronco.
 
 

Este é un dos dous casos que máis lances fai gastar ás brancas. O outro é cando a dama está na casa «13».
 
1.23-28 ...
 
Aquí resulta equivalente o proceso con 1.30-17 ... [Lance empregado en dúas das variantes indicadas por Henrique da Cunha, aínda que o que máis analiza é 1.30-21 ... (Do que presenta catro casos, sen decatarse que así as brancas precisarían máis tempos para conseguir a vitoria)] 1. ... 12-15; [Ou 1. ... 12-22; 2.17-03, 22-26; 3.23-28, 26-22; 4.03-07, formando a «BASE 2»] 2.17-21, 15-12; 3.23-10, pois neste punto a posición é a mesma que na liña do tronco despois do terceiro lance das brancas.
 
1. ... 12-15;
 
Neste punto a análise do Cap. Evaristo Borges tamén inclúe dúas variantes máis, que aquí referenciamos coas letras «a» e «b». Pero faltoulle indicar as dúas seguintes, que catalogamos coa «c» e coa «d». Vexamos:
 
a) 1. ... 12-07; 2.02-06, e o arranque queda efectuado [Aquí podería seguir 2. ... 07-18; 3.28-01, 18-07; 4.30-26, 07-18; 5.26-08, 18-04; formando a «Posición de Expulsión»].
 
b) 1. ... 12-03; 2.30-17 e as brancas tamén sacan o peón ao seguinte lance. [Podería seguir 2. ... 03-12; 3.02-06, 12-07; 4.28-01, 07-18; 5.17-26, 18-07; 6.26-08, 07-04; e tamén queda formada a «Posición de Expulsión»].
 
c) 1. ... 12-22; 2.30-21, 22-12; entronca na liña do tronco.
 
d) Se as negras no seu primeiro lance van ás casas «8» ou «29» poderíase escoller entre 2.30-21, para formar a «Posición de Arranque» tras 2.??-12; 3.28-10, 12-15; 4.10-32. Ou 2.30-16, ??-22; 3.16-07, formando a «BASE 2».
 
2.30-21 ...
 
Alcanzando unha posición que xa estudamos no outro método de Borges [Base con damas en «17» e «28»] dentro da hipótese «DAMA NEGRA NA CASA 15» xusto despois de 1.17-21.
 
2. ... 15-12;
 
A defensa máis resistente. Outras opcións serían:
 
a) 2. ... 15-24; 3.28-31, 24-20; [Se 3. ... 24-15; o proceso é o mesmo tras 4.21-11] 4.21-11, 20x06; 5.02x11, 09-05; 6.31-28, 05-02; 7.28-24, [GB].
 
b) 2 ... 15-22; 3.02-06, 22-31; [Se 3. ... 22-15; 4.28-24, 15x02; 5.21-11, 02x15; 6.24x02, GB.] 4.28-01, 31-24; 5.21-11 ... [Entronca na posición de confinamento que se forma despois do quinto lance branco na «FASE DE EXPULSIÓN»].
 
3.28-10 ...
 
De novo nunha posición xa alcanzada nas dúas hipóteses anteriores [DAMA NEGRA NAS CASAS «3» e «7»], aínda que neste caso empregando un lance máis.
 
 

1.30-21, 15-12;
 
A máis resistente e única analizada polo autor. Entronca na Hipótese DAMA NEGRA EN «3».
 
Pero para escapar da ameaza de troca as negras tamén poderían seguir con:
 
a) 1. ... 15-22; [Entronca na Hipótese DAMA NEGRA EN «31», unha das dez omitidas polo autor].
 
b) 1. ... 15-08; 2.02-06 ... [Entronca na Hipótese DAMA NEGRA EN «4», tamén das omitidas].
 
c) 1. ... 15-29; 2.02-06 ... [Entronca na liña principal da Hipótese DAMA NEGRA EN «25»].
 
 

1.23-01 ...
 
Seguindo unha regra de ouro que xa indicamos en artigos anteriores:


A posición é a mesma que a estudada no método con damas de inicio nas casas «10» e «17» na variante con 1. ... 15-11 do suposto DAMA NEGRA EN «15».
 
Con todo aquí debemos indicar que o autor segue con  1.23-32, 11-15; 2.30-21, formando a «Posición de Arranque» con dama en «32».
 
 
Así finaliza a análise do Cap. Evaristo Borges que a modo de epílogo escribe:
 
"Coa posición base indicada só hai dúas hipóteses de 6 lances para que o peón ande (Dama negra nas casas «3» ou «7»); nas restantes anda en menos lances.

Supoñemos que esta técnica é a máis simple, dentro do rigor de cálculo para solucionar o moi difícil final Saque de Peón".
 
Precisamente esas súas hipóteses mencionadas polo autor foron corrixidas reducindo os lances de saída a 4, polo que a afirmación agora deixa de ter validez.
 

Para completar o método engadimos as hipóteses omitidas no orixinal do Cap. Evaristo Borges. 
 
 


1.30-17, 13-22;
 
Se 1. ... 13-18; segue xa o arranque con 2.02-06, para continuar con 3.23-01, e pasar á «Fase de Expulsión».
 
2.17-03 ...
 
Aquí 2.17-21, tamén gaña no mesmo número de lances. Esta posibilidade pode ser vista na Hipótese DAMA NEGRA EN «22» despois de que as brancas xogan 1.30-21.
 
2. ... 22-26;
 
Ou 2. ... 22-15; [Se van a calquera dos cantos da transversal o proceso é similar continuando igualmente con 3.03-07] segue 3.03-07, 15-22; [Se moven a calquera das outras tres casas dispoñíbeis da transversal, o mellor é seguir con 4.23-28, ??-22; (Se a dama negra está na casa «26» e vai a «17», replícase con 5.07-03, 17-21; 6.02-06, 21-18; 7.28-01, 18-21; 8.03-12, para entrar na «Fase de Expulsión») e agora 5.02-06, como na «BASE 1»] 4.02-06 ... [Máis rápido que 4.23-28, formando a «BASE 2»] 4. ... 22-15; [Ou 4. ... 22-13; 5.07-03, 13-18; 6.23-01, 18-21; 7.03-12, para entrar na «Fase de Expulsión»] 5.07-11, con estas opcións:
 
u 5. ... 15-24; 6.23-20, 24x15; 7.11x24, 09-05; 8.24-28, [GB].
 
u 5. ... 15-12; [A máis resistente] 6.*23-32 ... [Entronca na «Encrucillada» procedente da «Posición de Arranque» coa dama do río na casa «1», na hipótese DAMA NEGRA NA CASA «12» xusto despois de que as brancas efectúan o seu primeiro lance 1.*01-32].
 
u 5. ... 15-08; 6.23-28! ... [Igual que na opción anterior, entronca na mesma liña da «Encrucillada», neste caso na «variante b» con 1. ... 12-08; xusto despois de 2.32-28]
 
u 5. ... 15-29; 6.23-28! ... [Igual que nas dúas opcións anteriores, entronca na mesma liña da «Encrucillada», neste caso na «variante c» con 1. ... 12-29; xusto despois de 2.32-28]
 
u 5. ... 15-22; 6.11-24, 22-12; [Ameazando o ataque de empate na casa «3». Se 6. ... 22-18; 7.23-01 para seguir con 8.24-31 e 9.31-22 e entrar na «Fase de Expulsión». Se  6. ... 22-29; (Semellante sería 6. ... 22-08; 7.23-01!, 08-12; confluíndo en idéntica posición) 7.23-01! ... (Non 7.06-11�, por 7. ... 29-25; 8.11-15, 25-29; 9.15-20, 29-26; EMP. As negras agora van á casa «30» e conseguen cambiar peóns) 7. ... 29-12; (Se fan outra, o peón avanza. Contra 7. ... 29-26; 7. ... 29-22; ou 7. ... 29-08; segue 8.06-11, para ir á «Fase de Expulsión». Contra 7. ... 29-25; 8.06-10!, GB.) 8.*01-14, igual que na opción principal pero facendo gastar un tempo máis ás brancas. Mentres que se 6. ... 22-26; xa se pode avanzar directamente 7.06-11, 26-12; (Se manteñen a dama na transversal noutra das casas posíbeis segue 8.23-01 e o peón coroa comodamente. Mentres que o ataque ao peón con 7. ... 26-21; sería refutado co tantas veces xa referenciado golpe de envío a dama) 8.23-14!, 12-03; 9.24-31, 03-12; 10.14-01, para ir á «Fase de Expulsión»] 7.*23-14 ... [Tamén entronca na «Encrucillada» procedente da «Posición de Arranque» coa dama do río na casa «1», na hipótese DAMA NEGRA NA CASA «12«, pero neste caso faino un lance máis adiante na «variante b» con 2. ... 22-12; xusto despois de que as brancas xogan 3.32-14!].
 
u 5. ... 15-26; 6.11-24, e o proceso é o mesmo que na opción anterior.
 
3.23-28, 26-22;
 
Menos resistente sería 3. ... 26-15; por 4.03-07 ... [Formando a «BASE 1» que gaña en menos lances].
 
4.03-07 ...
 
Forma a «Base 2».
 
 

1.23-10, 27-22;
 
Aquí se:
 
u 1. ... 27-31; 2.30-17, 31-18; 3.02-06, 18-04; 4.10-01, 04-18; 5.17-26, para entrar na «Fase de Expulsión».
 
u 1. ... 27-22; 2.02-06, 18-04; 3.10-01, 04-18; 4.30-26, e tamén se entra na «Fase de Expulsión».
 
2.30-21, 22-15; 3.10-01 ...
 
«Posición de Arranque».
 
 

1.30-21, 31-22;
 
Se 1. ... 31-13; 2.23-28! ... [Entronca na «BASE 2» despois de 2.07-21].
 
2.02-06, 22-15;
 
a) 2. ... 22-13; 3.21-17, 13x03; 4.23-10, 03x13; 5.17x10, [GB].
 
b) 2. ... 22-12; 3.23-10!, 12-15; 4.21-11, con estas ramificacións:
 
u 4. ... 15-08; 5.10-28 ... [Entronca nunha posición que veremos na Hipótese con DAMA NEGRA EN «13» na súa variante con 2. ... 22-15; xusto despois de que as brancas xogan 5.07-11, 15-08; 6.23-28].
 
u 4. ... 15-29; 5.10-28 ... [Tamén entronca nunha posición que veremos na Hipótese con DAMA NEGRA EN «13» na súa variante con 2. ... 22-15; pero neste caso xusto despois de que as brancas xogan 5.07-11, 15-29; 6.23-28]
 
u 4. ... 15-12; 5.11-24, 12-07; [Ou 5. ... 12-16; 6.10-14, 16-12; 7.06-11, 12-03; 8.24-31, 03-12; 9.14-01, e o peón coroa facilmente] 6.24-31, 07-04; 7.10-01, e chégase á «Fase de Expulsión».
 
u 4. ... 15-22; 5.11-24, 22-18; 6.24-31, 18-04; 7.10-01, e chégase á «Fase de Expulsión».
 
u 4. ... 15-26; 5.11-24, 26-21; 6.10-01 ... [Agora non vale 6.24-31�, por 6. ... 21-17; EMP.] 6. ... 21-07; 7.24-31, e chégase á «Fase de Expulsión».
 
u 4. ... 15-24; 5.10-01 ... [Formándose a posición de confinamento que aparece na «Fase de Expulsión» despois do quinto movemento branco].
 
c) 2. ... 22-08; 3.23-28!, 08-12; [Se 3. ... 08-29; 4.21-04, 29-22; e só se prodúcese unha lixeira transposición interna. Se 3. ... 08-22; 4.06-11, 22-29; 5.21-17, 29-22; 6.28-01, e o peón vai a dama sen dificultade. Ou se 3. ... 08-04; 4.21-25, 04-08; 5.06-11, 08-26; 6.28-01, 26-17; 7.11-15, e tamén se coroa o peón comodamente] 4.21-04, 12-22; 5.06-11, 22-26; 6.28-01, 26-17; 7.11-15, e o peón pasa.
 
d) 2. ... 22-29; 3.23-28!, 29-08; 4.21-04, e o peón vai avanzar sen problemas.
 
e) 2. .... 22-31; 3.23-01, 31-24; 4.21-11 ... [Como na «Fase de Expulsión» despois do quinto movemento branco].
 
3.21-11 ...
 
Unha posición case igual á da «ENCRUCILLADA» coa diferenza de que a dama do río aquí ocupa a casa «23» en lugar de estar na «1». O proceso gañador é o mesmo, coa única excepción de que as negras escapen para a casa «24».Nese caso ata sería moito máis sinxelo pois permite a troca de damas con vitoria fulminante das brancas.
 
3. ... 15-12;
 
A máis resistente. Outras opcións son:
 
u 3. ... 15-24; [A peor] 4.23-20, 24x15; 5.11x24, 09-05; 6.24-28, [GB].
 
u 3. ... 15-08; 4.23-28! ... [Igual que na liña principal desta hipótese, entronca na mesma liña da «Encrucillada», neste caso na «variante b» con 1. ... 12-08; xusto despois de 2.32-28]
 
u 3. ... 15-29; 4.23-28! ... [Tamén entronca nunha liña da «Encrucillada», neste caso na «variante c» con 1. ... 12-29; xusto despois de 2.32-28]
 
u 3. ... 15-22; 4.11-24, 22-12; [Ameazando o ataque de empate na casa «3». Se 4. ... 22-18; 5.23-01 para seguir con 6.24-31 e 7.31-22 e entrar na «Fase de Expulsión». Se  4. ... 22-29; (Semellante sería 4. ... 22-08; 5.23-01!, 08-12; confluíndo en idéntica posición) 5.23-01! ... (Non 5.06-11�, por 5. ... 29-25; 6.11-15, 25-29; 7.15-20, 29-26; EMP. As negras agora van á casa «30» e conseguen cambiar peóns) 5. ... 29-12; (Se fan outra, o peón avanza. Contra 5. ... 29-26; 5. ... 29-22; ou 5. ... 29-08; segue 6.06-11, para ir á «Fase de Expulsión». Contra 5. ... 29-25; 6.06-10!, GB.) 6.*01-14, igual que na opción principal pero facendo gastar un tempo máis ás brancas. Mentres que se 4. ... 22-26; xa se pode avanzar directamente 5.06-11, 26-12; (Se manteñen a dama na transversal noutra das casas posíbeis segue 6.23-01 e o peón coroa comodamente. Mentres que o ataque ao peón con 5. ... 26-21; sería refutado co tantas veces xa referenciado golpe de envío a dama) 6.23-14!, 12-03; 7.24-31, 03-12; 8.14-01, para ir á «Fase de Expulsión»] 5.*23-14 ... [E aquí entronca na «Encrucillada» procedente da «Posición de Arranque» coa dama do río na casa «1», na hipótese DAMA NEGRA NA CASA «12«, pero neste caso faino un lance máis adiante na «variante b» con 2. ... 22-12; xusto despois de que as brancas xogan o lance de Fernando Manuel Martins 3.32-14!].
 
u 3. ... 15-26; 4.11-24, e o proceso é o mesmo que na opción anterior.
 
4.*23-32 ...
 
Entronca na hipótese principal da «Encrucillada» [«Posición de Arranque» coa dama do río na casa «1»] denominada DAMA NEGRA NA CASA «12» xusto despois de que as brancas efectúan o seu primeiro lance 1.*01-32].
 
 

1.30-21, 22-12;
 
Menos resistentes serían as opcións:
 
a) 1. ... 22-13; 2.23-28, [Entronca na «BASE 2» despois de 2.07-21].
 
b) 1. ... 22-08; 2.02-06 ... [Entronca no suposto DAMA NEGRA EN «4» despois de que as brancas fan 2.*30-21].
 
c) 1. ... 22-29; 2.02-06 ... [Conflúe na liña tronco da Hipótese DAMA NEGRA EN «25»].
 
d) 1. ... 22-31; 2.02-06 ... [Entronca no suposto DAMA NEGRA EN «24»].
 
2.23-10 ...
 
Entronca na hipótese DAMA NEGRA EN «7» xusto despois do segundo lance branco do tronco.
 
 
 

1.02-06, 18-22;
 
A defensa que máis retarda o desenlace. Outras posibilidades menos resistentes serían:
 
a) 1. ... 18-13; 2.30-17, 13x03; 3.23-10, 03x13; 4.17x10, [GB].
 
b) 1. ... 18-31; 2.*30-21 ... [Entronca no suposto DAMA NEGRA EN «24»].
 
c) 1. ... 18-25; [Permanecendo na diagonal de corte. Se van a «4» ou a «7» o proceso é idéntico] 2.23-01, 25-18; 3.30-26, 18-07; 4.26-08, 07-04; e alcánzase a «Fase de Expulsión».
 
2.30-21 ...
 
Entronca na mesma posición que na hipótese DAMA NEGRA EN «31» despois do segundo movemento branco do tronco.
 
 

1.02-06, 04-08;
 
A que máis aguanta. Se permanecen na transversal de corte, por exemplo con 1. ... 04-18; segue 2.23-01, 18-04; 3.30-26, 04-07; 4.26-08, 07-04; [Alcanzando a Posición de Expulsión].
 
2.*30-21, 08-04;
 
A continuación distintiva. Outras posibilidades son:
 
a) 2. ... 08-29; 3.23-28, 29-12; [Se 3. ... 29-08; ou 3. ... 29-25; segue igual con 4.21-04. Mentres que se 3. ... 29-22; 4.06-11, 22-12; 5.28-01, e o peón ten o camiño preparado] 4.21-04, 12-22; 5.06-11, 22-26; 6.28-01, e o peón coroa sen demasiados problemas.
 
b) 2. ... 08-22; 3.06-11, 22-29; [Ou 3. ... 22-12; (Se 3. ... 22-08; o proceso é similar) 4.23-01, 12-29; 5.11-14, 29-22; 6.21-17, e o peón coroa] 4.21-17, 29-22; 5.23-01, e o peón vai a dama con comodidade.
 
c) 2. ... 08-15; [Unha das dúas continuacións que máis resisten. Entronca na liña principal da Hipótese DAMA NEGRA EN «31»].
 
d) 2. ... 08-12; [Tan resistente como a opción anterior. Conflúe na «variante b» con 2. ... 22-12; da Hipótese DAMA NEGRA EN «31»].
 
3.21-25, 04-08; 4.06-11, 08-22; 5.23-01 ...
 
O peón promociona sen atrancos.
 
 

1.30-21, 24-31; 2.02-06, 31-24;
 
Aquí se:
 
a) 2. ... 31-13; 3.21-17; 13x03; 4.23-10, 03x13; 5.17x10, [GB].
 
b) 2. ... 31-22; [Conflúe na «variante b» con 2. ... 08-22; da Hipótese DANA NEGRA NA CASA «4»].
 
3.21-11, 24-31; 4.11-24, 31-18; 5.23-01, 18-21; 6.24-31, 21-04; 7.31-22, 04-07; 8.22-29, 07-25;
 
Formando a «Posición de Expulsión».
 
 

1.30-21 ...
 
Con estas opcións:
 
a) 1. ... 08-04; 2.21-25, 04-08; 3.23-28, 08-22; 4.02-06, 22-31; 5.28-01, 31-24; 6.25-11 ... [Como na posición de confinamento que se forma despois do 5º movemento branco na «Fase de Expulsión»].
 
b) 1. ... 08-22; [Entronca na liña principal da Hipótese DAMA NEGRA EN «31»].
 
c) 1. ... 08-29; 2.02-06 ... [Conflúe na liña tronco da Hipótese DAMA NEGRA EN «25»].
 
d) 1. ... 08-12; [A máis resistente. Entronca na liña principal da Hipótese DAMA NEGRA EN «22»].
 
 
 
1.02-06, 25-29;
 
Se as negras se manteñen na transversal, por exemplo con 1. ... 25-18; segue sempre 2.23-01, 18-04; 3.30-26, 04-07; 4.26-08, 07-04; [Formando a Posición de Expulsión].
 
2.*30-21 ...
 
Con estas  posibilidades:
 
a) Se as negras van a «15», «12» ou «8» entronca en posicións xa estudadas na Hipótese DAMA NEGRA EN «31».
 
b) 2. ... 29-22 [Unha posición que tamén se alcanzaba na Hipótese con DAMA NEGRA EN «24»] 3.06-11, 22-29; [Ou 3. ... 22-12; (Se 3. ... 22-08; o proceso é similar) 4.23-01, 12-29; 5.11-14, 29-22; 6.21-17, e o peón coroa] 4.21-17, 29-22; 5.23-01, e o peón vai a dama con comodidade.
 
c) 2. ... 29-25; 3.21-04, 25-29; 4.06-11, 29-26; 5.23-01, 26-17; 6.11-15, para coroar sen dificultade.
 
 
 
1.30-21 ...

Con estas opcións:
 
a) 1. ... 29-22; [Entronca na liña principal da Hipótese DAMA NEGRA EN «31»].
 
b) 1. ... 29-08; [Conflúe na «variante b» con 1. ... 22-08; da Hipótese DAMA NEGRA EN «22»].
 
c) 1. ... 29-25; 2.21-04, 25-29; 3.23-28, 29-22; 4.02-06, 22-31; 5.28-01, 31-24; 6.04-11 ... [Posición de confinamento que aparece despois do quinto lance branco na «Fase de Expulsión».
 
d) 1. ... 29-12; [A máis resistente. Entronca na liña principal da Hipótese DAMA NEGRA EN «22»].