sábado, 31 de decembro de 2022

Solucións dos Problemas de NadalNº 1

1.31-18 …
 
Chave que orixina dúas variantes temáticas.
 
[PRIMEIRA VARIANTE]
 
1. … 07-03; 2.18-21 ...
 
Un pequeno defecto. Pois aquí tamén se podía xogar de espera e despois seguir con 3.18-21. Isto podíase evitar se a dama de «13» estivese na casa «9», como nun estudo de Jorge Gomes Fernandes que veremos despois. Este detalle sumamente relevante fai que a composición do portugués non se poida considerar como plaxio.
 
2. ... 03x26; 3.30x21, 12-08; 4.21-04, [GB].
 
-B-
[SEGUNDA VARIANTE]
 
1. … 07-04; 2.18-25, 12-07; 3.13-18 …
 
Formado un famoso bloqueo que aparece por primeira vez neste histórico estudo.
 
3. … 07-03;
 
Aquí se 3. … 04-08; 4.18x04, 08-19; 5.30-26, 19x29; 6.04-08, [GB].
 
4.30-16 …
 
Agora vaise producir o que en termos técnicos coñécese como «mate cruzado».
 
4. … 04x21; 5.25x07, 03x12; 6.16x07, [GB].
 
***
Deseguido o lector pode ver outros 3 estudos co mesmo tema de bloqueo. Os dous primeiros poderían ser descalificados nun hipotético concurso pola clara anticipación de Kharianov. O terceiro, como xa explicamos, elimina o leve defecto do orixinal e por tanto non se lle podería facer ningunha obxeción.

***

Moi semellante a estes, aínda é coñecido outro estudo de Alexander Shoshin do ano 1901, pero está demolido por dual grave na formación do bloqueo. Chegou ata nós porque foi publicado na «Enciclopedia Damista», pero que quizais debido á demolición, non conseguimos atopar en ningunha das outras fontes que posuímos. 
Nº 2

Un marabilloso final que fixo famoso ao seu autor. Só por este traballo o seu nome é coñecido no mundo das damas.
 
1.*30-17, 12-08; 2.*18-04, 03-12;
 
Se 2. ... 03-16; 3.17-30, [GB].
 
3.*23-16, 12-19;
 
Neste punto se:
 
a) 3. ... 12-29; [Atemática pois a dama encérrase de modo voluntario] 4.17-06, 29-19; [ Ou 4. ... 29-25; 5.*06-11, 25x07; 6.*16x03, GB.] 5.*06-15, 19x12; 6.16x07, [GB].
 
b) 3. ... 12-03; 4.16-20, 03-12; [Ou se 4. ... 03-16; 5.*17-30, GB.] 5.*17-03 ... [Única para poder progresar] 5. ... 12-19; [Se 5. ... 12-16; 6.*20-30, GB. Bloqueo simple] 6.*20-15, 19x12; 7.*03x16, [GB].
 
4.*17-26 ...
 
As brancas agora gañan empregando a célebre «artimaña de Timoneda», coñecida en Portugal coma a «jiga-joga».
 
4. ... 19x29; 5.*16-12, 29-25; 6.*12-29, 25-21; 7.*04x25, 08-04; 8.29-08, [GB].
 
 
Nº 3

Un exemplar que reúne no mesmo estudo os temas principais dos dous problemas anteriores.
 
1.*01-14 ...
 
Con dúas variantes temáticas:
 
-A-
[PRIMEIRA VARIANTE]
 
1. ... 07-04; 2.*14-25, 12-07; 3.*23-14, [GB]. Polo «Bloqueo Kharianov» que vimos no primeiro problema.
 
-B-
[SEGUNDA VARIANTE]
 
1. ... 07-03; 2.*30-17, 12-08; 3.*14-04, [GB].
 
E así temos a mesma posición de remate que no final artístico do damista canario Sinforiano Casañas, que amosamos no problema Nº 2.

***
Unha vez xa publicado o artigo recibimos un correo de Luís Xavier reclamando que a idea do meu estudo xa tiña sido publicado por el no senanario «Cidade de Tomar».  Vexamos o seu traballo.


No seu momento eu xa tiña visto ese artigo de Xavier pero lamentabelmente non me lembrei e pido publicamente disculpas Con todo, o lector pode notar que realmente non é exactamente a mesma idea pois na 
«variante B» as brancas tras 1.02-11, 07-03; 2.30-17, 12-08; 3.11-04, 03-12; gañan con 4.17-03, sen necesidade de seguir o tema de Casañas..

No mesmo correo tamén me alertou que o estudo do tema Laros co que inicialmente introducin este artigo de Solucións tiña igualmente xa sido composto por el, Foi outra anticipación que neste caso coincidía totalmente, e como o obxectivo que eu pretendía de homenaxear o 13º aniversario do blog, así non tina sentido, decidín eliminalo. Non obstante, nunha colección histórica de problemas que estou preparando si que vai aparecer coa súa autoría. Nº 4

Antolóxico problema variábel de Joaquim Eliseo Restivo, un dos compositores máis representativos da Escola Moderna.
 
1.17-21 ...
 
-A-
[PRIMEIRA VARIANTE]
 
1. ... 26x17; 2.18-09, 07x31; 3.02x22, 31x18; 4.09x06, [GB].
 
-B-
[SEGUNDA VARIANTE]
 
1. ... 07x14; 2.18x31, 26x17; 3.02x20, 19x26; 4.20-30,
 
Un bloqueo que vimos por primeira vez neste problema.
 
4. ... 26-19;
 
Ou se 4. ... 26-21; 5.31-13, 17x10; 6.30x06, [GB].
 
5.31-22, 19x26; 6.30x21, 17-13; 7.21-14, [GB].
 

 

1.28-31, 15x26; 2.27-30, [GB].
 
E temos en xogo práctico o mesmo bloqueo que vimos no variábel de Joaquim Restivo.
 Final de xogo disputado na modalidade de damas rusas, pero que se pode extrapolar á nosa. Curioso desenlace porque axiña se pode ver o que hai que facer, mais logo xa non tan rapidamente como facelo.
 
1.11-15, 20x11; 2.29-25 ... [Ameazando disparo con 2.22-26, e comer os peóns que queden no aire] 2. ... 04-07; [Se 2. ... 11-07; 3.22-26, 30x21; 4.25x14, EMP.] 3.25-29, 07-04; 4.29-25, 04-07; 5.25-29, 07-03; 6.29-25, 03-07; 7.25-29, [EMP].
Por repetición de posición.
 


Nº 7

Outro final instrutivo. De solución fácil en aparencia pero que, ao revés do anterior, precisa afinar o cálculo para ver o primeiro lance.
 
1.13-31! ... [Para poder dominar o río e ao mesmo tempo os ataques ao peón  que vai ir á casa «15». O xogo seguiu con 1.13-17�, 12-07; 2.03x12, 25-21; 3.17x30, 11-06; 4.12-15, 06-02; EMP.]
1. ... 12-07; 2.03x12, 11-06; 3.12-15, 06-03; 4.31-28, 25-21; 5.15-20, 03-06; 6.20-24, [GB].
 


Nº 8

Golpe que ata agora permanecía inédito e no que puido caer, segundo indican os números ELO, o de lonxe mellor xogador portugués desde que existen eses rexistros.
 
1.17-21, 26x10; 2.18-21, 24x15; 3.02-06, 25x18; 4.06x31, [GB].
 


Nº 9


Un exemplo que ideei para explicar da forma máis sinxela o que é un tipo de problema que se denomina «estudo» [Problema con variantes nas que ao menos existe un movemento libre (é dicir, efectuado sen obrigación de capturar)].
 
1.32-01 ...
 
A chave, teoricamente o movemento máis difícil de atopar. Orixina tres variantes temáticas. O problema ten unha cuarta variante [1. ... 11-06]
que, curiosamente, é a máis resistente, pero ao desembocar directamente nun final práctico común, non se pode considerar como temática.
 
-A-
[PRIMEIRA VARIANTE]
 
1. ... 04-07; 2.17-30, 07x16; 3.01-23, 16x27; 4.30x06, [GB].
 
-B-
[SEGUNDA VARIANTE]
 
1. .. 04-08; 2.17-10, 08x05; 3.01x07, [GB].
 
-C-
[TERCEIRA VARIANTE]
 
1. .. 11-07; 2.17-03, 04-08; 3.03-10, 08x05; 4.01x04, [GB].
 


Nº 10

Un problema clásico, como se denomina ás producións ríxidas sen variantes. A súa denominación débese aos autores clásicos españois que adoitaban usar este tipo de composición. Os primeiros autores portugueses, no primeiro tercio do século XX, crearon tamén infinidade de problemas deste tipo que se caracterizaban por enmascarar a solución usando unha gran cantidade de pezas. Na escola moderna prefírense os variábeis ou os estudos, pero en todo caso nada de quebracabezas, e si desenlaces máis curtos e enxeñosos.
 
1.09-13, 30x20; 2.13-03, 19x32; 3.29x12, 16x07; 4.03x01, [GB].
 


Nº 11
 
Adaptación dun problema de damas internacionais do autor H. Laros no que se emprega unha manobra que non lembramos ter visto antes en damas clásicas.
 
1.18-21, 25x18; 2.29-25, 04x14; 3.02-05, 14x01; 4.25x32, [GB]. Rematando cun bloqueo bipolar.
 

 

Nº 12

Un estupendo estudo do ruso Pankratov que xa tiñamos publicado noutra ocasión neste blog. Aquí completamos a información que lle faltaba indicando o medio e o ano de publicación.
 
1.09-27 ...
 
Chave que orixina as seguintes variantes:
 
a) 1. ... 23-01; [Contra 1. ... 23-05; segue o mesmo proceso, pero tamén vale o dual con 2.06-02, GB.] 2.06-11, 30x23; 3.11-14, 01x19; 4.29x15, [GB].
 
b) 1. ... 23-14; 2.29-25, 30x23; 3.25x11, [GB].
 
c) 1. ... 23-28; 2.06-24, 30x23; 3.24x31, [GB].
 
d) 1. ... 23-32; 2.06-24, 30x23; 3.24-28, 23-20; 4.28-01, 20-16; 5.29-19, 32x14; 6.01x19, [GB].
 
e)
1. ... 23-16; 2.06-03, 30x23; 3.29-12, 16x07; 4.03x27, [GB].
 

* * *

Este problema é unha anticipación doutro que publicaría o Dr. Orlando Augusto Lopes no ano 1947 [Un tempo no que eran totalmente descoñecidas as obras rusas en Portugal] e que amosamos no diagrama seguinte.


Usando un peón, en vez de unha dama, semella mellor construída a versión do portugués por ser máis económico, pero eu aínda prefiro outra disposición que eu xa tiña descuberto no ano 1993, moito antes de ver na «Enciclopedia Damista», no seriado de Eduardo Valente, «Estudos nunha Escola de Aldeia» que o meu problema xa non era meu debido á anticipación de OAL. Como curiosidade deseguido amoso como eu o tiña concibido.


Con posición simétrica «desprazada» e coa chave, eu penso, que un pouco máis agochada.

Unha proba de que crear un problema sobre o tema da dama negra en total ou parcial liberdade no río ten pouco campo para explorar queda patente con estoutra coincidencia da que me decatei recentemente ao preparar o artigo.

sábado, 24 de decembro de 2022

Problemas de Nadal [13º aniversario do blog]


Como é costume cando se achegan estas datas, queremos desexar a todos os damistas que pasen unhas felices festas de Nadal e que o vindeiro ano resulte próspero e venturoso.

Dedicado aos nosos lectores polo 13º aniversario de blog non esquecemos tampouco publicar a típica selección de problemas coa que esperamos poidan gozar do pracer de solucionalos e ao mesmo tempo adestrar a visión combinativa e mellorar a capacidade de cálculo.


As solucións comentadas sairán nun novo artigo que publicaremos pouco antes da entrada do ano próximo o día 31 de decembro.


luns, 12 de decembro de 2022

42º Campionato de Portugal de Lentas [Lisboa, 2022]


Transcorreu entre os días 23 e 26 de xuño nas instalacións do «Hotel Inatel Luso» de Lisboa a 42º edición do Campionato de Portugal de partidas lentas.

A proba que este ano 2022 contou coa participación de 20 damistas foi disputada por sistena suízo a 7 rondas con enfrontamentos de 4 xogos iniciados con apertura sorteada a 2 lances [Eliminando de cada vez as que van saíndo para evitar posíbeis repeticións]. O tempo total de reflexión para cada xogador estaba estipulado en 90 minutos, sendo a anotación facultativa.

A priori os principais favoritos eran Veríssimo Dias, Tiago Manuel e José Carlos Anjos, os tres xa en posesión do título. Pero contra todo prognóstico saiu vencedor o veterano damista de Gondomar, Manuel Cunha, que comezou o ano de forma espectacular xa que viña de gañar tamén no Torneo de rápidas de Cucujães. Segundo foi Veríssimo que a pesar de gañar ao campión e ser o único xogador invicto, cedeu tres empates e finalizou con medio punto menos. O podio foi completado por José Carlos, que tras empatar con Tiago na 3ª sesión e perder con Cunha na 5ª quedou descartado para o título, pero aínda podía optar ao subcampionato que non logrou finalmente ao empatar con Veríssimo na derradeira rolda. Tiago Manuel, o gañador da anterior edición, realizou unha actuación decepcionante. Aínda que chegou á 6ª sesión con moitas posibilidades despois de ceder só dous empates [Con José Carlos na 3ª e con Veríssimo na 5ª], unha derrota con Cunha na 6ª sesión e un novo empate na última con Carlos Bastos, relegárono ao 4º lugar.

Deseguido pódese ver a clasificación completa, o cadro de honra e algunhas fotos.Imos agora comentar dous xogos disputados neste evento. Ambos os dous fóronnos proporcionados por Veríssimo a quen agradecemos a súa amabilidade. Tentamos conseguir algo do campión pero infelizmente, ao non ser obrigado, nada anotou.


1.11-14, 23-20;


A «Central Incidente» de prognóstico levemente favorábel para as negras, a apertura que deparou o sorteo para os dous primeiros xogos da sesión.
 
2.10-13 ...


A continuación favorita. Ao igual que veremos noutro xogo que comeza con 1.11-14, 24-20; e que analizaremos no próximo artigo, as brancas pretenden perturbar o menos posíbel o flanco esquerdo xa enfraquecido na casa «11» co primeiro movemento.  
 
2. ... 22-18;


Aquí loitar polo contral central coa troca 2. ... 22-19; é a única forma que permite ás negras conservar a vantaxe. O lector pode ver o seu estudo no artigo que publicamos con data 5/10/2016. Alternativas como 2. ... 20-15; ou a textual dan lugar a xogos máis igualados.
 
3.13x22, 27x11;
 
A mellor, para que as brancas teñan que comer desde o flanco débil.
 
4.07x14, 21-18;
 

Aproveitando a oportunidade de troca para simplificar pero de modo prematuro permitindo ás brancas definir a estrutura que máis lle convén. Mellor semella 4. … 28-23; que adoita ser respondido tomando unha destas dúas vías:
 
a) 5.09-13, 26-22; 6.05-09, 21-18!; 7.14x21, 25x18; 8.01-05, 23-19; 9.12-15, 19x12; 10.08x15, 20x11; 11.06x15, 32-28; 12.05-10, 28-23; 13.02-06, 23-19; 14.04-07, 19x12; 15.07x16, 31-27; 16.06-11, 27-23; 17.13-17, 23-19; 18.17-21, 19-15; 19.11x20, 24x15; 20.16-20, 15-12; 21.20-24, 12-08; 22.24-28, 08-04; 23.10-13, 04-14; 24.28-31, 14-01; 25.13-17, 01-23; 26.03-06, 23-20; 27.31-28, 20x02; 28.21-26, 30x21; 29.17x26, 18-13; 30.09x27, 29x22; [EMP].
 
b) 5.05-10 … [Considerada como a mellor] 5. … 26-22; 6.01-05, e nesta altura se:
 
 6. ... 22-19; [Efectuada nun xogo Asa Long vs. Louis Ginsberg do Torneo Americano do ano 1929 celebrado en Cedar Point, pero na nosa modalidade resulta bastante comprometida e moi difícil de defender. A posición pódese ver no seguinte diagrama]
7.09-13! ... [O lance que dá a vantaxe]. Con estas ramificacións:
 
7. ... 21-17�; [Perde] 8.*12-16, 20-15; [Se 8. ... 19-15; 9.13-18, 15-11; 10.06x15, 20x11; 11.14-19, 23x14; 12.10x19, 17-13; 13.03-06, 11-07; 14.04x11, 13-09; 15.16-20, 24x15; 16.11x20, 30-26; 17.05-10, 32-28; 18.18-22, 25-21; 19.20-23, 28-24; 20.23-27, 21-17; 21.27-30, 26-21; 22.30-16, 21-18; 23.10-14, 18x11; 24.06x15, GB. Se 8. ... 29-26; 9.05-09, 31-27; 10.13-18, 26-22; 11.08-12, 22x13; 12.09x18, 20-15; 13.18-21!, 25x11; 14.03-07, 15x08; 15.06x31, GB.] 9.05-09, 24-20; [Se 9. ... 29-26; 10.14-18, 26-21; 11.18-22, 21-18; 12.22-26, 30x21; 13.13x22, 21-18; 14.22-26, 18-14; 15.10-13, 17x10; 16.06x13, 14-10; 17.03-06, 10x03; 18.26-30, 03x17; 19.30x06, 17x03; 20.04-07, 03x12; 21.08x22, 25-21; 22.22-26, 21-18; 23.26-29, 18-14; 24.16-20, 24x15; 25.29x08, 14-11; 26.08-04, GB.] 10.13-18, 32-28; [Se 10. ... 30-27; 11.04-07, 29-26; 12.07-12, 26-21; 13.06-11, 15x06; 14.02x11, 20-15; 15.11x20, 19-15; 16.12x28, 31x15; 17.03-06, 32-28; 18.16-20, 28-23; 19.20-24, 23-20; 20.24-28, 27-23; 21.14-19, 21x05; 22.28-32, 23x14; 23.32x01, GB.] 11.04-07, 30-27; 12.07-12, 28-24; 13.10-13, 17x10; 14.06x13, 19x10; 15.12x19x28, 27-23; 16.18-22, 10-05; 17.13-18, 05-01; 18.09-13, 20-15; 19.22-27, 31x22; 20.18x27, 23-19; 21.27-30, 15-11; 22.28-31, 19-15; 23.13-18, 01-28; 24.16-20, 28-01; 25.31-22, [GB].
 
7. ... 20-15�; [Perde] 8.12-16, 24-20; [Se 8. ... 21-17; entronca na liña da anterior ramificación] 9.05-09, 32-28; [Outra vez, se 9. ... 21-17; entronca na liña da anterior ramificación. Se 9. ... 29-26; 10.04-07, 31-28; 11.13-18, 30-27; 12.07-12, 28-24; 13.*10-13, 19x10; 14.12x28, 32x23; 15.*18-22, 27x18; (Ou se 15. ... 26x19; 16.03-07, 10x03; 17.13-17, 03x12; 18.08x31, 20-15; 19.17x26, 15-12; 20.31-18, 12-08; 21.18-04, 25-21; 22.04x25, 08-04; 23.26-29, 04-08; 24.25-18, GB.) 16.13x29, 10-05; 17.09-13, 05-01; 18.02-05, 01x17; 19.06-10, 17x06; 20.03x10, 21-18; 21.29-12, 25-21; 22.12-22, 20-15; 23.22x12, 21-17; 24.12-15, 17-13; 25.10x17, 18-13; 26.17-21, 13-10; 27.21-26, 10-05; 28.26-30, GB. Se 9. ... 30-27; 10.13-17, 32-28; (Ou 10. ... 29-26; 11.09-13, 32-28; 12.04-07, 28-24; 13.*07-12, 27-22; 14.06-11, 15x06; 15.02x11, 31-27; 16.12-15, 19x12; 17.08x15, GB. Bloqueo) 11.17x26, 29x22; 12.14-18, 22x13; 13.09x18, 27-22; 14.18x27, 31x22; 15.10-14, 19x10; 16.06x13, 28-24; 17.03-07, 25-21; 18.13-17, 21-18; 19.17-21, 15-12; 20.08x15, 20x11; 21.07x14, 18x11; 22.21-26, 22-18; 23.26-29, 18-13; 24.29-25, 11-06; 25.02x11, 13-10; 26.11-15, 10-05; 27.25-14, GB.] 10.13-18, 30-27; [De novo se 10. ... 21-17; volve entroncar na citada ramificación. Se 10. ... 30-26; as brancas gañan con golpe similar ao da liña textual. Ou se 10. ... 28-24; tamén hai golpe con 11.10-13, 19x10; 12.06-11, 21x07; 13.03x28, 10-05; 14.16x23, 30-27; 15.23x30, 05-01; 16.28-32, 31-28; 17.32x23, 01x28; 18.13-18, 28-10; 19.18-22, 10-28; 20.08-12, 28-31; 21.30-16, 31x18; 22.09-13, 18x09; 23.02-05, 09x02; 24.12-15, 02x20; 25.16x30, GB.] 11.*10-13, 19x10; 12.06-11, 21x07; 13.03x19, 23x14; 14.*16x32, 29-26; 15.08-12, 26-22; 16.13-18, 22x13; 17.09x18, 27-22; 18.18x27, 31x22; 19.32-23, 25-21; 20.23-27, 22-19; 21.27-16, 10-05; 22.02x09, 19-15; 23.12x19, 14-10; 24.16-07, 21-17; 25.07-14, [GB].
 
7. ... 20-16; 8.12-15, 19x12; 9.08x15, 21-17!; [Non 9. ... 23-20�; por 10.14-19, 20x11; 11.06x15, 30-27; 12.13-17, 21-18; 13.17-21, 27-23; 14.19x28, 32x23; 15.15-19, 23x14; 16.10x19, 18-14; 17.19-23, 25x18; 18.23-28, 14-11; 19.28-32, 16-12; 20.32-14, 11-07; 21.14x25, 24-20; 22.04x11, 20-16; 23.11-15, 12-08; 24.25-04, GB. Nin 9. ... 30-27�; por 10.14-19, 23x14; 11.10x19, 27-23; 12.19x28, 32x23; 13.05-10, 31-27; 14.10-14, 27-22; 15.13-18, 22x13; 16.15-20, 24x15; 17.06-10, 13x06; 18.02x27, 21-17; 19.27-31, GB. Nin 9. ... 31-27�; por 10.14-18, 21x14; 11.10x28, 32x23; 12.05-10, 27-22; 13.10-14, 16-12; 14.14-18, 30-27; 15.06-10, 23-20; 16.03-06, 20x11; 17.06x15, 29-26; 18.10-14, 12-08; 19.14-19, 24-20; 20.15x24, 22x15; 21.24-28, 15-12; 22.28-31, 26-21; 23.31x22, 21x14; 24.22-27, 14-11; 25.27-16, 11-07; 26.04x11, 08-04; 27.16x07, 25-21; 28.02-05, 04-08; 29.11-14, 21-17; 30.05-10, 08-15; 31.14-18, 15-29; 32.18-21, 29-22; 33.07-18, 22-19; 34.18-14, 19-22; 35.14-32, 22x09; 36.21-26, 09-18; 37.26-30, 18-25; 38.30-27, 25-21; 39.32-19, 21-25; 40.27-09, 25-29; 41.19-08, 29-25; 42.08-15, 25-21; 43.15-02, 21-26; 44.02-05, 26-21; 45.05-01, 21-04; 46.09-22, GB.] 10.13-18, 31-27; 11.14-19, 23x14; 12.10x19, 29-26; 13.06-10, 26-22; 14.19x26, 30x14; 15.10x19, 16-12; 16.05-10, 25-21; 17.10-14, 17-13; 18.03-06, 13-09; 19.06-10, 27-23; 20.19x28, 32x23; 21.10-13, 23-20; 22.15-19, 21-17; 23.13-18, 17-13; 24.19-23, 13-10; 25.23-27, 10-06; 26.02x11, 20-15; 27.11x20, 24x15; 28.27-31, 09-05; 29.31-28, 15-11; 30.18-21, 05-02; [EMP].
 
 6. ... 21-18; [Liña Inferior, aínda que non tanto como a da anterior opción] 7.14x21, 25x18; 8.06-11, 20-16; 9.12-15, 23-19; 10.02-06, 19x12; 11.08x15, 32-28; 12.10-14, 28-23; 13.14x21, 23-19; 14.15-20, 24x15; 15.11x20, 29-25; 16.21-26, 30x21; 17.05-10, 16-12; 18.10-13, 19-15; 19.13-17, 21-18; 20.17-21, 18-14; 21.21-26, 14-11; 22.26-29, 11x02; 23.29x19, 12-07; 24.19x08, 02x24; 25.03x12, 25-21; 26.12-16, 24-11; 27.08-26, 21-17; 28.26-19, 11-25; 29.19-10, 31-28; 30.10x32, 17-13; 31.09x18, 25x11; [EMP].
 
 6. ... 22-18!; [A mellor] 7.06-11 ... [Ou se 7.14-19, 23x14; 8.10x19, 20-16; 9.03-07 ... (Non 9.12-15�, por 9. ... 24-20; 10.15x24, 31-28; 11.24x31, 21-17; 12.31x13, 17x01; con vantaxe decisiva. Podería seguir 13.19-22, 01-28; 14.09-13, 28-31; 15.13-18, 30-27; 16.06-11, 25-21; 17.18x25, 27x18; 18.11-15, 18-13; 19.15-20, 13-10; 20.20-23, 31-09; 21.03-06, 10x03; 22.04-07, 03x12; 23.08x15, 16-12; 24.15-20, 12-07; 25.20-24, 09-18; 26.24-28, 18-31; 27.02-05, 31x24; 28.23-27, 24-28; 29.05-09, 07-03; 30.27-31, 28-14; GN.) 9. ... 21-17; 10.05-10, 25-21; 11.06-11, 17-13; 12.10x26, 29x06; 13.02x11, 32-28; 14.11-14, 18x11; 15.07x14, 16x07; 16.04x11, 28-23; 17.14-18, 30-26; 18.09-13, 24-20; 19.13-17, 20-15; 20.11x27, 31x13; EMP.] 7. ... 20-16; 8.12-15, 32-28; 9.08-12, 16x07; 10.03x12, 30-27; [Ou 10. ... 21-17; 11.14x21, 25x18; 12.10-14, 18-13; 13.09x18, 24-20; (Posíbel tamén resulta 13. ... 17-13; 14.05-09, 13-10; 15.02-05, 10x01; 16.18-21, 01x19; 17.15x22, 23-20; 18.09-13, 20-16; 19.12-15, 28-23; 20.11-14, 16-12; 21.13-17, 23-20; 22.15-19, *30-27; 23.14-18, 20-16; 24.21-26, 12-07!; 25.04x11, 31-28; 26.22x31, 29x06; 27.18-21, 16-12; 28.31-22, 12-07; 29.22-19, EMP.) 14.15x24, 31-27; 15.24x31, 30-26; 16.31x22, 26x01; 17.18-22, 01-19; 18.22-27, 19x08; 19.27-30, 17-13; 20.30x20, 08-19; 21.20-27, 13-09; EMP.] 11.10-13, 21-17; 12.13x22, 27x18; 13.14x21, 25x18; 14.05-10, 23-20; 15.12-16, 28-23; 16.10-14, 29-25; 17.14x21, 25x18; 18.04-08, 17-13; 19.02-05, 18-14; 20.11x18, 20x11; 21.18-21, 11-07; 22.09x18, 07-04; 23.05-10, 04-11; 24.10-13, 11-06; 25.13-17, 06-13; 26.21-25, 13x22; 27.25-29, 22-18; [EMP].
 
5.14x21, 25x18; 6.05-10, 20-16;


Un movemento estratexicamente dubidoso. O obxectivo dos ataques ás zonas fracas do rival e aumentar as debilidades, neste caso, non só non debilita, senón que ata facilita o labor das brancas no centro.
 
Adecuado era 6. ... 28-23; 7.06-11, 23-19!; 8.12-15, 19x12; 9.08x15, 32-28; 10.10-14, 26-21; 11.01-05, 28-23; 12.05-10 ... [Se 12.15-19, *20-15; 13.11x20x27, 31x22x15; 14.14-19, 30-27; 15.05-10, 27-22; 16.19x26, 29x22; 17.10-13, 21-17; 18.02-06, 17x10; 19.06x13, 15-11; 20.13-17, 18-14; 21.17-21, 22-19; 22.21-26, 11-06; 23.03x10, 14x05; 24.26-29, 05-01; EMP.] 12. ... 30-26; 13.04-08 ... [Se 13.15-19, *20-15; 14.11x27, 31x15; 15.03-07, 18x11; 16.07x14, 15-11; 17.10-13, 24-20; 18.14-19, 26-22; 19.19x26, 29x22; 20.13-17, 21-18; 21.17-21, 22-19; 22.21-26, *11-06!; (A única que empata) 23.02x11, 19-15; 24.11-14, 18x11; 25.26-29, 11-06; 26.29x12, 06-02; 27.12-16, 20-15; 28.16-03, 02-05; EMP.] 13. ... *20-16; [Con xogo equilibrado. Inferior sería 13. ... 26-22; 14.10-13, 20-16; 15.13-17, 29-26; 16.02-05, que só empata seguindo agora con 16. ... *16-12; 17.05-10, 23-20; 18.10-13, 20-16; 19.15-19, 22x15x06; 20.13x29, 06-02; 21.08x15, 02x20; 22.17x26, 20-30; 23.29-25, 30x04; 24.03-07, 04x11; 25.25x07, 24-20; 26.09-13, 20-15; 27.13-18, 15-12; 28.07-04, 12-08; 29.18-21, 16-12; 30.21-26, *31-28!; 31.26-29, 12-07; 32.04x32, 08-04; EMP.] 14.08-12, 16x07; 15.03x12, 26-22; 16.12-16, 21-17; 17.14x21, 23-19; 18.15-20, 24x06; 19.02x11, 22-18; 20.21-25, 31-27; 21.16-20, 19-15; 22.10-14, 15x06; 23.14x21, 06-02; 24.21-26, 02x24; 25.26-30, 27-22; 26.30-26, 22-18; 27.26-21, [EMP].
 
7.12-15, 28-23; 8.06-11, 23-20�;


As negras volven apartar unha segunda peza da loita polo centro. Agora nunca van conseguir activar ningún destes dous peóns, pois remover o branco da casa «15» resulta practicamente imposíbel. Se a isto unimos a pequena debilidade ocasionada pola troca simplificadora que tiñan feito no outro flanco, o resultado desemboca nunha posición indefendíbel.
 
Con todo, evitando cometer o erro que representa o movemento textual, as negras podían perfectamente soster o xogo seguindo con:
 
a) 8. … 31-27; [A continuación efectuada no único exemplo que tiñamos rexistrado na base de datos] 9.10-14, 26-21; alcanzando o punto crítico. Agora se:
 
 10.15-19 ... [Unha concesión que permite que as negras empaten comodamente] 10. … 29-25; 11.19x28, 32x23; 12.01-05, 18-13; 13.09x18, 23-19; 14.14x23, 21x07; 15.04x11, 27x20; 16.03-07, 20-15; 17.11x20, 24x15; 18.07-11, 15x06; 19.02x11, 30-26; 20.05-10, 26-21; [EMP]. Como no xogo exemplo ao que nos referiamos antes, disputado por Pedro Chipenhe vs. José Silva Pereira no 13º Campionato de Portugal que se celebrou en Setúbal no ano 1993.
 10.03-07! ... [A máis forte] 10. ... 28-25; [Non 10. ... 27-22; por 11.09-13, 18x09; 12.14-19, 23x14; 13.11x27, 30x23; 14.15-20, 24x15; 15.07-12, 16x07; 16.04x27, 21-18; 17.27-30, 18-14; 18.30-23, 14-11; 19.23-14, GB.] 11.02-06, 21-17; 12.14x21, 25x18; 13.06-10, 27-22; 14.10-14, 32-28; 15.14x21, 23-19; 16.08-12, 30-26; 17.21x30, 28-23; 18.30x20, 22-18; 19.15x22, 24x06; 20.22-27, 06-02; 21.27-30, 02-24; 22.30-23, 24-20; 23.23-32, 20-24; é as brancas, a pesar da vantaxe de material, non teñen forma de progresar. Se agora 24.01-05, 24-31; 25.05-10, 18-13; 26.09x18, 31x06; [EMP].
 
b) 8. ... 26-22; 9.10-14, 29-26; 10.14x21, 26x17!; 11.02-06, 23-20; 12.01-05, 22-18; 13.06-10 … [Se 13.05-10, *17-13; 14.10x17, 18-14; 15.11x18, 20x02; 16.03-07, 30-26; 17.18-21, 31-27; 18.21x30, 02-20; 19.30x23, 20x30; 20.09-13, 30-27; 21.17-21, 27x09; 22.21-26, 09-05; 23.26-29, EMP.] 13. … *16-12!!; 14.04-07 ... [Ou se 14.10-14, 18-13; 15.09x18, 17-13; 16.05-09, 13-10; 17.15-19, 20-15; 18.11x20, 24x15; 19.18-21, 10-05; 20.21-25, 31-27; 21.25-29, 05-01; 22.04-07, 32-28; 23.07x16, 28-24; 24.14-18, 01x32; 25.29x12, 24-20; 26.16x23, 32x14x21; 27.12-19, 21-11; 28.09-13, 11-25; 29.13-17, 25-18; 30.19-10, 30-26; 31.10-19, 27-22; 32.19-05, 18-25; 33.08-12, 22-18; 34.12-16, 18-13; 35.16-20, 25-29; 36.05-14, 13-10; 37.14x01, 26-21; 38.17x26, 29x24; EMP.] 14. ... *18-14!; 15.07x23, 14x07; 16.03x12, 31-27; 17.15-19, 27x20; 18.19-23, 20-16; 19.12-15, 16-12; 20.15-19, 12-07; 21.19-22, 07-04; 22.22-27, 30-26; 23.27-31, 26-22; 24.31x18 ... [Se 24.31x13, *04-14; 25.10x19, 17x01; 26.19-22, 01x28; 27.22-26, 24-20; 28.26-30, EMP.] 24. ... 04x25; 25.23-27, 24-20; 26.27-30, 20-16; 27.30-27, 25-11; 28.27-31, 11-24; 29.09-13, 32-28; 30.13-18, 24-02; 31.31x24, 02x27; [EMP].
 
c) 8. ... 23-19; [A mellor] 9.15x22, 26x19; 10.03-07, 31-27; 11.01-05, 24-20; 12.10-13 … [No seguinte diagrama pódese ver a posición]
12. … *16-12!!; [A única que empata. Unha brillante defensa dobremente amparada na lei da cantidade. Se 12. ... 27-22�; 13.05-10, 19-15; 14.*13-17, 15x06; 15.02x11 ... (Ameazando o disparo con 16.12-15. As negras non teñen defensa) 15. ... 20-15; (Ou se 15. … 22-19; 16.11-14, 18x11; 17.07x23, 20-15; 18.04-07, 16-12; 19.07x16, 15-11; 20.16-20, 11-07; 21.20-24, 07-04; 22.24-28, 04-11; 23.28-31, 11-15; 24.31-24, 15-02; 25.08-12, GB. A dama negra cae atrapada) 16.11x20, 22-19; 17.10-13, 18-14; 18.07-12, 16x07; 19.04x18, 19-14; 20.20-23, 14-11; 21.18-22, 11-07; 22.22-27, 07-04; 23.27-31, 04-11; 24.17-21, 11x25; 25.13-18, 25x14x28; 26.31x24, GB.] 13.08x31 ... [Hai que comer as tres] 13. ... 32-28; 14.31x15 ... [E agora hai que comer as dúas] 14. ... 30-26; 15.13x22, 26x03; 16.11-14 ... [Ou se 16.11-15, 03-12; 17.15-20, 12-19; 18.09-13, 19x01; 19.13-18, 29-26; 20.18-22, 26x19; 21.20-23, EMP.] 16. ... 03-10; 17.14-18, 10x01; 18.18-22, 01-23; 19.09-13, 23-30; 20.13-18, 29-25; 21.02-06, 30-20; 22.06-10, 20-06; 23.10-14, 06-10; 24.14-19, 10x23; 25.22-26, [EMP].
 
9.10-14! ...


Dirixindo o ataque cara a parte esquerda das negras, a menos sólida pois agora é na que teñen menos pezas.
 
9. ... 26-21;


Evitando a troca para non enfraquecer máis o flanco. A posición non ten solución, pero outras alternativas aínda ofrecen menos resistencia, agora se:
 
a) 9. ... 29-25; 10.14x21, 25x18; 11.01-05, 32-28; 12.05-10, 28-23; 13.*03-07, 31-27; 14.*08-12!! ... [Un lance clave] 14. ... 27-22; [Se 14. ... 26-22; 15.10-14, 18-13; 16.09x18, 22x13; 17.15-19, 13-10; 18.19x28, 10-06; 19.28-31, 27-23; 20.31-28, 06-03; (Ou 20. ... 23-19; 21.14x23, 06-03; 22.28-32, 03-13; 23.02-06, 13x03; 24.12-15, 03x12x28; 25.32x19, GB.) 21.28x19, 03-13; 22.19-29, 13-17; 23.14-18, 17-03; 24.12-15, 03x13; 25.02-06, 13x03; 26.04-07, 03x12; 27.29x08, GB. Ou se 14. ... 26-21; 15.10-14, 30-26; 16.09-13, 18x09; 17.14-19, 23x14; 18.11x25, 20x11; 19.07x14, 16x07; 20.04x11, 27-23; 21.25-29, 26-21; 22.29-26, 21-17; 23.26-30, 17-13; 24.30x16, 13-10; 25.16-03, 10-05; 26.11-15, 05-01; 27.03-10, GB.] 15.10-14, 26-21; 16.09-13, 18x09; 17.14-19, 23x14; 18.11x25, 20x11; 19.07x14, 16x07; 20.04x11, 30-27; 21.25-29, [GB].
 
b) 9. ... 31-27; 10.14x21, 26x17; 11.01-05, 27-22; 12.05-10, 30-26; 13.10-14, 26-21; 14.03-07, 22-18; 15.02-05, 18-13; 16.09x25, 17-13; 17.05-09, 13-10; 18.14-19, 10-06; 19.19-22, 06-03; 20.15-19, 03x12; 21.08x15, 16-12; 22.22-26, 29x22; 23.19x26, 12-07; 24.26-30, 20-16; 25.25-29, 16-12; 26.09-13, 07-03; 27.29-25, 03x17; 28.15-20, 24x06; 29.25-21, 17x26; 30.30x16, [GB].
 
c) 9. ... 32-28; 10.14x21, 26x17; 11.01-05, 28-23; 12.05-10, 16-12; 13.10-14, 20-16; 14.15-19, 12-07; 15.19x28, 30-27; 16.03x12, 16x07; 17.28-32, 27-22; 18.11-15, 07-03; 19.14-19, 03-12; 20.19x26, 12x22; 21.32-14, 22-27; 22.14-01, 29x22; 23.09-13, 17x10; 24.01x30, [GB].
 
10.03-07� ...


Facendo unha importante concesión. Era totalmente necesario incorporar ao ataque o peón retrasado do río, pero Veríssimo, quizais pensando que as negras podían liberarse avanzando o peón de «16», realiza aquí un movemento profiláctico para impedilo.
 
Como dixemos, o ataque correcto era con 10.*01-05, pois se:
 
a) 10. ... 16-12; 11.*05-10 ... [Non 11.04-07�, por 11. ... 31-28; 12.07x23, 28x01; GN.] 11. ... 20-16; 12.04-07, 31-28; 13.15-19, 28-23; 14.08x15, 30-26; 15.19x28, 32x23; 16.02-06, 26-22; 17.10-13, 24-20; 18.15x24, 23-20; 19.13-17, 29-26; 20.14-19, 22x15; 21.24-28, 15-12; 22.28-32, 12-08; 23.32-01, 08-04; 24.07-12, 04x14; 25.01x29, 16x07; 26.03x12, 20-16; 27.17x26, 16x07; 28.26-30, 07-04; 29.06-10, 04-07; 30.29-22, [GB].
 
b) 10. ... 32-28; 11.*05-10, 28-23; 12.03-07!, 30-26; [Se 12. ... 29-25; 13.08-12!, 30-27; 14.15-19, GB. O peón vai a dama] 13.02-05, 26-22; 14.14-19, 23x14; 15.10x26, 29x22; 16.05-10, 21-17; 17.10-14, 17-13; 18.14x21, 13-10; 19.21-26, 10-05; 20.26-30, 05-02; 21.30-23, 22-18; 22.07-12, 16x07; 23.23x03, 24-20; 24.15x24, 02x15; 25.03-07, [GB.].
 
c) 10. ... 31-27; 11.*05-10, 27-22; [Ou se 11. ... 27-23; 12.03-07!, 30-26; 13.15-19, 26-22; 14.19x26, 29x22; 15.10-13, 21-17; 16.14x21, 17x10; 17.21-26, 10-05; 18.26-30, 05-01; 19.11-15, 20x11; 20.30x06, 01-28; 21.06-15, 28-19; 22.07-11, 19x12; 23.08x15, 16-12; 24.11-14, 32-28; 25.14-19, 22-18; 26.19-22, 18-14; 27.22-27, 14-11; 28.02-06, 11x02; 29.27-30, 02x20; 30.30x030 GB.] 12.14-19, 21-17; 13.19x26, 30x21; 14.*03-07!, 32-28; 15.*02-05, 28-23; [Se 15. ... 29-25; entronca no xogo principal] 16.10-14, 17-13; 17.15-19, 13-10; 18.19x28, 10x01; 19.28-32, 01x19; 20.32x10, [GB].
 
10. ... 29-25�;


Desaproveita a oportunidade . Para defender agora era obrigado seguir con 10. ... *30-27!!; [A única que pode contrarrestar o avance do peón da casa «1» pois, como veremos, nese caso empataría por «xudía». Se 10. ... 29-26�; (Coa mesma idea) segue 11.*08-12, 26-22; 12.01-05, 32-28; 13.14-19, 21-17; 14.19x26, 30x21; 15.05-10, 31-27; 16.10-14, 17-13; 17.15-19, 20-15; 18.11x20, 24x15x08; 19.19-22, 18x11; 20.09x18x25, 27x18; 21.07x14x21, 16-12; 22.21-26, 12-07; 23.04x11, 08-04; 24.11-15, 04-11; 25.26-30, 11x24; 26.30-21, 28-23; 27.21-11, 24x06; 28.02x11, 23-20; 29.25-29, GB.] 11.08-12 ... [A máis forte, non hai nada mellor. Agora se 11.01-05, pode ser brillantemente contrarrestado con 11. ... *21-17!!; 12.14x21, 29-26; 13.21x30, 17-13; 14.09x18, 31-28; 15.30x23, 28x03; 16.04-07, 03x12; 17.08x15, 16-12; 18.15-19, 12-07; 19.19-22, 20-15; 20.11x20, 24x15; 21.22-26, 15-11; 22.26-30, 07-04; 23.30-17, 11-06; 24.17x03, 04x21; EMP.] 11.27-22; 12.01-05, 32-28; 13.14-19, 31-27; 14.19x26, 29x22; 15.05-10, 21-17; 16.10-14, 18-13; 17.09x18, 22x13; 18.14-18, 13-10; 19.15-19, 20-15; 20.11x20, 24x08; 21.19-22, 27-23; 22.22-27, 28-24; 23.27-31, 23-19; 24.31-22, 19-14; 25.18-21, 24-20; 26.22-18, 10-06; 27.18x24, 06-03; 28.21-25, 03x12; 29.25-29, 12-03; 30.29-19, 16-12; 31.24-11, 03-13; 32.19-01, 12-07; 33.11-25, 07-03; 34.02-06, 03x10; 35.01x14, [EMP].
 
11.01-05 ...Volvendo as brancas a ter a posición gañada. Aínda que agora non era única, pois tamén valía seguir con calquera dos avances do peón da casa «2».
 
11. ... 31-27; 12.05-10, 27-22; 13.*02-05, 32-28;


Se 13. ... 30-26; 14.08-12 ... [Non 14.14-19�, por 14. ... *16-12; 15.07x23, 24-20; 16.15x24, 22x06; EMP.] 14. ... 32-28; 15.*14-19, 21-17; 16.*10-14, 26-21; 17.19x26, 17-13; 18.26-29, 13-10; 19.29-19, 10x01; 20.19x32, 01x23; 21.32x01, [GB].
 
14.*14-19, 21-17; 15.19x26, 30x21; 16.15-19, [GB].


O desenlace resulta máis que evidente. Agora se:
 
a) 16. ... 20-15; 17.11x20, 24x15; 18.07-12, 16x07; 19.04x20, 28-24; 20.20-23, 18-14; 21.23-27, 14-11; 22.27-30, 11-06; 23.08-12, 21-18; 24.12-15, 18-14; 25.19-22, 14-11; 26.30-16, 06-02; 27.16-03, 25-21; 28.10-14, [GB].
 
b) 16. ... 18-14; 17.11x18, 21x14; 18.07-12, 16x07; 19.04x18, 20-15; 20.18-22, 15-11; 21.22-26, 11-06; 22.10-13, 17x01; 23.26-30, 01x23; 24.30x02, 28-23; 25.02-05, 23-20; 26.05-23, 20-15; 27.23-20, [GB].
 


1.10-14, 24-20;


O sorteo ditaminou que este xogo debía comezar coa «Diagonal Límite». Trátase dunha apertura inicialmente favorábel para as brancas pero coa que as negras adoitan equilibrar sen problemas pois está moi estudada e difundida.
 
2.12-16 ...


Como tantas veces indicamos neste blog, o primeiro xogador pretende bloquear o flanco de río rival. Tras este lance queda configurada a que o Dr. OAL bautizou como «Partida Heroica».
 
2. ... 28-24;

 
Tapa o burato con idea de cortar na casa «15» para desbloquear.
 
3.08-12 ...


Tanto esta como 3.07-12 son as recomendacións teóricas para manter o bloqueo. Interesante tamén é 3.05-10, permitindo o corte. Como cuarta opción está 3.14-18, que tras os cambios facilita que as negras equilibren máis comodamente.
 
3. ... 21-18;


Aquí no «Master Play» recomenda 3. ... 32-28; como a mellor. Moitos partidarios tamén teñen 3. ... 31-28; ou 3. ... 22-19. A textual é unha liña irregular que usan algúns xogadores con idea de se as brancas traspoñen para a «Defensa Americana» xa non poden optar pola liña con 07-12, que foi a seleccionada no estudo que publicamos con data 17/4/2010.
 
4.14x21, 25x18; 5.06-10 ...


Unha continuación moi interesante nun punto no que as brancas poden escoller:
 
a) 5.12-15 ... [Unha posición que tamén se pode formar na fuga con 1.10-14, 24-20; 2.12-15, se agora segue 2. ... 28-24; 3.08-12, 21-18; 4.14x21, 25x18; 5.12-16]
Nesta altura se:
 
 5. ... 23-19; 6.16x23, 19x12; 7.07x16, 27x20; 8.16x23, 31-27; 9.03-07 ... [Ou 9.05-10, 27x20; 10.10-14, 26-21; 11.01-05, 32-28; 12.05-10, 30-26; 13.04-08, 28-23; 14.10-13, 22-19; 15.13x22, 19x10; 16.06x13, 26x19; 17.02-06, 20-16; 18.06-10, 24-20; 19.13-17, 19-15; 20.17x26, 29x22; 21.03-06, 16-12; 22.10-14, 12-07; 23.14-19, 23x14; 24.11x27, 07-03; 25.27-30, 03x10; 26.30x16, EMP.] 9. ... 27x20; 10.11-15, 20x11; 11.07x21, 26x17; 12.06-11, 24-20; 13.09-13, 17x10; 14.05x14, 32-28; 15.01-05, 28-23; 16.05-10, 30-26; 17.04-07, 26-21; 18.10-13, 21-17; 19.14-18, 17x10; 20.18x27, 10-06; 21.27-30, 06-03; 22.07-12, 03x16; 23.11-15, 20x11; 24.30x06, [EMP].
 
 5. ... 31-28; [Na «Liña -3E-» do «TED» formada con 1.10-14, 24-20; 2.12-16, 28-24; 3.08-12, 31-28; tamén se pode alcanzar esta posición seguindo agora con 4.12-15, 21-18; 5.14x21, 25x18]
Con estas ramificacións:
 
6.06-10 ... [Conflúe na liña de desvío do xogo principal con 5. ... 31-28; e opción con 6.12-15]
 
6.07-12 ... [Traspón na popular «Liña 4» do «Tratado Enciclopédico» que se forma habitualmente con 1.10-14, 24-20; 2.12-16, 28-24; 3.07-12, 31-28; 4.12-15, 21-18; 5.14x21, 25x18; 6.08-12].
 
6.05-10, 23-19; 7.16x23, 19x12; 8.07x16, 28x19; [Ou 8. ... 27x20; 9.16x23, 28x19; 10.03-07, 19-15; 11.11x20, 24x15; 12.06-11 ... (Non 12.10-13�, como nun xogo John Hynd vs. Alfred Jordan do Torneo Inglés do ano 1907, porque na nosa modalidade pode ser replicado con 12. ... 15-11; 13.07x21, 26x03; GN.) 12. ... 15x06; 13.02x11, 32-28; 14.01-05, 26-21; 15.11-15, 28-23; 16.07-11, 23-19; 17.04-08, 19x12; 18.08x15, 30-27; 19.15-20, 21-17; 20.10-14, 18-13; 21.09x18, 22x13; 22.14-19, 13-09; 23.19-23, 09x02; 24.23x30, 02x24; 25.30-23, EMP.] 9.16-20, ... [Ou 9.03-07, 19-15; 10.11x20, 24x15; 11.16-20, 27-23; 12.20x27, 30x23; 13.06-11, 15x06; 14.02x11, 32-28; 15.01-05, 28-24; 16.11-14, 18x11; 17.07x14, 24-20; 18.09-13, 22-19; 19.13-18, 19-15; 20.14-19, 23x14; 21.10x19, 15-11; 22.18-22, 11-06; 23.22-27, 06-02; 24.27-30, 02x09; 25.30x21, 09-05; 26.21-14, 05-01; 27.14-11, 01x23; 28.11x24, EMP.] 9. ... 24x15; 10.11x20, 27-23; 11.20x27, 30x23; 12.06-11, 32-28; 13.03-07, 19-14; 14.10x19, 22x06; 15.02x11, 23-19; 16.01-05, 28-24; 17.05-10, 19-15; 18.11x20, 24x15; 19.10-14, 18x11; 20.07x14, [EMP]. Como nun xogo Torcato Lima vs. Daniel Machado disputado no 2º Campionato de Portugal que se celebrou en Lisboa no ano 1982.

b) 5.11-14 ...
5. ... 18x11; 6.07x14, 31-28; 7.14-18, 22x13; 8.09x18, 20-15; 9.12x19, 23x14; 10.06-10, 27-22; 11.18x27, 30x23; 12.10x19, 23x14; 13.02-06, 24-20; 14.16x23, 28x19; 15.03-07, 29-25; 16.05-10, 14x05; 17.01x10, 25-21; 18.06-11, 26-22; 19.11-14, 19-15; 20.10-13, 21-17; 21.14-19, 17x10; 22.19x26, 10-05; 23.26-29, 05-01; [EMP]. Análise do Dr. Sena Carneiro no Volume 12-A do «Tratado Enciclopédico».
 
c) 5.05-10 ... [Traspón á «Defensa Americana» que se forma habitualmente con 1.10-14, 24-20; 2.12-16, 28-24; 3.05-10, 21-18; 4.14x21, 25x18; 5.08-12, pero neste caso sen a posibilidade de poder optar pola liña con 5.07-12, que consideramos lixeiramente superior]
5. ... 22-19!; 6.11-14 ... [Mellor que 6.04-08, 20-15; 7.11x20, 24x15; 8.07-11, 32-28; 9.11x20, 28-24; 10.10-13, 24x15; 11.13x22, 27x18; 12.03-07, 18-14; 13.*06-10 ... (O lance que iguala o xogo. No «TED» considera a liña como perdedora e aquí continúa erroneamente con 13.06-11�, 15x06; 14.02x18, 19-14; 15.01-05, 23-19; 16.09-13, 26-22; 17.18x27, 30x23; 18.05-09, 14-10; 19.07-11, 10-06; 20.12-15, 19x12; 21.08x15, 06-02; 22.13-18, 29-26; 23.09-13, 26-22; 24.18x27, 31x22; 25.11-14, 02x24; 26.13-17, 24-11; GN. Análise do Dr. Sena Carneiro) 13. ... 14x05; 14.01x10, 26-21; 15.09-13, 29-26; 16.07-11, 15x06; 17.02x11, 31-27; 18.11-14, 26-22; 19.13-17, 22-18; 20.17x26, 30x21; 21.16-20, 23x07; 22.14x30, 07-04; 23.30x17, 18-13; EMP. Ou que 6.11-15, 20x11; 7.07x21, 26x17; 8.06-11, 27-22; 9.04-08, 29-25; 10.11-14, 22-18; 11.14x21, 25x18; 12.02-05, 18-14; 13.12-15, 19x12; 14.10x28, 32x23; 15.08x15, 31-27; 16.09-13, 17x10; 17.05x14, 23-20; 18.16x23, 27x11; 19.14-19, 30-27; 20.01-05, 24-20; 21.19-23, 11-07; 22.23x30, 20-16; 23.03x12, 16x07; EMP.] 6. ... 18x11; 7.06x22, 26x19; con estas opcións:
 
 8.04-08 ... [Con idea de replicar a 8. ... 20-15; con 9.10-14, gañando un peón] 8. ... 30-26; [Se 8. ... 29-26; 9.09-13, 26-21; 10.02-05! ... (Inferior é 10.13-17, 30-26; 11.01-05, 21-18; con vantaxe negra, aínda que se podería defender con 12.03-06, 20-15; 13.05-09, 27-22; 14.10-13, 31-28; 15.06-10, 24-20; 16.*17-21, 26x17; 17.07-11, 15x06; 18.02x11, 28-24; 19.12-15, 19x12; 20.08x15, 23-19; 21.16x23, 19x12; 22.23-27, 12-07; 23.10-14, 17x10; 24.14x21, 22-18; 25.21-26, 10-05; 26.26-29, 07-03; 27.27-30, 05-01; 28.11-15, 18-14; 29.15-20, 24x15; 30.29x08, 14-11; 31.30-21, 03-07; 32.08-04, 01-19; 33.21-30, 19-14; 34.30-20, EMP. En cambio se 12.02-06�, 20-15; 13.05-09, 18-14; 14.10-13, 32-28!; 15.13-18, 27-22; 16.18x27, 31x22; 17.09-13, *14-11; 18.07x14, 19x10; 19.12x19, 23x14; 20.08-12, 28-23; 21.12-15, 14-11; GN. Como nun xogo John Campbell vs August Heffner do famoso 2º Match Internacional USA vs. Reino Unido que se celebrou no Hotel Alamac de Nova York no ano 1927) 10. ... 31-28!; 11.13-17, 30-26; 12.07-11, 20-15; 13.11x20, 24x15; 14.10-14, 19x10; 15.05x14, 15-11; 16.12-15, 28-24; 17.14-19, 23x14; 18.03-06, 11x02; 19.08-12, 02x20; 20.16x30, 14-11; 21.30-23, 11-07; 22.12-16, 07-04; 23.23-19, 04-11; 24.19x29, 24-20; 25.16x23, 11-20; 26.17x26, 20x21; EMP. Ou se 8. ... 31-28; 9.09-13, 29-26; 10.02-05, 27-22; (Se 10. ... 26-21; conflúe na liña que acabamos de ver con 8. ... 29-26) 11.10-14, 19x10; 12.05x14, 26-21; 13.07-11, 21-17; 14.14-18, 17x10; 15.18x27, 10-05; 16.01x10, 20-15; 17.12x19, 23x14x05; 18.27-31, 28-23; 19.31-22, 05-02; 20.22-15, 02-05; 21.15-12, 23-20; 22.16x23, 05x28; EMP.] 9.09-13, 26-21; 10.02-05, 27-22; con estas ramificacións:
 
11.13-17 ... [Lance aparentemente moi forte. Ver a posición no seguinte diagrama]
11. ... 31-28!; [Un extraordinario contraataque que dilúe as aspiracións brancas e fai que estas teñan que pasar á defensiva. Non valían 11. ... 29-26�; por 12.07-11, 31-28; 13.12-15, 19x12; 14.08x15, 23-19; 15.16x23, 19x12; 16.23-27, 12-08; 17.27-31, 22-19; 18.31-22, 08-04; 19.22x29, 04x18; 20.29x08, 18-09; 21.17x26, 09x02; 22.26-30, GB. Nin 11. ... 22-18�; por 12.17x26, 29x22; 13.07-11, coa decisiva ameaza 14.10-14, GB. Nin tampouco 11. ... 21-18�; por 12.07-11, 32-28; 13.17-21, 31-27; 14.*12-15, 19x12; 15.08x15, GB.] 12.17x26, 19-14; 13.10x19, 22x15; 14.12x19, 29x15; [Ata aquí como no 28º xogo do match que Richard Jordan vs. Charles Barker disputaron en Boston no ano 1900]
15.*07-11, 15x06; 16.03x10, 20-15; 17.10-14, 15-11; 18.14-18, 11-06; 19.18-22, 24-20; [Se 19. ... 06-03; 20.22-27, 23-19; 21.27-31, 19-15; 22.31-18, 03-17; 23.18-25, 28-23; 24.05-09, 17-03; 25.25-21, 03-17; 26.21-25, 17-30; 27.09-13, 30-17; 28.13-18, 17-26; 29.01-05, 26-30; 30.05-09, 30-26; 31.09-13, 26-29; 32.13-17, 24-20; 33.18-22, 29x19; 34.25-29, 19-01; 35.29x12, 20-15; 36.12x19x28, 32x23; 37.17-21, 01-19; 38.21-25, 19-29; 39.08-12, 29x08; 40.*16-20, 23x16; 41.25-29, EMP.] 20.05-09 ... [Se tentan xa ir a dama co peón máis avanzado, as negras gañan. Por exemplo se 20.22-26, 20-15; 21.26-29, 06-03; 22.29x12, 23-20; 23.16x23, 03x16x27; 24.05-10, 27-18; 25.08-12, 28-23; 26.12-15, 23-20; GN. Corte de paso na transversal] 20. ... 06-02; [Se agora 20. ... 20-15; 21.09-13, 15-11; 22.13-18, 06-02; 23.18-21, 11-07; 24.21-25, 07-03; 25.22-27, 23-19; 26.27-31, 28-23; 27.25-29, 02-24; 28.29x12, 23-20; 29.16x23, 03x30; 30.31-18, e o final é de empate. Con todo, as brancas podían xogar antes  20.08-12, e tras 20. ... 06-02; 21.05-09, traspoñería sen consentir o avance libre de peón a «15»] 21.*08-12, 20-15; 22.12x19, 23x14; 23.*09-13, 14-11; [Se 23. ... 02-09; 24.13-18, 28-23; 25.01-05, 09x02; 26.18-21, 14-11; 27.22-27, 11-07; 28.21-25, 07-04; 29.27-31, 04-08; 30.31-28, 08-19; 31.28-31, 19-29; 32.31-28, 29-19; 33.28-31, 19-14; 34.25-29, 02-24; 35.31-22, 24-11; 36.22-31, 11-02; 37.29-25, 14-19; 38.25-29, EMP.] 24.16-20, 28-24; 25.20-23, 11-07; 26.22-26, 07-04; 27.26-30, 02-09; 28.13-17, 09-22; 29.23-28, 32x23; 30.30x16, 22-19; 31.*16-27, 04-25; 32.27-16, 19-29; 33.*16-03, 24-20; 34.01-05, 20-16; 35.03-10, [EMP].
 
11.07-11 ... [A mellor] 11. ... 21-17; 12.05-09, 29-26; 13.10-14, 19x10; 14.11-14, 22-19; 15.13-18, 26-22; 16.18x27, 31x22; 17.09-13, 20-15; 18.14-18, 15-11; 19.18x27, 11-07; 20.27-31, 07-04; 21.31-28, 19-14; 22.28x19, 14-11; 23.19x05, 17x10; 24.05x07, 04x14; 25.03-07, 14x04; 26.16-20, 24x15; 27.12x19, 04-18; 28.19-23, 18-13; 29.01-05, 13-31; 30.08-12, 31-13; 31.12-15, 13-31; 32.15-19, 31-18; 33.05-10, 18-09; 34.10-14, 09-31; 35.19-22, 31x11; 36.23-27, [EMP].
 
 8.02-05, 20-15; 9.04-08, 32-28; 10.09-13, 30-26; 11.13-17 ... [Outras posibilidades son 11.07-11, 15x06; 12.10-14, 19x10; 13.05x14, 24-20; (Non 13. ... 06-02�; por 14.12-15, 02x20; 15.14-19, 23x14; 16.16x30, 26-22; 17.30-26, GB.) 14.03x10, 27-22; 15.14-19!, 23x05; 16.16x32, 05-02; 17.32-14, 02-20; 18.13-17 ... (Non 18.12-16�, por 18. ... 22-19; 19.16x23, 19x10; GN. Nin tampouco 18.01-05�, por 18. ... 20-16; 19.12-15, 22-18; 20.14x30, 31-27; 21.30x20, 16x02; 22.15-19, 02-05; 23.19-22, 05-09; GN.) 18. ... 20-16; 19.14-07, 16-23; 20.12-15, 22-19; 21.15x22, 26x19; 22.08-12, 23-32; 23.07-03, 19-14; 24.03-07, 14-10; 25.07-03, 10-05; 26.01x10, 32x05; 27.17-21, EMP. Ou 11.13-18, 27-22; 12.18x27, 31x22; 13.03-06, 26-21; como nun xogo Richard Jordan vs. Harry Freedman do match que disputaron en Edimburgo no ano 1902.
Podería seguir 14.07-11 ... (Jordan fíxoo con 14.05-09, e ata acabou gañando. Pero na nosa modalidade pode ser respondida con 14. ... 23-20; 15.16x32, 22-18; 16.32x14, 18x02; 17.12x19, 02-05; e as brancas deben pasar á defensiva. Con todo, o empate tampouco resultaría demasiado complicado despois de 18.10-14, 05-10; 19.07-11, 24-20; 20.09-13, 10x17; 21.19-23, 17-10; 22.14-19, 21-18; 23.19-22, 10x32; 24.22-27, 29-26; 25.27-31, 26-22; 26.08-12, 20-16; 27.12-15, 16-12; 28.01-05, 32x01; 29.15-19, 22x06; 30.31x16, EMP.) 14. ... 24-20; 15.11-14, 22-18; 16.06-11, 15x06; 17.05-09, 18x11; 18.12-15, 19x12; 19.08x31, 21-18; 20.31x13, 11-07; 21.13-31, 07-04; 22.10-14, 04x25; 23.31-28, EMP.] 11. ... 29-25; [Malo sería 11. ... 27-22�; polo golpe con 12.17-21, 26x17; 13.16-20, 23x16; 14.10-13, 17x10; 15.05x32, GB.] 12.10-14, 19x10; 13.05x14, 15-11; 14.01-05, 11x04; 15.14-19, 23x14; 16.03-07, 04x11; 17.12-15, 11x20; 18.16x30, 25-21; 19.30-16, 14-11; 20.16-12, 11-06; 21.12x29, 06-02; 22.17x26, 02x09; 23.26-30, 28-23; 24.30x16, 31-27; 25.16x30, 09-05; [EMP].
 
 8.09-13, 31-28; [Se 8. ... 20-15; 9.04-08, 32-28; pode seguir 10.02-05. Ou se 8. ... 30-26; 9.02-05, 20-15; 10.04-08, 32-28;  confluíndo nos dous casos na liña da anterior opción] 9.13-18, 19-14; 10.10x19, 23x14; 11.16x23, 28x19; 12.02-06, *29-26; [Non 12. ... 27-22�; 13.18x27, 30x23; 14.06-11, 14-10; 15.04-08, 29-25; 16.*12-15 ... (O lance adecuado. En cambio se 16.12-16�, 25-21; 17.03-06, 10x03; 18.01-05, 03x12; 19.08x22, 21-17; EMP.
Como nun xogo José Luís Guerra vs. Herminio Medalha da Silva do Campionato de Portugal por correspondencia celebrado entre 1982-1985) 16. ... 19x12; 17.08x15, 23-20; 18.15-19, 25-21; 19.19-22, 21-18; 20.22-26, 18-13; 21.26-29, 13-09; 22.11-14, 09-05; 23.14-19, 20-15; 24.19-22, 05-02; 25.22-26, 15-11; 26.07x14, 02-11; 27.26-30, 11x18; 28.30-17, 18-13; 29.29-25, GB.] 13.12-16, 19-15; 14.04-08, 32-28; 15.01-05, 27-22; 16.18x27, 30x23; 17.05-09, 26-21; 18.07-12, 14-11; 19.12x19, 23x14; 20.06x15, 14-10; 21.15-19, 10-05; 22.19-22, 05-01; 23.22-27, 28-23; 24.27-31, 23-20; 25.16x23, 01x28; 26.31-22, 21-17; [EMP].
 
5. ... 22-19�;


A continuación popular na «Defensa Americana», pero aquí co outro peón avanzado á casa «10» constitúe un erro tremendo que deixa as negras en posición perdedora. Correcto sería:
 
a) 5. ...29-25; 6.10-13 ... [Ou 6.10-14, 26-21; 7.05-10, 22-19; 8.10-13, 19x10; 9.13x22, 27x18; 10.02-05, 18-14; 11.11x18, 21x14; 12.07-11, 14x07; 13.05x14, 23-19; 14.16x23, 19x10; 15.04x11, 25-21; 16.09-13, 21-17; 17.12-16, 31-28; 18.11-14, 28x19; 19.14x23, 24-20; 20.13-18, 17-13; 21.18-21, 13-09; 22.21-25, 09-05; 23.25-29, 05-02; 24.29-25, 10-05; 25.01x10, 30-27; 26.23x30, 02-05; 27.16x23, 05x14x28; 28.25-29, 28-05; 29.29-15, 05-01; 30.03-07, 01-05; 31.07-12, 05-10; 32.12-16, 10-01; 33.16-20, 32-28; 34.30-21, 28-23; EMP.] 6. ... 31-28; 7.05-10, 23-19; 8.16x23, 27x20; 9.12-15 ... [Ou se 9.11-14, 18x11; 10.07x23, 28x19; 11.12-16, 20-15; 12.16-20, 15-12; 13.20-23, 12-08; 14.13-17, 24-20; 15.10-13, 25-21; 16.01-05, 21-18; 17.05-10, 20-16; 18.03-07, 18-14; 19.13-18, 22x06; 20.02x18, 19-15; 21.23-27, 30x23; 22.07-12, 16x07; 23.04x27, 08-04; 24.27-31, 04x25; EMP.] 9. ... 19x12; 10.07x23, 28x19; 11.03-07, 19-15; 12.11x20, 24x15; 13.07-11, 15x06; 14.02x11, 32-28; 15.11-15, 28-23; 16.01-05, 26-21; 17.13-17, 30-26; 18.04-07, 23-19; 19.15-20, 19-14; 20.10x19, 22x15; 21.20-23, 18-13; 22.09x18, 21x14; 23.23-28, 15-11; 24.28-32, 11x04; 25.32x10, [EMP].
 
b) 5. ... 31-28; con estas opcións:
 
 6.11-15, 20x11; 7.07x21, 26x17; 8.10-14, 29-25; 9.14-18, 22x13; 10.09x18, 23-20; 11.16x23, 28x19; 12.05-10, 24-20; 13.02-05, 19-14; 14.10x19, 27-22; 15.18x27, 30x14; 16.12-16, 17-13; 17.16x23, 13-09; 18.05-10, 14x05; 19.01x10, 09-05; 20.23-27, 05-01; 21.10-13, 01-19; 22.27-31, 25-21; 23.04-08, 19-29; 24.13-17, 29-26; 25.31-09, 26-29; 26.17x26, 29x19; [EMP].
 
 6.12-15 ... [Conflúe nunha posición que tamén se pode alcanzar na liña con 3. ... 31-28; seguindo con 4.12-15, 21-18; 5.14x21, 25x18; e agora 6.06-10 ... (En lugar do máis habitual 6.07-12)] 6. ... 23-19; 7.16x23, 19x12; 8.07x16, 28x19; [Inferior resulta 8. ... 27x20; 9.16x23, 28x19; 10.10-14, 19x10; 11.05x21, 26x17; 12.11-14 ... (Interesante tamén é 12.01-05, 22-19; 13.05-10, 19-15; 14.11x20, 24x15; 15.09-13, e agora non vale 15. ... 29-26�; 16.13-18, 26-22; 17.18x27, 30x23; 18.10-14, 17-13; 19.14-18, 23-19; 20.18-22, 19-14; 21.22-27, 13-09; 22.27-30, 32-28; 23.30-21, GB. Como nun xogo José Silva Pereira vs. Leopoldo Lopes do 17º Campionato de Portugal celebrado en Almada no ano 1997. Pero podería seguir 15. ... 32-28; 16.13-18, 30-27; 17.10-14, 17-13; 18.03-06, 13-09; 19.14-19, 29-26; 20.04-07, 28-24; 21.06-10, 24-20; 22.10-13, 20-16; 23.18-22, 27x18; 24.13x29, 15-12; 25.07-11, 12-08; 26.29-25, 16-12; 27.19-23, 12-07; 28.23-28, 07-03; 29.28-32, 03-06; 30.11-14, 06-20; 31.32-19, 20-27; 32.25-29, 27-31; 33.19-23, 31-13; EMP.) 12. ... 29-26; (Ou se 12.11-14, 22-18; 13.14x21, 29-25; 14.21-26, 30x21; 15.01-05, 17-13; 16.09x18, 21x14; 17.02-06, 24-20; 18.04-07, 25-21; 19.06-10, 14-11; 20.07x14, 20-15; 21.14-19, 15-12; 22.19-22, 12-08; 23.22-27, 08-04; 24.27-31, 21-17; 25.31-24, 04-25; 26.24-15, 25-04; EMP.
Como nun xogo Víctor Nedio vs. Almostapha Rabbi do match Marrocos vs. Portugal celebrado en Mohammedia no ano 2007) 13.14-18, 22x13; 14.09x18, 17-13; 15.01-05, 24-20; 16.03-06, 13-09; 17.05-10, 20-15; 18.10-13, 26-22; 19.18x27, 30x23; 20.13-17, 23-19; 21.17-21, 19-14; 22.04-07, 14-11; 23.07x14, 15-12; 24.21-26, 12-07; 25.26-29, 07-03; 26.06-11, 03-10; 27.14-18, 10-13; 28.18-21, 13-18; 29.21-25, 18x07; 30.29-19, 07-03; 31.19-14, 03-17; 32.25-29, 17-03; 33.29-26, 03-17; 34.26-30, 17-03; 35.14-23, 03-17; 36.23-19, 17-13; (Non 36. ... 17-03�; como no seguinte diagrama:
Por 37.*19-14, 32-28; 38.14x32, GB. Como nun xogo Delfim Alves vs. Fernando Bernardo do Campionato de Portugal por Equipos do ano 2003 publicado no «Jornal de Almada» Nº 2778. A posición despois do lance perdedor xa foi publicada neste blog con data 3/5/2022 ao comentarmos o estudo co que Eduardo Valente gañou o IV Campionato de Portugal de producións celebrado no ano 2000. Ver a «variante -C-» despois do terceiro lance negro) 37.30-17, 13-18; EMP. Non hai forma de progresar] 9.10-14, 19x10; 10.05x21, 26x17; con estas ramificacións:
 
11.11-14, 32-28; 12.01-05, 28-23; 13.05-10, 24-20; 14.04-07, 20-15; 15.14-18, 22x06; 16.02x20, 27-22; 17.20x27, 30x23; 18.07-11, 23-19; 19.16-20, 19-15; 20.20-23, 15x06; 21.03x10, 22-19; 22.23-27, 19-15; 23.27-31, 15-11; [EMP]. Fernando Gonçalves vs. José Silva Pereira do 17º Campionato de Portugal celebrado en Almada no ano 1997.
 
11.01-05, 32-28; [Non vale 11. ... 22-18�; como nun xogo Harry Freedman vs. William K. Campbell do Torneo Escocés do ano 1899 que seguiu con 12.*05-10, 27-22; [Se 12. ... 27-23; 13.02-06, 30-26; 14.10-13, 17x10; 15.06x22, 26x19; 16.09-13, 24-20; 17.13-18, 19-15; 18.18-22, 15x06; 19.03x10, 20-15; 20.22-27, 15-11; 21.27-30, 23-19; 22.30-20, 19-15; 23.10-14, 32-28; 24.14-19, 29-26; 25.04-08, 26-21; 26.19-22, 21-18; 27.22-26, 18-13; 28.26-30, 13-09; 29.30-17, 09-05; 30.08-12, 15x08; 31.20x09, 08-04; 32.17-10, 28-24; 33.09-22, 04-08; 34.22-29, 08-04; 35.29-08, 04-25; 36.10-06, 25-04; 37.06-15, 04-07; 38.08-04, 07-03; 39.15-08, 03-17; 40.04-14, GB. Se 12. ... 29-25; 13.11-15,  seguido de 14.02-06, GB. Ou se 12. ... 32-28; 13.09-13, 18x09; 14.02-05, 09x02; 15.11-15, 02x20; 16.16x32, GB.] e aquí sería determinante 13.*04-08!!, xa que se 13. ... 22-19; 14.*02-06, gaña material e o xogo. Se 13. ... 30-26; 14.*02-06, 26-21; 15.16-20, 24x15; 16.11x20, 29-25; 17.20-24 ... (Aquí hai que ter coidado coa «xudía», pois se 17.20-23��, *32-28; 18.23x32, 22-19; 19.32x14, 18x02; GN.) 17. ... 22-19; 18.10-13, 17x10; 19.06x22, 19-14; 20.22-26, 14-10; 21.26-30, 10-05; 22.30x17, 05-01; 23.17-30, GB. Ou se 13. ... 29-25; 14.11-15, 25-21; 15.02-06, 32-28; 16.10-14, 18x02; 17.08-12, 02x20; 18.16x32, GB.] 12.05-10, 28-23; 13.09-13, 29-25; 14.04-08, 22-19; 15.03-06, 19-15; 16.11x20, 24x15; 17.06-11, 15x06; 18.02x11, 25-21; 19.08-12, 27-22; 20.11-14, 22-19; 21.13-18, 17-13; 22.10x26, 30x21; 23.18x25, 19x10; 24.25-29, 10-05; 25.12-15, 05-02; [EMP].
 
6.*10-14, 19x10; 7.05x21, 26x17;


O flanco do dobre curruncho das negras quedou ostensiblemente esnaquizado con 4 buratos nas casas «21», «22», «25» e «26».
 
8.*11-14, 27-22;


O intento de defensa con 8. ... 31-28; [Con idea de cortar na casa «19» ou en «15» (Se as brancas avanzan o seu peón á casa «18»)] sería tacticamente desbaratado con 9.12-15!, 20x11; 10.09-13, 17x10; 11.01-05, 10x01; 12.03-06, 01x19; 13.06x31, 23-20; 14.16x23, 28x19; 15.07-11, 32-28; 16.04-07, 28-23; 17.31-28, 30-26; 18.11-14, 19x10; 19.28x01, [GB].
 
9.*07-11, 31-28;


Existe igualdade de material pero a posición é tan fraca que calquera intento de resistencia resulta inútil. Agora se:
 
a) 9. ... 30-26; 10.14-18, 22x13; 11.09x18, 26-22; 12.18x27, 31x22; 13.01-05, 17-13; 14.03-06, 13-09; 15.04-08, 22-18; 16.12-15, 29-26; 17.05-10, 32-28; 18.10-14, 26-21; 19.06-10, [GB].
 
b) 9.... 23-19; 10.14x23, 22-19; 11.04-08, 20-15; 12.11x20, 24x15; 13.02-06, 29-25; 14.01-05, 31-28; 15.05-10, 25-21; 16.16-20, 28-24; 17.09-13, 19-14; 18.10x19, 17x10; 19.06x13, 21-17; 20.13-18, 17-13; 21.18-21, 15-11; 22.19-22, 24x15; 23.12x19, 13-10; 24.21-25, 10-05; 25.22-27, 05-02; 26.19-22, 11-06; 27.03x10, 02-05; 28.27-31, 05x29; 29.31-18, 30-26; 30.23-27, 26-22; 31.18-14, [EMP].
 
c) 9. ... 22-19; 10.*02-05, 19x10; 11.05x14, 30-26; 12.01-05, 26-22; 13.12-15, 29-26; 14.05-10, 26-21; 15.09-13, 31-28; 16.04-07, as brancas agora gañan material e o remate tan só é cuestión de técnica. Se 16. ... 23-19; 17.16x23, 19x12; 18.07x16, 28x19; 19.14x23, 21-18; 20.23-27, 18x09; 21.27-31, 22-19; 22.11-14, 19-15; 23.31-22, 09-05; 24.22x08, 05-01; [Se 24. ... 05-02; 25.08-15, 02x20; 26.16x23, 24-20; 27.14-18, 20-15; 28.03-07, GB. Bloqueo] 25.16-20, 24x15; 26.08x22, 01-05; 27.22-09, 05-02; 28.03-07, 32-28; 29.14-19, 28-24; [Se 29....02-15; 30.07-11, 15x13; 31.09x24, GB.] 30.19-23, 24-20; 31.23-27, 02-15; 32.27-31, 15-19; 33.09-05, 19-26; 34.05-01, 26-29; 35.31-27, 20-16; 36.27-09, 29-25; 37.07-12, 16x07; 38.09-18, 25x05; 39.01x04, [GB].
 
10.14-18, 22x13; 11.09x18, 17-13;


Nada se pode facer. Non existe nin a máis mínima posibilidade de contraxogo.
 
12.12-15, 13-09; 13.01-05, 23-19; 14.15x22, 20-15; 15.11x20, 24x15; 16.16-20, [GB].


As brancas entran en dama e gañan con superioridade esmagadora.