venres, 24 de decembro de 2021

Cumprimos 12 anos

Desde a dirección do «Tres e Dama» desexamos aos nosos seguidores que pasen unhas Felices Festas neste Nadal e que todo vaia mellor no vindeiro 2022. O Blog vai cumprir 12 anos de publicación e como ven sendo habitual por estas datas sempre presentamos un lote de exercicios cos que pretendemos que o lector goce dun agradábel divertimento tentando resolvelos.
Xogan negras e empatan

1. ...*09-31; 2.21-25 ... [Se 2.30-16, tamén segue 2. ... *28-23; con similar proceso] 2. ... *28-23; 3.30x16 … [Se 3.19x28, 24-20; 4.30x16, 31x24; EMP.] 3. … *31-28; 4.16-23, *28-32; 5.25-29, *24-20; 6.23x16, 32x01; [EMP].

Xogan negras e empatan

1. ... *24-20; 2.18-21, *20-15; [Complemento do lance anterior para poder defender amparándose na lei da cantidade] 3.21x30, *13-10; 4.30x11, 10x03; [EMP].

Xogan brancas e empatan

1.*17-03 ... [Ameazando comer unha dama con 2.11-15] 1. ... 19-01 [Se 1. ... 08-04; 2.*03-16, EMP.] 2.*11-15 ... [Agora ameazando 3.02-05] 2. ... 01-14; [Se 2. … 08-04; 3.*15-19, 23x14; 4.*02-05, 01x10; 5.03x13, EMP.] 3.*15-19, 23-30; [Ou se 3. ... 23-27; 4.*03-16, 14x23; 5.*02-05, 23x01; 6.16x30, EMP.] 4.*19-22, 08-04; 5.03-17, 04-08; 6.*02-06, 08x26; 7.*06-11, 14x07; 8.17-10, [EMP].

Xogan brancas e gañan

1.*09-13, 17x10; 2.*02-05, 10x01; 3.*22-27, 01x19; 4.*27-30, 21x14; 5.30x03, 14x07; 6.03x26, [GB].

Xogan brancas e gañan

1.*18-13 ... [Ao igual que o seguinte, trátase de dous finais de 2 damas e 2 peóns vs. 1 dama e 2 peóns. No problema orixinal hai un peón na casa "10" en vez da dama en "18"] 1. ... 17x10; 2.*14-19, 23x14; 3.*08-19, 10-06; 4.03x10, 14x05; 5.19x01, [GB].

Xogan brancas e gañan

ENSAIO:

1.10-17, *09-27; e agora se:
 
──u 2.14-19, 27-16; (Ou 2. ... 27-30) [EMP].
 
──u 2.17-30, *27-13; 3.14-19, 13-17; (Ou 3. ... 13-03) [EMP].
 
Nos dous casos as negras entran no «circuíto maior» no que están a salvo, pois xa o bando forte non pode construír ningunha «armadilla» efectiva.
 
SOLUCIÓN:

1.*14-21 …
 
Con estas variantes:

-A-

1. … 09-27; 2.*21-30 ...
 
Para expulsar a dama negra do «circuíto maior».
 
2. ... 27-18;
 
Neste punto se:
 
──u 2. ... 27-16; segue o evidente 3.*10-23, [GB].
 
──u 2. ... 27-22; 3.*30-26 ... [Entronca na liña da «variante B»].
 
──u 2. ... 27-09; 3.10-19, 09-13; [Se 3. ... 09-18; o desenlace é o mesmo. Ou se 3. ... 09-02; 4.19-15, GB.] 4.19-22, [GB].
 
3.*10-19, 18-07;
 
Entra no «circuíto maior», pero perde de modo excepcional. Outras posibilidades serían:
 
──u 3. ... 18-04; 4.*19-22, 04-14; [Se 4. ... 04-07; ou 4. ... 04-11; o desenlace podería ser o mesmo. Mentres que se 4. ... 04-08; 5.30-17, GB.] 5.22-18, [GB].
 
──u 3. … 18-11; 4.19-15, [GB].
 
──u 3. ... 18-13; [Se 3. ... 18-09; o desenlace sería o mesmo] 4.19-22, [GB].
 
4.*24-28!, 31x24; 5.*30-20, 24x15; 6.19x03, [GB].
 
-B-
 
1. ... 09-22; 2.*21-26, 22-27;
 
Se escapa con 2. ... 22-08; con 2. ... 22-18; ou 2. ... 22-09; segue o mesmo 3.24-28, [GB].
 
3.24-28! ...
 
Aproveitando a «lei da calidade» para transformar o final.
 
3. ... 29x22; 4.*28-32, [GB].
 
As brancas agora coroan o peón «25» e gañan con 3 Damas vs. Dama e 2 Peóns nas casas «9» e «31».
 
-C-
 
1. ... 09-02; 2.*10-19, 02-06;
 
Agora neste punto se:
 
──u 2. … 02-09; 3.21-30, 09-02; [Se 3. ... 09-13; ou 3. ... 09-18; segue 4.19-22, GB.] 4.19-15, [GB].
 
──u 2. … 02-20; 3.*21-30, 20-11; [Se 3. ... 20-06; ou 3. ... 20-02; o desenlace é o mesmo.Mentres que se 3. ... 20-16; 4.*19-23, GB.] 4.19-15, [GB].
 
3.*21-17, 06-11;
 
Con estas posíbeis ramificacións:
 
──u 3. ... 06-02; 4.*17-30, 02-06; [Se 4.02-11, o desenlace é o mesmo. Mentres que se 4. ... 02-09; 5.19-22, GB.] 5.19-15, [GB].
 
──u 3. ... 06-03; 4.*19-10, [GB].
 
──u 3. ... 06-20; 4.*17-30, 20-11; [Se 4. ... 20-06; ou 4. ... 20-02; o desenlace é o mesmo. Mentres que se 4. ... 20-16; 5.*19-23, GB.] 5.19-15, [GB].
 
4.17-30! ...
 
Necesario para concretar o plan. Non colocamos o asterisco porque aquí tamén vale 4.17-21, aínda que despois de 4. ... 11-06; 5.*21-17, 06-11; repítese a posición e só o plan textual conduce á vitoria.
 
4. ... 11-07;

As brancas gañan como xa vimos na «variante A» na que entronca. Outras posibilidades serían:
 
──u 4. ... 11-04; 5.*19-22, [GB].
 
──u 4. ... 11-18; 5.19-22, [GB].

──u 4. ... 11-06; [Se 4. ... 11-02; o desenlace é o mesmo5.19-15, [GB].

Ningún comentario: