martes, 19 de abril de 2022

Finais que derivan no do «Saque de Peón» [1ª parte]

 
Sabemos deste final porque Pedro Ruíz Montero no seu «Libro del Juego de las Damas, vulgarmente nombrado El Marro» publicado no ano 1591, refírese a el indicando que aparece nun tratado escrito antigamente en Valencia.


Segundo datos recompilados no volume de información bibliográfica «Bibliotheca Hispana Nova» [Roma, 1672. Tomo I, páxina 165] de Nicolás Antonio, no ano 1547 publicouse un tratado titulado «El ingenio, o juego de Marro, de punta, o Damas», que atribúa ao autor leonés Antonio de Torquemada.


Tradicionalmente sempre se considerou que esta podía ser a obra á que aludía Montero, pero iso resulta difícil de demostrar pois na actualidade non se conserva ningún exemplar. Ademais, recentemente os historiadores Govert Westerveld e José Antonio Garzón Roget lanzaron a teoría de que existe un erro na obra de Nicolás Antonio e o «Ingenio» non pertence a Torquemada, senón que se trata dunha primeira edición do libro de Juan de Timoneda cuxo texto chegou ata nós grazas a que si se conserva unha reedición de 1635 na que o final en cuestión non aparece. Por esta razón inclinámonos a pensar que Ruíz Montero refírese a outra obra totalmente descoñecida.
 
1.17-30 …


Instalándose na diagonal «16↗30», primeiro paso para poder resolver favorabelmente o final, cuxa solución definitiva débese a José Carlos Garcez que a presentou no seu tratado publicado no ano 1684.
 
A clave reside en construír esta BASE colocando unha dama na casa «4» e a outra na «30». Esta segunda dama tamén podería estar en «20» ou incluso en «16».
 
Nótese que se neste punto fosen as brancas a xogar bastaría realizar un movemento de espera, por exemplo na casa «16», e o proceso sería o mesmo. Deseguido imos ver como gañan as brancas  contra todas as posíbeis resposta negras.1. … 32-19;


2.30-26! …
 
Expulsando a dama para poder dominar a diagonal do medio e gañar polo «saque de peón». Non hai outro procedemento.
 
Lorenzo Valls, que no seu tratado do ano 1597 consideraba o «saque» como empatado, pensaba que aquí as brancas poderían gañar seguindo con 2.02-06�, *09-05; 3.06-10, *05-02; [Se 3. ... 05-01�; 4.*04-14, GB.] 4.04-14, pero non se decatou que neste punto poderíase defender con 4. ... 19-08!; 5.24-28, *08-04; 6.14-19 ... [Para evitar que a dama negra de «2» ocupe a casa «15» dominando as dúas transversais e garantindo o empate] 6. ... *04-08; [Con este ataque sistemático á dama branca o empate é inevitábel. Ben, por defensa nas transversais, ou ben por tripla repetición] 7.19-14, *08-04; 8.14-23, *02-15; [EMP]. Defensa de Fernando Manuel Martins publicada no xornal "Diario" no 21/10/1984.
 
2. … 19x29; 3.24-28, [GB].
 
 

1. … 32-10;


2.02-06, 10x03; 3.30-23, [GB].
 
Un final elemental que xa foi estudado nun dos capítulos anteriores que dedicamos ao «saque».
 
 

1. … 32-01;


2.02-06! …
 
Un movemento clave no momento xusto. Como ben indicou Garcez, o peón só debe saír canda a dama negra está nas casas «1» ou «5».
 
2. … 09-05;
 
Se 2. … 01-19; [Contra as alternativas 2. ... 01-05; ou 2. ... 01-32; segue igualmente 3.06-11, coa mesma idea] 3.06-11! ... [Así queda formando o «gancho»] 3. ... 09-05; [Se moven a dama para calquera das casas accesíbeis do río, o «gancho» funciona de modo similar] 4.*24-28, 19x32; 5.*30-23, 32x07; 6.*04x01, [GB].
 
3.*04-14 ...


3. ... 05-02; 4.*14-32, 02x15;
 
O proceso sería o mesmo se capturan para a casa «11».

5.*30-23, 01x28; 6.32x12, [GB].
 
 
 
1. … 32-05;


2.02-06!, 05-01;
 
O modo distintivo con respecto á «variante C». Se 2. ... 05-19; ou 2. ... 05-32; xa vimos que con 3.06-11, as brancas gañan.
 
Evidentemente, tampouco valía 2. ... 05-02; por 3.30-20, 02x15; 4.20x02, [GB].
 
3.30-16! …
 
Lance de espera [Tamén valía facelo na casa «20»]. Como tamén xa explicaba Garcez, endexamais xogue 06-11 se a dama negra está en «1». Agarde movendo de «30» a «16», ou se a dama xa estivese na casa «16», indo a «30».
 
3. … 01-19;
 
Se 3. ... 01-05; ou 3. ... 01-32; segue igual que na liña textual 3.*06-11, e o gancho funciona de modo semellante, [GB].
 
4.*06-11 ...


Unha posición moi semellante a outra xa vista na «variante C» na que a dama do cadro 
«16» estaba en «30».
 
4. ... 09-05;
 
Se escapan do río coa dama, as brancas coroan e gañan facilmente. Outras opcións caen na acción do «gancho»:
 
 4. ... 19-32; 5.24-28, 32x07; 6.*04x14, [GB].
 
 4. ... 19-10; [Evidentemente, se 4. ... 19-05; ou 4. ... 19-01; o proceso sería idéntico] 5.24-28, seguido de 6.*16-23, 32x07; 7.*04x14, [GB].
 
5.*24-28, 19x32; 6.*16-23, 32x07; 7.*04x01, [GB].
1.*24-02 ... [Impedindo que a dama negra vaia a «2» cortando definitivamente o avance do peón «16»] 1. ... 19-23; [Evita o mencionado avance] 2.*08-12 ... [Obrigada polo motivo indicado na primeira nota] 2. ... 23-14; [Se moven a outra dama segue 3.16-20 e as brancas empatan ocupando o río] 3.16-20, 09-22; 4.*12-16, 22-08; 5.*20-24, [EMP].

Por norma xeral e tal como acontece no final que acabamos de ver, nas posicións de «saque» se o bando defensor ten un peón a maiores debe ser empate. Non obstante existen contadísimas excepcións que é interesante coñecer e dese tema imos tratar a continuación.1.*15-06 ... [Necesario para impedir 1. ... *17-13; que conduciría inexorabelmente ao empate] 1. ... 31-22; [Sempre que movan nesta diagonal, a casa de destino resulta indiferente] 2.06-24! ... [Mover a outra dama non serve máis que para perder tempo. A clave da vitoria reside no lance textual] 2. ... 22-31!; [Impedindo que a dama branca se coloque en «31»] 3.28-14! ... [O complemento do lance anterior. Agora evitar o avance de peón a «13» con 3.28-10� sería nefasto debido a 3. ... *25-21; e as negras garanten o EMP.] 3. ... 17-13; [Se moven a dama segue 4.24-31, cortando o avance do peón «17» e a vitoria xa non ofrece ningunha dificultade] 4.*24-06, 13-09; [Agora temos unha das excepcións. As negras alcanzan unha das posicións de saque con peón a maiores, pero non conseguen salvar o xogo] 5.*06-17, 25-21; [Obrigado para salvar a dama] 6.17x30, [GB]. Polo «saque de peón».


1.*12-07 ...
 
Formando unha «armadilla» que ameaza a troca de damas con 2.07-18.
 
Nótese que non vale o ensaio 1.03-13�, por 1. ... *09-05; 2.13x31, *05-01; [EMP].
 
1. ... 27-30;
 
Lance forzado para escapar da citada ameaza.
 
2.*07-14, 23-20; 3.*03-06 ...


Transferindo a «armadilla» da diagonal «3&17» para a «2&24».
 
3. ... 30-26;
 
A mellor, para facer xogar ás brancas un «saque de peón» nunha das posicións máis difíciles. Outras posibilidades menos resistentes podían ser:
 
a) 3. ... 20-16; 4.*14-23, 30x20; 5.06x24, 16-12; 6.*24-11, 12-08; 7.*11-04, [GB].
 
b) 3. ... 30-27; [Outro final con «saque de peón» pero moi cómodo para as brancas] 4.06x24, 27-22; [Se 4. ... 27-13; 5.02-05!, 09x02; 6.14-11, 02x15; 7.24x17, GB.] 5.02-06, 22-29; [Se 5. ... 22-13; perde pola típica «xudía» do saque con 6.14-05, 09x02; 7.06-11, 02x15; 8.24x17, GB. Se fan outra calquera segue sempre 6.06-11, con proceso similar ao da liña principal desta variante] 6.06-11, 29-12; [Se 6. ... 29-25; permite accionar o «gancho» con 7.11-15, 25x20; 8.24x02, GB.] 7.*24-31, 12-26; 8.14-01, [GB]. O peón agora vai a dama sen problemas.
 
c) 3. ... 30-17; [Unha nova posición do «saque», na que as negras aguantan dous lances menos que na do tronco] 4.06x24, con estas opcións:
 
u 4. ... 17-13; 5.02-05, 09x02; 6.14-11, 02x15; 7.24x17, [GB].
 
u 4. ... 17-30; [Se 4. ... 17-26; segue igual con 5.02-06 e o proceso é similar] 5.02-06, 30-17; 6.06-11, 17-03; 7.*24-31, 03-12; 8.14-01, e como na anterior «variante b», o peón coroa con comodidade.
 
u 4. ... 17-03; 5.24-20, 03-16; [Se 5. ... 03-17; 6.20-16, como no «Suposto Terceiro» do meu método, xusto despois do lance 1.01-14. Ou se 5. ... 03-13; 6.20-23!, 13-22; (Se 6. ... 13-03; 7.14-21, 03-12; e só se produce unha lixeira transposición interna. Ou en caso de 6. ... 13-31; tras 7.14-21, 31-22; 8.02-06, 22-15; 9.21-11, 15-12; 10.*23-32, conflúe nunha posición da «Hipótese Dama negra en “12”» da «Encrucillada», xusto despois de que as brancas xogan 1.*01-32) 7.14-21, 22-12; 8.23-10, 12-15; 9.10-01, e temos a «Posición de Arranque»] 6.20-30, 16-03; [Se 6. ... 16-12; 7.30-16, 12-22; (Ou 7. ... 12-26; 8.14-28, 26-22; 9.16-07, e temos a «BASE 2») 8.16-03, formando a «BASE 3»] 7.14-19! ... [Aforrando un tempo con respecto a 7.30-17, 03-16; que entroncaría na hipótese «DAMA NEGRA EN 20» dos métodos de David Fernando Martins (Tras 8.14-10, 16-20) ou do Cap. Evaristo Borges (8.14-28, 16-20)] 7. ... 03-13; 8.19-23, e estamos na Base inicial doutro dos métodos do Cap. Evaristo Borges, neste caso o publicado no ano 1943 [Base con damas en «23» e «30»].
 
4.06x24, 26-17;

 
Impedindo a saída do peón que permitiría as brancas gañar con gran comodidade. Se por exemplo 4. ... 26-22; seguiría 5.02-06, 22-26; 6.06-11, 26-12; 7.*24-31, 12-26; 8.14-01, e a coroación alcánzase sen problemas.
 
5.24-28! ...
 
O lance máis fino tecnicamente. Se 5.24-20, 17-30; 6.20-16, 30-17; 7.16-30, 17-03; entronca nunha posición xa vista na liña do desvío con 3. ... 30-17; e opción 4. ... 17-03; e faría gastar un lance máis para ganar.
 
5. ... 17-03;


Nesta altura as negras dispoñen tamén das seguintes alternativas:
 
a) 5. ... 17-13; 6.14-21 ... [Conflúe nunha posición da «BASE 2» xusto despois de que as brancas xogan 2.07-21].
 
b) 5. ... 17-26; 6.14-07, 26-22; [Confluíndo na liña principal da «BASE 1» xusto despois de 1. ... 15-22. Se as negras van a outra casa da transversal, deriva para o correspondente desvío da da «BASE 1». Ou se 6. ... 26-17; 7.07-03, 17-21; 8.02-06, 21-18; 9.28-01, 18-21; 10.03-12, 21-18; 11.12-29, 18-25; fórmase a «Posición de Expulsión»].
 
c) 5. ... 17-30; 6.14-10, e agora se:
 
u 6. ... 30-17; 7.10-03, e o peón arranca como acabamos de ver.
 
u 6. … 30-20; [Conflúe na variante «B» do método de García Canalejas xusto despois de que as negras xogan 7. ... 15-20].
 
u 6. … 30-26; [Conflúe na variante «F» do método de García Canalejas xusto despois de que as negras xogan 7. ... 15-26].
 
u 6. ... 30-27; 7.28-24, 27-18; [Conflúe na variante «D» do método de García Canalejas xusto despois de que as negras xogan 8. ... 22-18].
 
u 6. … 30-21; 7.10-17, 21-11; [E estamos no suposto con «DAMA NEGRA EN “11”» do método do Cap. Evaristo Borges publicado no ano 1957 no folleto «Passatempo Cruzadista»].
 
u 6. … 30-16; 7.10-17 ... [Entronca].
 
6.14-21, 03-16;


7.21-17 ...
 
Ou tamén 7.21-30 ... [Unha alternativa que gaña no mesmo número de lances] 7. ... 16-12; 8.28-23, 12-07; 9.23-10, 07-11; 10.10-01, 11-15; 11.30-21, formando a «Posición de Arranque».
 
7. ... 16-20;


Agora a posición é a mesma que no suposto «DAMA NEGRA NA CASA “20”» do método do Cap. Evaristo Borges publicado no ano 1957 no folleto «Passatempo Cruzadista» [Base con damas en «17» e «28»].

Ningún comentario: