sábado, 24 de abril de 2010

Un Final e un problema clásico.

Hai unhas semanas contáballe aos lectores como é que por casualidade apareceron dous problemas da miña autoría na Enciclopedia Damista de Portugal. Nese capítulo xa lles amosei a historia dun deles, mais como alí falaba de comparanzas entrambos, pode que alguén sinta a curiosidade de saber como era o outro. Hoxe, neste blog, teño o gusto de publicar de novo ese traballo. 

Henrique Guerra (2002)

XOGAN BRANCAS E GAÑAN

1.21-30 ...
Non valía 1.27-31 porque as negras xogan 02x15; e despois de 2.31-28, 15-24; 3.28-05 (para impedir o ataque en 31) 24-02; 4.05-28, 02-24; prodúcese o empate por círculo vicioso.
Por suposto tampouco era bo 1.27-30 por 02x24; e chégase ao empate porque non hai forma de impedir a ocupación do río ou o ataque ao peón desde 31.
1. ... 02x15;
As outras capturas permiten ao branco tomar o control do río e pasar o peón. Despois de 2.27-31 as brancas gañan con facilidade.
2.30-17 ...
Unha posición desconcertante. Agora o xogo semella empatado.
2. ... 15-19;
Ocupa o río, pero ...
3.27-30 ...
A coroación no momento e no sitio xusto. Agora se:
  • 3. ... 19-32 (ou 28); 4.30-23, 32x21; 5.17x30 G.B.
  • 3. ... 19-01 (ou 05); 4.17-10, 01x21; 5. 30x17 G.B.

Tanto este estudo como o problema variable publicado o 3 de abril foran compostos para participar nun campionato que ía organizar a Revista Internacional de Damas, pero infelizmente a tal competición nunca se chegou a celebrar. Os traballos quedaron ben gardados na gabeta ata que viron a luz na Enciclopedia Damista. Igualmente tiña composto outro problema para participar na categoría de clásicos, mais ese permaneceu inédito. E coma a miña pretensión é presentar sempre neste blog algunha cousa nova, velaí vai o devandito problema para que o amigo lector tente solucionalo.

Henrique Guerra

BRANCAS XOGAN E GAÑAN

Ningún comentario: