sábado, 13 de marzo de 2010

Resolvendo o "saque de peón".

O bando forte coloca unha dama en "1" e a outra en "16" como na posición de Cecina. Vexamos todos os casos posibles segundo a situación da dama rival.


SUPOSTO PRIMEIRO: Dama negra en 3.

XOGAN BRANCAS

1.01-23! ...

No tratado de Cecina e no dos autores clásicos que lle seguiron xógase 1.01-28, un movemento que facilita a defensa. A clave do noso método é impedir que o negro ocupe a diagonal 16/30 con garantías para atacar o peón desde o cadro "20". A dama de "16" vai ser empregada para exercer o control da diagonal 3/17 no momento preciso. .

1. ... 03-13;

1. ... 03-17; 2.16-03 ... [Tamén valería 2.23-14 como no "suposto terceiro"] 2. ... 17-26; [Se 2. ... 17-21; 3.02-06, 21-30; (xa que se a dama queda na paralela 4/25 continúase con 4. 14-01 e abréviase o proceso) 4.*23-28 ... (obrigada para defender o ataque ao peón por "20") 4. ... 30-21; 5.23-01, 21-18; 6.03-12 e estamos na posición de remate de Valls] 3.23-28 ... e agora para impedir o avance do peón hai dúas opcións: 3. ... 26-15; ou 3. ... 26-22. En ambos os dous casos segue 4.03-07 como nas BASES "1" e "2", respectivamente.

2.16-03, 13-22;

 • 2. ... 13-31; 3.23-14 G.B. capturando a dama negra.
 • 2. ... 13-18; 3.02-06, 18-21; [Se saen da diagonal de corte con 2. ... 18-22; 3.06-11, 22-18; 4.03-07, 18-13; (por suposto se 4. ... 13-22; 5.23-01 con pase fácil) 5.11-15, 13-03; 6.07-14 e pasa o peón. Se 2. ... 18-31; 3.06-10, 31-22; (Pois a 3. ... 09-05; segue 4.23-27 e 5.03x01 G.B.) 4.23-14 e o peón pasa] 4.23-01, 21-1 e as brancas gañan co remate de Valls.

3.23-14 G.B. [Ver BASE 3]


SUPOSTO SEGUNDO: Dama negra en 13.

XOGAN BRANCAS

1.01-28! ...

Agora non sería bo ocupar a casa "23" porque as negras poden ir a "3" impedindo á outra dama evolucionar favorablemente. A idea da xogada textual é prepararse para ir a "23" se as negras ocupan as casiñas "3" ou "18".

1. ... 13-18;

 • 1. ... 13-03; 2.28-23 traspón ao "suposto primeiro" (cun movemento de máis).
 • 1. ... 13-17; 2.16-03 seguido de 02-06 e o peón pasa ben xa que a dama negra non pode molestar á de "28".
 • 1. ... 13-31; 2.28-14, *31-22 [Única para non perder a dama] 3.16-03, (BASE 3).
 • 1. ... 13-22; 2.16-07 e fórmase a BASE 2.

2.28-23 ...

Ocupando este cadro no momento xusto. Agora non era o momento de sacar o peón debido á ameaza 18-31. Tampouco se debe xogar 2.16-03 porque deixa libre a diagonal 16/30 e as negras xogarían 2. ... 18-27; atrasando o proceso xa que agora non vale adiantar o peón por 27-31 seguido de 32-24 con EMP.

2. ... 18-13;

 • 2. ... 18-21; 3.02-06, 21-30; 4.23-01! e o peón pasa.
 • 2. ... 18-31; 3.23-14, *31-22; 4.16-03 [BASE 3].
 • 2. ... 18-11; 3.16-03, 11-15; [Se 3. ... 11-24; 4.23-14, e comen a dama. Igualmente se 3. ... 11-18; 4.02-06, como no "Suposto Primeiro" na liña principal con 2. ... 13-18; 3.02-06] 4.03-07, 15-22; [4. ... 15-04 (ou 26 ou 29); 5.23-28, como no "Suposto Oitavo" nas variantes á segunda xogada] 5.23-28 e gáñase pola "BASE 2".
 • 2. ... 18-22; 3.16-03, 22-15; [3. ... 22-18; 4.02-06 como no "Suposto Primeiro" despois de 2.16-03, 13-18; 3.02-06] 4.03-07 e ao desprazamento da dama negra pola paralela segue 5.23-28 como no punto inmediatamente anterior.

3.16-03, cunha xogada máis, traspón ao "Suposto Primeiro" despois de 2.16-03.


SUPOSTO TERCEIRO: Dama negra en 17.

 

XOGAN BRANCAS

1.01-14 ...

Polo "Segundo Suposto" sabemos que a dama vai a "28" cando a negra se coloca en "13". Tamén coñecemos que hai que ir a "23" cando o rival ocupa o cadro "3" . Como nesta situación as negras teñen a posibilidade de ocupar esas casiñas, as brancas fan esta xogada de espera para descontrolar á defensa.

1. ... *17-26; 2.14-28, 26-22;

 • 2. ... 26-15; 3.16-07, "BASE 1"
 • 2. ... 26-17; 3.16-03 e 4.02-06 igual que no Suposto Segundo despois de 1. ... 13-17.
 • 2. ... 26-21; 3.02-06 para ir ao remate de Valls.
 • 2. ... 26-08 ou 26-29; 3.16-07 e o peón sae sen dificultades.

3.16-07, [BASE 2]


SUPOSTO CUARTO: Dama negra en 4.

1.02-06, 04-18; 2.16-12, Remate de Valls.


SUPOSTO QUINTO: Dama negra en 11.

XOGAN BRANCAS

1.01-28 ...
No caso de que a dama do río estivese en 23, xa se pode xogar directamente 16-03.

1. ... 11-18;

 • 1. ... 11-15; 2.16-07, [BASE 1].
 • 1. ... 11-24; 2.28-14, 24-15; 3.16-03, 15-08 (ou 26 ou 29); 4.14-28 e agora para evitar o avance as negras teñen que xogar 4. ... 08-15 ou 4. ... 08-22 pero con 5.03-07, fórmanse as consabidas bases "1" e "2", respectivamente.
 • 1. ... 11-04 (ou 21 ou 25); 2.02-06, 04-18; 3.28-01 e remate de Valls.

2.28-23, traspón ao "Suposto Segundo" na liña principal despois de 1. ... 13-18.


SUPOSTO SEXTO: Dama negra en 18, en 21 ou en 25.

1.02-06, e vaise ao remate de Valls.


SUPOSTO SÉTIMO: Dama negra en 8.

1.01-28, 08-22;

 • 1. ... 08-04; 2.02-06.
 • 1. ... 08-15; 2.16-07, [BASE 1].
 • 1. ... 08-26 (ou 29); 2.16-07, 26-17; 3.07-03 e o peón avanza.

2.16-0, [BASE 2].


SUPOSTO OITAVO: Dama negra en 15.

1.16-07, 15-22;

1. ... 15-26 (ou 29 ou 04); 2.01-28, 26-22; [2. ... 26-17; 3.07-03 e 4. 02-06 o peón pasa] 3.02-06, 22-31; 4.28-01, 31-24; 5.07-11 G.B. como no remate de Valls despois de 6.04-11.

2.01-28, [BASE 2]


SUPOSTO NOVENO: Dama negra en 22.

XOGAN BRANCAS

1.01-14, 22-26;
 • 1. ... 22-15; 2.16-03, 15-04 (ou 29 ou 26); 3.14-28 e posición xa estudada no "suposto oitavo".
 • 1. ... 22-13 0u 22-31; perde a dama despois de 2.16-03.

2.14-28, xa visto no suposto sétimo.


SUPOSTO DÉCIMO: Dama negra en 29.

1.01-28, e estamos en terreo coñecido.

 • Se 1. ... 29-15 ou 1. ... 29-22; con 2.16-07 estamos nas BASES "1" ou "2", Respectivamente.
 • Se 1. ... 29-08; Pasa ao suposto terceiro con 2. ... 26-08.
 • Se a dama vai a calquera outra casiña da paralela 8/29 segue 2.16-07 e o peón anda como nos comentarios do suposto oitavo.


SUPOSTO UNDÉCIMO: Dama negra en 26.

1.01-28, e segue como na liña principal do suposto terceiro.


SUPOSTO DUODÉCIMO: Dama negra en 31.

1.01-14, *31-22; 2.16-03 G.B. [BASE 3]


SUPOSTO DÉCIMO TERCEIRO: Dama negra en 24.

1.16-07, 24-31; 2.02-06 ...

O peón avanza a menos que as negras xoguen 2. ... 31-13; nese caso con 3.07-03 vaise ao remate de Valls. Igualmente se 2. ... 31-24; 3.07-11 tamén leva a posicións estudadas no devandito remate.

Ningún comentario: