martes, 19 de decembro de 2023

"Calendario de Advento". Problema do día 19


1.06-10 …

Un exemplo especial de chave por troca directa que se torna elegante. Xeralmente este tipo de chaves están mal consideradas porque atentan contra o principio da economía. Nótese que eliminando os peóns «6» e «14» e colocando o que está na casa «2» en «5», conseguiríase o mesmo efecto movendo 1.05-09. Pero neste caso tal disposición arruinaría completamente o problema debido ao dual 1.18-22, co que tamén GB.

Probamos de varios modos e non vemos forma de conseguir o tema sen este recurso, por tanto a chave queda xustificada e ata valorizada pois agora o ensaio 1.18-22�, sería refutado con 1. … *16-12; 2.22-27, *14-11; 3.06x15, 12x31; [GN]. 

1. … 14x05; 2.02x09, 29-26;

Movemento libre que orixina a liña temática. Se 2. ... 16-12; 3.*04-07, 12x03; 4.*18-22, 03-16; 5.*09-13, 16-23; 6.13-17, 23-30; 7.*17-21, 30x17; 8.22-27, [EMP]. Ou se 2. ...  16-20/23/30; 3.*18-22, [EMP]. Técnico. 

3.04-07 ... 

Se 3.09-13�, *16-27; 4.04-08, 27-31; 5.08-12, 26-22; [GB].

3. ... 16x03; 4.09-13, 03x17;

E tras dous sacrificios temos preparado o «túnel» que permite pasar ao peón «17» para conseguir o empate e dar nome ao tema.

5.18-21, 26-22; 6.21-25, [EMP].


Ningún comentario: