sábado, 23 de decembro de 2023

"Calendario de Advento". Problema do día 23.

 


1.20-24 ...

Chave con certo dose de psicoloxía. Intuitiva a primeira vista porque semella ser necesaria para pasar o peón «23» a dama, pero tamén que pode ser instintivamente rexeitada ao pensar que as negras conseguirían empatar tras o avance do seu peón.

Agora queda formada unha «armadilla» e xorden dúas variantes, en ambas as dúas as negras van caer nun «niño» diferente:

a) 1. ... 16-12; 2.23-27, 31x22x15; 3.24x11, 12-08; 4.11-04, [GB].

b) 1. ... 31-09/13/18; 2.19-22, 09/13/18x20; 3.24x15, [GB].

Ningún comentario: