domingo, 9 de xaneiro de 2022

«Saque de Peón». Método con damas en «17» e «28».


DAMA NEGRA EN «11» [Promoción en 25 lances]


1.28-01 …


Seguindo a regra que di que cando a dama negra se coloque no cadro 
«11», débese replicar indo a «1» coa dama do río, sendo indiferente que a outra estea en «17» ou «30» [Ou incluso en «26»]. Entronca na mesma posición que estudamos no método con inicio das damas nas casas «10» e «17» que o lector pode ver no noso anterior artigo. Aquí o Cap. Evaristo Borges segue con 1.28-23, que precisa un lance máis.


DAMA NEGRA EN «15» [Promoción en 25 lances]


1.17-21 ...

 
Aquí tamén gaña no mesmo número de lances 1.17-10, a continuación empregada no método clásico de Juan García Canalejas 
[Sistema que tal como presentaba orixinalmente o autor só daba empate, pero que coa introdución da «lei da calidade» pódese adaptar para que gañe o bando forte conforme explicaremos nun próximo artigo].
 
1. ... 15-12;


A defensa máis resistente. Outras opcións serían:
 
a) 1. ... 15-20; 2.21-11, [GB].
 
b) 1. ... 15-24; 2.28-31, 24-20; [Se 2. ... 24-15; o proceso é o mesmo tras 3.21-11] 3.21-11, 20x06; 4.02x11, 09-05; 5.31-28, 05-02; 6.28-24, [GB].
 
c) 1. ... 15-22; 2.02-06, 22-31; [Se 3. ... 22-15; 3.28-24, 15x02; 4.21-11, 02x15; 5.24x02, GB.] 3.28-01, 31-24; 4.21-11 ... [Entronca na posición de confinamento que se forma despois do quinto lance branco na «FASE DE EXPULSIÓN»].
 
2.28-10 ...


Para impedir 2. ... 12-03; que entorpecería o proceso.
 
2. ... 12-15;


A casa «3» está prohibida pois a dama cae directamente. Se moven a outra permiten xa o avance 3.02-06, e tras o ataque frontal de dama a este peón [Impedindo momentaneamente a progresión a dama], as brancas tapan con 4.21-11, seguido de 5.11-24 ... [En caso de que as negras quixesen antes impedir a manobra ocupando esta casa ao cuarto lance, segue 5.10-01, e o peón avanza abreviando o proceso] e 6.10-01, unha típica manobra que estudaremos na «FASE DE EXPULSIÓN».
 
3.10-01 ...


Formando a «Posición de Arranque». O Cap. Evaristo Borges seguía con 3.10-32, o modo orixinal de construír esta «Posición» que se ben, promociona no mesmo número de lances, resulta un pouco máis complexa.


DAMA NEGRA EN «20» [Promoción en 26 lances]


1.17-30 ...


Perfeccionando o sistema de Borges que seguía con 1.28-10 ... [Entroncando nos supostos con dama en «11» ou «15» (A mellor, pois resiste 1 lance máis) do método con posición inicial das damas en «10» e «17»].
 
O lance textual abrevia en 2 lances o proceso orixinal do autor.
 
1. ... 20-24;


Tratando de ofrecer a máxima resistencia. Aínda que das alternativas que expoñemos a continuación, a terceira [1. ... 20-15] aguanta o mesmo número de lances. Vexamos:
 
a) 1. ... 20-16; 2.28-23, [GB].
 
b) 1. ... 20-11; 2.28-01 ...
[Sen esquecer a regra clave cando a dama negra vai a «11»2. ... 11-15; [Se 2. ... 11-24; 3.30-21, 24-31; 4.02-06, 31-24; 5.21-11, entronca na posición de confinamento que veremos ao estudar a «FASE DE EXPULSIÓN» xusto após do quinto movemento das brancas] 3.30-21 ... [Forma a «Posición de Arranque»].
 
c) 1. ... 20-15; 2.30-21 ... [Coma na Hipótese con DAMA NEGRA EN 
«15», pero neste caso gastando un lance máis].
 
2.28-19 ...


Entronca no suposto con «DAMA NEGRA EN 15» do método con posición inicial das damas en «10» e «17», o cal xa foi explicado no anterior artigo.

Ningún comentario: